ЗАКРИТИ

Допоможемо в досягненні освітніх та кар’єрних цілей кожному.

Університет надає освітні послуги здобувачам освіти на рівній основі, без дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також від інших обставин із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності усіх здобувачів освіти, рекомендацій індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності) та/або висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи (за наявності), що надається інклюзивно-ресурсним центром.

Організація освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в Університеті передбачає створення інклюзивного освітнього середовища.

Територія Університету, будівель, споруд та приміщень приведена у відповідність з вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил. Про що свідчить Висновок експертного будівельно-технічного обстеження №19/03 – 21 ТО, згідно якого приміщення відповідають будівельним нормам згідно ДБН В 2.2-4-2018. 

Здійснено розумне пристосування учбових і допоміжних приміщень Університету для потреб осіб з інвалідністю з урахуванням універсального дизайну. Весь перший поверх не має бар’єрів між коридорами та аудиторіям, двері в учбові аудиторії мають ширину 90 см. 

При необхідності, фахівці Університету розроблять індивідуальну траєкторію навчання з застосуванням в освітньому процесі найбільш прийнятних для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування, в тому числі української жестової мови, рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля) із залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників.

Університет в 2024 році планує забезпечити доступність інформації в різних форматах (шрифт Брайля, збільшений шрифт, електронний формат та інші).

На підставі письмового звернення здобувача освіти з особливими освітніми потребами або одного з батьків (інших законних представників), а також індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (за наявності), іншої документації, що підтверджує наявність в особи особливих освітніх потреб, в Університеті утворюється інклюзивна група за наказом ректора.

Інклюзивне навчання в Університеті також може відбуватись через організацію індивідуального навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.