ЗАКРИТИ

Цифрова економіка – унікальна освітня програма. Розроблена відповідно до положень Національної економічної стратегії України. Її головне завдання – ефективно підготувати висококваліфіковані кадри, які прискорено впровадять цифрові технології в економіку і соціальну сферу України.

Цифрова економіка – це економіка, що базується на цифрових комп’ютерних технологіях та інформаційно-комунікативних технологіях, але на відміну від інформатизації, цифрова трансформація не обмежується впровадженням інформаційних технологій, а докорінно перетворює сфери і бізнес-процеси на базі Інтернету та нових цифрових технологій. Цифрова економіка прискорює і пришвидшує існуючі економічні процеси.

 

Модулі програми

1. Управління та економіка підприємства:

  • створення чіткого уявлення про соціально-економічні процеси та менеджмент як комплексної системи управління і формування економічного і правового менталітету з метою підвищення ефективності функціонування секторів економіки

2. Моделювання стратегії бізнесу:

  • формування у слухачів розуміння про бізнес-моделювання, а також практичне застосування найбільш ефективних методів, моделей та інструментів розробки, тестування та впровадження стратегії бізнесу

3. Спеціалізація:

  • формування стійких теоретичних знань та практичних навичок принципів розробки та впровадження процесів автоматизації бізнесу в умовах трансформації та цифровізації економіки

 

Освітньо-професійна програма «Цифрова економіка» Дозволить нашим випускникам:

  • сформувати для себе розуміння особливостей і можливостей сучасних і перспективних інформаційно-комунікаційних технологій, що є основою цифрової економіки;
  • професійно допомагати в побудові та забезпеченні стабільного розвитку бізнесу, вдосконаленні системного управління бізнес-процесами підприємства;
  • застосовувати найкращі міжнародні практики та реалізовувати отримані компетенції у своїй професійній діяльності;
  • отримати знання і практичний досвід прийняття управлінських рішень в умовах глобальної цифрової трансформації;
  • оволодіти інструментарієм ефективного використання інформаційних ресурсів;
  • вивчити особливості стратегічного управління і побудови бізнес-процесів в сфері цифрової економіки;
  • вести бізнес онлайн, електронну комерцію, інформаційний бізнес, опанувати основи програмування,  розробку та супровід інтернет-магазинів.

 


 

.

.