ЗАКРИТИ

Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії

Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів, які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії

Положення про визнання результатів неформальної та інформальної освіти при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Положення про визнання результатів неформальної та інформальної освіти при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Положення про етичний Кодекс здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про етичний Кодекс здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про анкетування здобувачів вищої освіти

Положення про анкетування здобувачів вищої освіти

Положення про практику здобувачів третього рівня освіти ступеня доктора філософії

Положення про практику здобувачів третього рівня освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін

Положення про порядок атестації здобувачів наукового ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану освітньо-наукової роботи

Положення про порядок атестації здобувачів наукового ступеня доктора філософії про виконання індивідуального плану освітньо-наукової роботи

Положення про раду молодих вчених

Положення про раду молодих вчених

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок відрахування, поновлення та переведення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення акредитацію ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Положення акредитацію ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти