ЗАКРИТИ

sukach-o-m-700_Radiant

Сукач Олена Миколаївна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: Декан факультету економіка і менеджменту, професор кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Експерт з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Експерт з експертизи наукових досліджень і науково-технічних (експерементальних) розробок при Міністерстві освіти і науки України.

Експерт з питань акредитаційної експертизи освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти.

Член-кореспондент Академії економічних наук України, спеціальність «Фінанси».

Дійсний член Української асоціації маркетингу.

Освіта

У 1995 році закінчила Черкаський обласний навчальний центр Міністерства статистики України та отримала диплом бухгалтера (кваліфікація - – бухгалтер промисловості).

У 2002 році закінчила Черкаський державний технологічний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» (кваліфікація - – магістр економіки і підприємництва). У період 2003-2006 рр. навчалась у аспірантурі Черкаського держаного технологічного університету за спеціальністю «Економіка». У жовтні 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування та реалізація бюджетних програм місцевого рівня», у Спеціалізованій Вченій раді К 79.137.01 при Чернігівському державному інституті економіки і управління за спеціальністю 08.00.08 – «гроші, фінанси і кредит».

Стажування (підвищення кваліфікації)

 • ­Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach Zaświadczenie Kielce, dn 12.06.2019 r. (136 год).
 • ­Formation of knowledge economy as the basis for information society» Certificate of participation № 0270, Verona, Itaty, 2019 (180 год).
 • ­Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ 2019 р. Свідоцтво № 16051966 про підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників вищих навчальних закладів з питань економіки від 16.05.2019 р. (108 год.).
 • ­Сертифікат № 0000796203 від 11.03.2020 р. В2 ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) Exam Centre “Universal Test”
 • ­Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг». Сертифікат від 11.04.2021 р. Експерт з акредитації освітніх програм (затверджено на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 29 червня 2021 року).
 • ­Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «STEM-освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти»,18 жовтня – 26 листопада 2021 року. Сертифікат № ADV-181105-PSI dated 26.11.2021 (180 год). 
 • ­Рішення атестаційної комісії ІІІ рівня Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації щодо присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії» від 21.04.2022 року.
 • ­Академія цифрового розвитку. «Цифрові інструменти Google для освіти: базовий рівень». 25 липня -07 серпня 2022 р. Сертифікат від 08.08.2022р. №GDTfE-01-14424 (30 год.)
 • Академія цифрового розвитку. «Цифрові інструменти Google для освіти: середній рівень». 08 серпня -14 серпня 2022 р. Сертифікат від 15.08.2022р. №GDTfE-01-С-08044 (15 год.)
 •  Академія цифрового розвитку. «Цифрові інструменти Google для освіти: середній рівень». 15 серпня -21 серпня 2022 р. Сертифікат від 22.08.2022р. №GDTfE-01-С-08044 (15 год.)
 •  Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Сумський національний аграрний університет. Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни», 18 липня – 28 серпня 2022 року. Сертифікат № ADV-1807023-ECO dated 28.08.2022 (180 год).
 •  Ефективний бюджетний процесів органах місцевого самоврядування. Асоціація міст України. Сертифікат від 30.01.2023
 • Приватний навчальний заклад «Європейський університет». Підвищення кваліфікації «Цифрова трансформація вищої освіти». Свідоцтво ПК №24366800/000337-23, 180 академічних годин (6 кредитів ECTS), 12 травня 2023р.
   

Професійне зростання

Викладач-стажист, аспірант, викладач, старший викладач кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету (2002-2014 рр.). 2014-2015 рр. доцент кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету. З 2014 року дійсний член-кореспондент Академії економічних наук України, спеціальність «Фінанси». 2015-2020 рр. доцент кафедри маркетингу, фінанси, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

2020 -2023 рр. Декан факультету економіки і менеджменту Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, від 26.11.2020 р. № 1471 було присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.
 

Наукові інтереси

Фінансово-кредитна сфера, бюджетна та соціальна політика, місцеві фінанси, нейромаркетингові технології у бізнесі. Викладає нормативні курси та спецкурси для студентів економічних спеціальностей.

