ЗАКРИТИ

Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування є випусковою кафедрою, що входить до складу Факультету економіки і менеджменту Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. 

Спеціальності кафедри: 075 «Маркетинг», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

Освітні програми: Діджитал маркетинг, Фінанси, банківська справа та страхування

Освітні рівні: Бакалавр з терміном навчання 3 роки 10 місяців → Магістр з терміном навчання 1 рік 4 місяці

Форми навчання: Очна, заочна, заочно-дистанційна

 

Кадровий склад кафедри

 

Гордієнко Людмила Анатоліївна

Доктор економічних наук, доцент, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» другого (магістерського) рівня

завідувачка кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування,

Савченко Сергій Олегович

Доктор економічних наук, кандидат технічних наук, професор, гарант ОПП «Діджитал маркетинг» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів

професор кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Бойко Олена Володимирівна

Доктор економічних наук, доцент

професор кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Сукач Олена Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент, гарант ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня

професор кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Трушкіна Наталія Валеріївна

Кандидат економічних наук, старший дослідник

професор кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Лишко Світлана Василівна

Кандидат історичних наук, доцент

доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи і страхування

Сарана Леся Анатоліївна

Кандидат економічних наук

доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Сиволап Юлія Юріївна

директор департаменту по роботі з іноземними студентами, викладач кафедри маркетингу фінансів, банківської справи і страхування

Задворних Сергій Сергійович

Кандидат економічних наук

доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Балюра Едуард Юрійович

викладач кафедри маркетингу фінансів, банківської справи і страхування

Хіміч Дар'я Сергіївна

викладач кафедри маркетингу фінансів, банківської справи і страхування

 


Наукова активність здобувачів вищої освіти кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Теоретичне та практичне навчання здобувачів вищої освіти гармонічно поєднується з науковою діяльністю кафедри. На кафедрі працюють два наукових гуртка.

Назва гурткаНазва спеціальностіВідповідальна особа
Фінансовий консультантФінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринокСукач О.М., к.е.н., доцент
КреативМаркетингСавченко С.О., д.е.н., професор

Результати досліджень здобувачі освіти презентують на конференціях, семінарах, круглих столах та інших наукових заходах.

Так, кафедрою маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування з 2017 року щороку організовується учнівсько-студентська конференція «Молодіжна наука у контексті суспільно-економічного розвитку країни», де студенти публікують апробацію своїх досліджень.

Результати наукових досліджень здобувачів освіти апробуються у науково-дослідних темах, які виконуються на кафедрі:

  • Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу (0118U100075);
  • Використання сучасних технологій маркетингу у системі регулювання фінансового ринку України (0121U110550);
  • Реалізація логістичних механізмів управління автотранспортним підприємством (0121U114002);
  • Інноваційні інструменти розвитку фінансового сектора України (0123U102071).

Також, здобувачі кафедри брали участь у зовнішніх конференціях:

  • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Управління розвитком соціально-економічних систем в умовах війни російської федерації проти України», м. Полтава;
  • Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», Волинський національний університет імені Лесі Українки;
  • Всеукраїнська науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін», м. Полтава, ПДАА;
  • Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Актуальні проблеми фінансової системи України», Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси. 

 

На кафедрі здійснюється підготовка за двома спеціальностями, що акредитовані до 2026 року. 

Для студентів постійно організовуються культурно-масові заходи та екскурсії, адже організація дозвілля – це запорука бажання навчатись.

Освітній процес на кафедрі за спеціальністями 072 «Фінанси, банківська справа , страхування та фондовий ринок» та 075 «Маркетинг»  забезпечують доктори та кандидати економічних наук, викладачі-практики.

Поряд із навчальним процесом значна увага приділяється науково-дослідній роботі. З метою поглибленого вивчення дисциплін на кафедрі створено науковий гурток. Результати наукових досліджень студенти щороку представляють на науково-практичних конференціях, олімпіадах, круглих столах та виставках. Студенти активно беруть участь у всеукраїнських олімпіадах, проектах, зокрема у стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua».

 

 


Гостьові лекції 

ДатаТема лекційСпікер
січень 2024 рокуДіловий етикет публічного службовцяСвітлана Плотніченко, кандидат економічних наук, доцент. Завідувачка кафедри менеджменту та публічного адміністрування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного
січень 2024 рокуОснови похідних інструментівЧарльз К. Уайтхед, доктор юридичних наук, професор бізнес-права Корнелльської юридичної школи імені Майрона К. Тейлора
лютий 2024 рокуІнновація вигідна!/Інновація окупається!Джоанн Пристром, професорка кафедри економічної теорії, факультету економіки та фінансів Білостоцького університету
лютий 2024 рокуІсторія шахрайства з грошима: від фальшивомонетництва до кібершахрайстваНаціональний банк України та Департамент Кіберполіції Національної поліції України
лютий 2024 рокуІнформаційні технології у страхуванніЛюбашенко Ігор Леонідович, директор ТОВ «Українські страхові технології», директор музею страхового ринку України та голови постійно діючої комісії ГО Страховий захист по ринку ОСЦПВВНТЗ.
лютий 2024 рокуФормування стійкого економічного підґрунтя для перемоги УкраїниЯрослав Жаліло, доктор економічних наук, заслужений економіст України. Заступник директора – керівник Центру економічних і соціальних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень
березень 2024 рокуРоль новітніх фінансових технологій у розвитку платіжних системВіталій Васильович Рисін, доктор економічних наук, професор, експерт НАЗЯВО
квітень 2024 рокуКриза: коли фінанси більше не підтримують виробництвоЕрік Райнерт, доктор філософії, MBA, почесний професор Університетського коледжу Лондонського інституту інновацій та громадських цілей (IIPP)

 

Співробітництво

Меморандуми про співпрацю, договори та угоди про співробітництво

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

 


Якщо ви бажаєте здобути якісну освіту, що відповідає європейським стандартам, кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування східноєвропейського університету чекає на вас!

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.       
 

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

(099) 105-27-71 , (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: kaf-mark@suem.edu.ua