ЗАКРИТИ

 

Матеріально-технічне забезпечення

Про належний рівень матеріально-технічного забезпечення для підготовки кадрів вищої кваліфікації в Університеті свідчать три сучасних корпуси (власні університетські приміщення) з прилеглою територію, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16, загальною площею 9760 м2.

Для здобувачів, науково-педагогічних і наукових співробітників Університету, які беруть участь у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях та є здобувачами наукових ступенів доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності») створені всі необхідні належні умови для ефективного і якісного проведення науково-дослідної роботи та підготовки дисертаційних досліджень: сучасні аудиторії (персональні кабінети); центри інформаційних технологій, в арсеналі яких мультимедійні лабораторії, що об’єднані в локальну мережу і підключені до Інтернету, загальною площею 600 м2; спеціальні лабораторії, обладнані під науково-виробничі центри, де є можливість в умовах, наближених до реальних, виконувати наукові дослідження; зала відео-конференц-зв’язку на 100 місць з можливістю приєднання учасників, що приймають участь в дистанційному форматі; зала синхронного перекладу для проведення конференцій і засідань з іноземними партнерами, членами наукових товариств; бізнес-інкубатори; навчально-наукова зала банківської установи; власний видавничий комплекс, який дає можливість оперативного тиражування друкованої продукції; центр культури і дозвілля з актовою залою на 400 місць; кафетерій.

 

Сучасні навчальні аудиторії

 

Центри інформаційних технологій і дистанційно-заочного навчання

Кожному студенту забезпечено доступ до електронних конспектів лекцій, методичних посібників, масивів практичних завдань, засобів перевірки знань. Для цього в університеті використовується спеціалізоване програмне забезпечення СДН «СУРА».

 

Спеціальні лабораторії, облаштовані під навчально-науково-виробничі центри, де студенти в умовах, наближених до реальних, проходять практику

 

Наукова бібліотека з читальною залою, абонементом, залою періодичної літератури, відділенням електронних підручників, методичним кабінетом

 

Студентський хостел

 

Тренажерна зала

 

Кафе, буфет

 

Центр культури і дозвілля з актовою залою


Творчі майстерні для підготовки фахівців із дизайну

 

Лабораторія графічного дизайну

 

Лабораторія перукарського мистецтва та декоративної косметики


Зала відео-конференц-зв’язку

 

Зала синхронного перекладу


Власний видавничий комплекс і багато іншого!