ЗАКРИТИ

Основні результати наукових досягнень та академічної активності здобувачів наукового ступеня доктора філософії спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

 

Участь здобувачів Ph.D. у виконанні університетських тем науково-дослідних робіт:

«Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0118U100052);

«Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0118U100052);

«Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу» (номер державної реєстрації 0118U100075);

«Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу» (номер державної реєстрації 0118U100075);

«Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (номер державної реєстрації 0118U100084);

«Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (номер державної реєстрації 0118U100084);

«Економічні методи управління якістю медичної допомоги» (номер державної реєстрації 0118U100130);

«Економічні методи управління якістю медичної допомоги» (номер державної реєстрації 0118U100130);

«Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (номер державної реєстрації 0119U101350);

«Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (номер державної реєстрації 0119U101350);

«Кадрова безпека у системі управліннязакладом освіти» (номер державної реєстрації 0121U107575);

«Кадрова безпека у системі управліннязакладом освіти» (номер державної реєстрації 0121U107575);

«Маркетингові інструменти регулювання фінансового ринку України» (номер державної реєстрації 0121U110550);

«Маркетингові інструменти регулювання фінансового ринку України» (номер державної реєстрації 0121U110550);

«Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність» (номер державної реєстрації 0121U112062);

«Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність» (номер державної реєстрації 0121U112062);

«Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації 0121U113964);

«Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації 0121U113964);

«Реалізація логістичних механізмів управління автотранспортним підприємством» (номер державної реєстрації 0121U114002);

«Реалізація логістичних механізмів управління автотранспортним підприємством» (номер державної реєстрації 0121U114002);

«Інноваційні інструменти розвитку фінансового сектора України» (номер державної реєстрації 0123U102071);

«Інноваційні інструменти розвитку фінансового сектора України» (номер державної реєстрації 0123U102071);

«Моделювання ефективності фінансово-економічної діяльності виробничих підприємств в умовах цифрової економіки» (номер державної реєстрації 0123U102552);

«Моделювання ефективності фінансово-економічної діяльності виробничих підприємств в умовах цифрової економіки» (номер державної реєстрації 0123U102552);

«Інформаційно-комунікаційна складова суспільного життя і соціальної діяльності» (номер державної реєстрації 0123U102804);

«Інформаційно-комунікаційна складова суспільного життя і соціальної діяльності» (номер державної реєстрації 0123U102804);

«Економічна ризикологія, моделювання оцінювання систем корпоративної інтеграції та фінансового контролінгу» (номер державної реєстрації 0123U103855).

«Економічна ризикологія, моделювання оцінювання систем корпоративної інтеграції та фінансового контролінгу» (номер державної реєстрації 0123U103855).

 

 

Участь здобувачів Ph.D. у колективних монографіях:

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.


Практичне значення одержаних результатів наукових досліджень наших здобувачів Ph.D. знаходить своє застосування у державних установах, на підприємствах, в організаціях і громадських об’єднаннях, про що свідчать довідки про впровадження, зокрема від:

 • Комітету з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради України;
 • Комітету з питань промислової політики та підприємництва Верховної Ради України;
 • Національної інвестиційної ради України;
 • Торгово-промислової палати України;
 • департаментів обласних державних адміністрацій, міських рад;
 • Громадської організації  «Академія економічних наук України»;
 • Громадської організації  «Офіс простих рішень та результатів»;
 • підприємств, установ та організацій різних рівнів.

 

Апробація результатів наукових досліджень здобувачів Ph.D. забезпечуються під час участі у щорічних всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях. Серед таких наукових заходів виділимо основні:

 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції»;
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України»;   
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правова політика в умовах світової кризи: проблеми і шляхи подолання»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми і перспективи розвитку транспорту»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, менеджмент та бізнес-адміністрування в системі транскордонного співробітництва»;
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти»; 
 • Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети розвитку національної економіки та її підприємств у ХХІ столітті»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти»;
 • International Scientific Conference «Eastern European Conference of Management and Economics» (Slovenia).

Щороку здобувачі Ph.D. беруть участь у міжнародних наукових проєктах: «International Conference on Sustainable, Circular Management and Environmental Engineering» та «International Scientific Conference on Environmental Sustainability in Natural Resources Management», які супроводжуються проведенням міжнародних науково-практичних конференцій та публікаціями матеріалів у періодичних виданнях, які включені до міжнародних інформаційних і наукометричних баз Scopus та Web of Science.

 

Участь здобувачів Ph.D. у міжнародних наукових та освітніх проєктах:

Erasmus+ J. Monnet Module «Ініціатива ЄС Східне партнерство: можливості для України» № 619891-ЕРР-1-2020-UA-EPPJMO-MODULE, 2022 р.;
Erasmus+ J. Monnet Module «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» № 621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2022 р.;
Erasmus+ J. Monnet Module «Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг» № 619998-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE, 2023 р.;
Erasmus+ J. Monnet Module «Імплементація європейських цінностей як базис демократії в Україні» № 101085843-EVADEM-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH, 2023 р.;
Erasmus+ J. Monnet Module «Відбудова потенціалу Європейських Студій на Українських територіях, що постраждали від конфлікту: осмислюючи виклики та генеруючи рішення» № 619892-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-PROJECT, 2023 р.

Здобувачі Ph.D. постійно підвищують свої професійні навички, шляхом проходження спеціалізованих курсів на різних платформах.