Практичний досвід

Відповідальний керівник госпрозрахункових науково-дослідних тем:

 • «Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (0118U100084).
 • «Дослідження закономірностей розвитку фінансового сектора України в умовах суспільних трансформацій» (номер державної реєстрації 0123U102071).
 • «Використання сучасних технологій маркетингу у системі регулювання фінансового ринку України» 0121U110550.
   

Навчальні курси, що викладає

Страхування, Місцеві фінанси, Бюджетна система, Маркетинг у банку, Страховий менеджмент, Бюджетний менеджмент, Банківський менеджмент, Нейромаркетинг.

Вибіркові публікації

Автор 150 публікацій, у тому числі 70 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Співавтор 15 монографій.

 1. Сукач О.М. Суспільні трансформації банківського сектора України: фінансово-маркетинговий підхід. Stages of Formation and Development of the Economy of Independent Ukraine: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk]. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany, 2021. 472 р. р. 66-96 (1,61 а.а.)
 2. Chudaeva Iіa, Sukach Olena. Modern Management Approaches to Financial Security of the Region Under Budgetary Decentralization Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol 5, No 4 (September). Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 268 pages. Рр. 227–235. Web of Science.
 3. Sukach O., Sushko N., Kozlovska S. (2021). Modern management technologies in the hospitality industry. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 7 (2021) No. 3 June. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”. Web of Science.
 4. Sukach O., Savchenko S. Home Bias and European Integration. Списание «Икономически изследвания (Economic Studies)». / Българска академия на науките, Икономически ин-т, Стопанска Академия "Д.А. Ценов"; гл. ред. М. Димитров. София (България): Институт за икономически изследвания при БАН. Issue 5. 2020. 178 p. Pp. 60-78. ISSN 02053292. Q2 "Economics, Econometrics, Finance" in SCOPUS
 5. Сукач О.М. Сучасні тенденції розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні стаття Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2019. №1 (26). С. 133–142.
 6. Сукач О.М. Мінімізація ризиків як інструмент забезпечення безпеки банку. Modern Economics: Електронне наукове фахове видання з економічних наук. Миколаїв. 2020 № 22 (2020). С. 90-94.
 7. Сукач О.М., Сиволап Ю.Ю. Маркетингові інструменти в системі управління банком. Економіка та суспільство: електронне фахове видання. Одеса. 2020. № 22. 
 8. Сукач О.М., Козловська С.Г. Управління ризиками страхового ринку стаття Modern Economics. 2021. № 25(2021). С. 142-147. 
 9. Сукач О.М., Лисенко О.М. Маркетинг персоналу в системі управління банком. Формування ринкових відносин в Україні. 2021. № 4. 
 10. Сукач, О. М., Сарана, Л. А., & Гордієнко, Л. А. (2021). Податкові інструменти регулювання доходів місцевих бюджетів. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», (101), 68-78. https://doi.org/10.26565/2311-2379-2021-101-07 
 11. Сукач О.М., Лисенко О.М. Маркетинг персоналу в системі управління банком. Формування ринкових відносин в Україні. 2021. № 4. 
 12. Сукач О.М., Савченко С.О., Сиволап Ю.Ю. Нейромаркетинг як інструмент впливу на поведінку споживача. Економічний простір. Випуску №174/2021. 
 13. Сукач О.М., Савченко С.О., Аблязова Н.Р. Інноваційний маркетинг у системі управління підприємством. Підприємництво та інновації, 2021. (17), 46-49. 
 14. Yurii PASICHNYK, Olena SUKACH. Development оf the System оf Social Protection in Ukraine in the Context of European Choice. Journal of European Economy. 2023. 21 (4), 448-473. DOI: https://doi.org/10.35774/jee2022.04.448 
 15. Sukach O. (2020). Social Risk Management Financial Instruments. Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung. Korneev V., Pasichnyk, Yu., Radchenko O., Khodzhaian A. und andere: Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Deutschland, Pp. 97–105. 
 16. Сукач О.М. (2020). Механізми державного управління у сфері надання соціальних послуг. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr, 380 р. 181-189.
 17. Сарана Л.А., Коваль В.В., Сукач О.М. Вплив бюджетної реформи на місцеві бюджети та спроможність територіальних громад. Economic and legal principles of economic growth in the post-crisis period: collective monograph. / Pasichnyk Yu., Lyashenko V., Radchenko O., Sukach O. [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk ]. Shioda GmbH, Steyr, Austria 2021. 273-281.
