ЗАКРИТИ

Положення про визнання результатів неформальної та інформальної освіти при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Положення про визнання результатів неформальної та інформальної освіти при підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії

Положення про етичний Кодекс здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про етичний Кодекс здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

Положення про анкетування здобувачів вищої освіти

Положення про анкетування здобувачів вищої освіти

Положення про практику здобувачів третього рівня освіти ступеня доктора філософії

Положення про практику здобувачів третього рівня освіти ступеня доктора філософії

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін

Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін

Положення про раду молодих вчених

Положення про раду молодих вчених

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін

Положення про розробку силабусів навчальних дисциплін

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти

Положення акредитацію ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Положення акредитацію ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти