ЗАКРИТИ
naukovi-napryamy-people


Наукова діяльність в Університеті здійснюється відповідно до затверджених планів, програм і тем актуальних, власних, відкритих, діючих університетських науково-дослідних робіт:

«Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0118U100052)

«Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0118U100052)

«Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу» (номер державної реєстрації 0118U100075)

«Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу» (номер державної реєстрації 0118U100075)

«Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (номер державної реєстрації 0118U100084)

«Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (номер державної реєстрації 0118U100084)

«Економічні методи управління якістю медичної допомоги» (номер державної реєстрації 0118U100130)

«Економічні методи управління якістю медичної допомоги» (номер державної реєстрації 0118U100130)

«Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (номер державної реєстрації 0119U101350)

«Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (номер державної реєстрації 0119U101350)

«Кадрова безпека у системі управління закладом освіти» (номер державної реєстрації 0121U107575)

«Кадрова безпека у системі управління закладом освіти» (номер державної реєстрації 0121U107575)

«Маркетингові інструменти регулювання фінансового ринку України» (номер державної реєстрації 0121U110550)

«Маркетингові інструменти регулювання фінансового ринку України» (номер державної реєстрації 0121U110550)

«Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність» (номер державної реєстрації 0121U112062)

«Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність» (номер державної реєстрації 0121U112062)

«Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації 0121U113964)

«Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації 0121U113964)

«Реалізація логістичних механізмів управління автотранспортним підприємством» (номер державної реєстрації 0121U114002)

«Реалізація логістичних механізмів управління автотранспортним підприємством» (номер державної реєстрації 0121U114002)

«Інноваційні інструменти розвитку фінансового сектора України» (номер державної реєстрації 0123U102071)

«Інноваційні інструменти розвитку фінансового сектора України» (номер державної реєстрації 0123U102071)

«Комунікативні аспекти сучасного перекладознавства за доби глобалізації» (номер державної реєстрації 0123U103798)

«Комунікативні аспекти сучасного перекладознавства за доби глобалізації» (номер державної реєстрації 0123U103798)

«Моделювання ефективності фінансово-економічної діяльності виробничих підприємств в умовах цифрової економіки» (номер державної реєстрації 0123U102552)

«Моделювання ефективності фінансово-економічної діяльності виробничих підприємств в умовах цифрової економіки» (номер державної реєстрації 0123U102552)

«Інформаційно-комунікаційна складова суспільного життя і соціальної діяльності» (номер державної реєстрації 0123U102804)

«Інформаційно-комунікаційна складова суспільного життя і соціальної діяльності» (номер державної реєстрації 0123U102804)

«Економічна ризикологія, моделювання оцінювання систем корпоративної інтеграції та фінансового контролінгу» (номер державної реєстрації 0123U103855).

«Економічна ризикологія, моделювання оцінювання систем корпоративної інтеграції та фінансового контролінгу» (номер державної реєстрації 0123U103855).

 

Також, завдяки науковій і творчій співпраці з іншими закладами вищої освіти, здобувачі, науково-педагогічні та наукові співробітники Університету, мають змогу та провадять спільні наукові дослідження із таких напрямків науково-дослідних робіт, як:

«Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0114U005503)

«Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0114U005503)

«Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0115U002375)

«Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0115U002375)

«Формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами» (номер державної реєстрації 0115U002712)

«Формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами» (номер державної реєстрації 0115U002712)

«Розвиток національної економіки в контексті сучасної економічної теорії» (державний реєстраційний номер 0116U000798)

«Розвиток національної економіки в контексті сучасної економічної теорії» (державний реєстраційний номер 0116U000798)

«Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління» (номер державної реєстрації 0116U000799)

«Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління» (номер державної реєстрації 0116U000799)

«Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782)

«Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782)

«Формування та підвищення кадрового потенціалу в умовах інноваційної економіки» (номер державної реєстрації 0117U000788)

«Формування та підвищення кадрового потенціалу в умовах інноваційної економіки» (номер державної реєстрації 0117U000788)

«Проблеми розвитку маркетингу та бізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (номер державної реєстрації 0117U007300)

«Проблеми розвитку маркетингу та бізнес-адміністрування в сучасних умовах України» (номер державної реєстрації 0117U007300)

«Формування стратегії сталого економічного розвитку: маркетинговий аспект» (номер державної реєстрації 0118U006928)

«Формування стратегії сталого економічного розвитку: маркетинговий аспект» (номер державної реєстрації 0118U006928)

«Інноваційні технології сучасного маркетингу та бізнес-адміністрування» (номер державної реєстрації 0119U103503)

«Інноваційні технології сучасного маркетингу та бізнес-адміністрування» (номер державної реєстрації 0119U103503)

«Антикризове управління бізнесом в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій» (номер державної реєстрації 0120U104643)

«Антикризове управління бізнесом в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій» (номер державної реєстрації 0120U104643)

«Постпандемічна парадигма соціально-економічного розвитку України в системі координат цифрової економіки» (номер державної реєстрації 0121U109496)

«Постпандемічна парадигма соціально-економічного розвитку України в системі координат цифрової економіки» (номер державної реєстрації 0121U109496)

«Фінансові інструменти сталого розвитку України в умовах системної економічної трансформації» (номер державної реєстрації 0121U112967)

«Фінансові інструменти сталого розвитку України в умовах системної економічної трансформації» (номер державної реєстрації 0121U112967)

«Соціально-економічне відновлення після COVID-19: моделювання наслідків для макроекономічної стабільності, національної безпеки та резільєнтності громад» (номер державної реєстрації 0122U000778)

«Соціально-економічне відновлення після COVID-19: моделювання наслідків для макроекономічної стабільності, національної безпеки та резільєнтності громад» (номер державної реєстрації 0122U000778)

«Вплив COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти» (номер державної реєстрації 0122U000781)

«Вплив COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти» (номер державної реєстрації 0122U000781)

«Післявоєнне відновлення енергетики України: оптимізація управління відходами з урахуванням здоров’я населення, екологічних, інвестиційних, податкових детермінант» (номер державної реєстрації 0123U100112)

«Післявоєнне відновлення енергетики України: оптимізація управління відходами з урахуванням здоров’я населення, екологічних, інвестиційних, податкових детермінант» (номер державної реєстрації 0123U100112)

«Фінансово-економічні та управлінські складові переходу до нової соціально-економічної формації у межах Industry 4.0 та 5.0» (номер державної реєстрації 0123U100576)

«Фінансово-економічні та управлінські складові переходу до нової соціально-економічної формації у межах Industry 4.0 та 5.0» (номер державної реєстрації 0123U100576)

 

Список наукових тем державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.