ЗАКРИТИ
Дистанційне навчання
Вхід в СДН - систему дистанційного навчання Східноєвропейського університету. В університеті використовується LMS Moodle та СДН СУРА для дистанційного навчання та тестування студентів.
Навчально-науково виробничий центр
Детальна інформація та перелік навчально-наукових виробничих центрів СУРА, таких як: Школа директорів з персоналу, Навчальний готель і ресторан, Юридична клініка, Туристична агенція, центр з підготовки гідів-перекладачів.
Поглиблена мовна підготовка
Головне завдання навчання іноземній мові у вищих навчальних закладах – навчити студентів користуватися нею як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в різноманітних ситуаціях, у тому числі у сферах культури та бізнесу.
Графік навчального процесу
Графік занять в Східноєвропейському університеті та Фаховому коледжі СУРА - розклад сесій, навчальних занять, практик
Форми навчання
Детальна інформація про форми навчання в СУРА: денна (стаціонарна) та заочна (дистанційна) форми навчання, які включають в себе лекції, практичні заняття, семінарські заняття, лабораторні та самостійну роботу студентів.
Якість навчання
Результати моніторингу якості освіти СУРА: звіт про результати атестації магістрів, бакалаврів денної та заочної форм навчання
Контингент студентів
Фактичний ліцензований обсяг здобувачів вищої освіти
Зразки документів про вищу освіту
Документи, які надаються випускнику після завершення навчання: диплом магістра, диплом бакалавра, фахового молодшого бакалавра чи молодшого спеціаліста, а також додатки до диплому.
Освітні програми
Освітньо-професійні програми: Фінанси, банківська справа та страхування, Діджитал маркетинг, Бізнес-адміністрування, Менеджмент в галузі охорони здоров’я, Облік і оподаткування, Цифрова економіка, Готельно-ресторанна справа, Право.
Матеріально-технічне забезпечення
Про належний рівень матеріально-технічного забезпечення для підготовки кадрів вищої кваліфікації в Університеті свідчать три сучасних корпуси (власні університетські приміщення) з прилеглою територію, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16, загальною площею 9760 м2.
Мова освітнього процесу
Мовою викладання в університеті є державна мова. Для викладання навчальних дисциплін іноземною мовою ЗВО СУРА за кошти фізичних або юридичних осіб, створюються окремі академічні групи.
Реквізити для оплати за навчання
Банківські реквізити для оплати за навчання у Східноєвропейському університету імені Рауфа Аблязова
Для осіб з особливими освітніми потребами
Університет надає освітні послуги здобувачам освіти на рівній основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії.