ЗАКРИТИ

З переходом системи освіти України до ринкових економічних відносин підготовка майбутніх фахівців (менеджерів, маркетологів, економістів та ін.) повинна враховувати світові тенденції розвитку ринку праці, що вимагає володіння іноземними мовами.

Інтернаціоналізація та європеїзація всіх сторін суспільного життя робить іноземну мову сьогодні вкрай необхідною. Вона стає дійовим чинником соціально-економічного, науково-технічного й загальнокультурного розвитку суспільства. Це підвищує статус і значення іноземної мови у системі освіти.

Головне завдання навчання іноземній мові у вищих навчальних закладах – навчити студентів користуватися нею як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в різноманітних ситуаціях, у тому числі у сферах культури та бізнесу.

Враховуючи порівняно невелику кількість годин, що відводяться на вивчення іноземної мови на немовних спеціальностях університету, кафедра теорії і практики перекладу та компаративістики виступає з ініціативою щодо впровадження сертифікатних програм з англійської та другої іноземної (німецької) мов. Серед курсів, передбачених для вивчення, – «Практичний переклад з англійської (німецької) мови», «Теорія і практика перекладу», «Практична граматика іноземної мови». Навчання розраховане на 2 роки. По закінченні навчання видається відповідний сертифікат. Наявність подібного сертифіката дозволить продовжити навчання у європейських університетах, бути більш конкурентоспроможними на ринку праці.