 18. Сукач О.М. Реалії виконання місцевих бюджетів в Україні. Трансформація національної, закордонної моделей економічного розвитку та законодавства в умовах воєнного часу: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції ВНУ ім. Лесі Українки, (27-29 червня 2022 року), м. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2022. 418 с. С. 103-106.
 19. Сукач О.М., Сарана Л.А. Фінансовий контролінг у системі управління бізнесом. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали одинадцятої міжнар. наук.-практ. конф., 09-10 вересня 2022 р. Одеса: ОНЕУ, 2022. 576 с. C. 194-196
 20. Сукач О.М. Вища освіта в Україні: сьогоденні реалії та перспективи Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з економічних наук, 18 липня–28 серпня 2022 р. Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2022. 84 с. C. 56-61.
 21. Сукач О.М. Прибуткове оподаткування страхових компаній в Україні. Історія торгівлі, податків та мита: матеріали ХVІ Міжнародної наукової конференції. Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022 245 с. 27-28 жовтня 2022 р. C. 225-227
 22. Сукач О.М. Інструменти забезпечення фінансового вирівнювання територіальних громад. Фінансово-економічна платформа парадигмальних змін повоєнного розвитку України: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Войнаренка Михайла Петровича (27-28 жовтня 2022 року, м. Хмельницький). Хмельницький: ХНУ,2022. 354 с. С. 342-344
 23. Сукач О.М. Роль та місце домогосподарств у розвитку страхового ринку України. Інноваційна модернізація економіки україни в умовах євроінтеграційних процесів: Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Кременчук, 15-16 листопада 2022 року. 514 с. С. 107-110
 24. Сукач О.М. Сучасні реалії реалізації гендерного підходу у бюджетному процесі України. Реалізація гендерної політики в умовах суспільних трансформацій: збірник тез доповідей учасників Науково-практичної конференції, Черкаси, 27 квітня 2023 р. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2023. 252 с. С. 190-193. С. 168-170
 25. Гордієнко Л.А., Сукач О.М. Соціальний захист громадян як основа національної безпеки україни.
 26. Гордієнко Л.А., Сукач О.М. Соціальний захист громадян як основа національної безпеки України. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів: Країни Балтії – Україна: єдність, підтримка, перемога», КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 8 червня 2023 року. 
 27. Сукач О.М. Фінансові детермінанти економічного зростання. XX Міжнародна науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» 19 ТРАВНЯ 2023, ТЕРНОПІЛЬ, ЗУНУ, Україна
 28. Сукач О.М., Луценко Н.О. Теоретичні аспекти формування бренду території. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: збірник тез доповідей учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Херсон, 16-18 жовтня 2019 р.) / Упоряд. Т. Казакова. Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С. 2019. 458c. С. 251–252.
 29. Сукач О.М., Сиволап Ю.Ю. Маркетинговые технологии в банковской сфере. XVIII Международная научно-практическая конференція «Инжиниринг и управление: от теории к практике» 15 апреля 2021 г., г. Минск. С.242-243.
 30. Савченко С.О., Сукач О.М. Інноваційний маркетинг як інструмент ефективного управління підприємством. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору», 24 березня 2021 року Полтава. С. 326-329.
 31. Савченко С.О., Сукач О.М. Маркетингові технології регулювання страхового ринку України. Сучасний маркетинг: стратегічне управління та інноваційний розвиток: ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка 19-23 квітня 2021 року. С. 229-232.
 32. Сукач О.М. Маркетинг інновацій як складова сучасного бізнесу. ХІI Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Розвиток маркетингової діяльності в умовах економічної глобалізації» 13-14 травня 2021 р. м. Одеса
 33. Сукач О.М., Сарана Л.А. Маркетинговий інструментарій забезпечення конкурентоспроможності банку. Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Наукові та освітні трансформації в сучасному світі», 15 липня 2021 р., Чернігів, Україна.
 34. Савченко С.О., Сукач О.М. Нейромаркетингові технологій у підприємницькій діяльності: гендерні підхід. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку» 18-19 травня 2023 року, м. Луцьк