ЗАКРИТИ

Kadry_m
 

Наукова діяльність в Університеті здійснюється відповідно до затверджених планів, програм і тем актуальних, власних, відкритих, діючих університетських науково-дослідних робіт:

«Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0118U100052)

«Моделювання ефективної маркетингової діяльності підприємств України в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0118U100052)

«Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу» (номер державної реєстрації 0118U100075)

«Фінансовий механізм реалізації новітніх технологій у маркетингу» (номер державної реєстрації 0118U100075)

«Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (номер державної реєстрації 0118U100084)

«Проблеми гендерного бюджетування у контексті регулювання соціальних ризиків» (номер державної реєстрації 0118U100084)

Комунікативні аспекти сучасного перекладознавства за доби глобалізації (номер державної реєстрації 0123U103798)

Комунікативні аспекти сучасного перекладознавства за доби глобалізації (номер державної реєстрації 0123U103798)

«Економічні методи управління якістю медичної допомоги» (номер державної реєстрації 0118U1000130)

«Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (номер державної реєстрації 0119U101350)

«Проблеми та перспективи удосконалення обліку і оподаткування в умовах інноваційного розвитку економіки» (номер державної реєстрації 0119U101350)

«Кадрова безпека у системі управління закладом освіти» (номер державної реєстрації 0121U107575)

«Кадрова безпека у системі управління закладом освіти» (номер державної реєстрації 0121U107575)

«Маркетингові інструменти регулювання фінансового ринку України» (номер державної реєстрації 0121U110550)

«Маркетингові інструменти регулювання фінансового ринку України» (номер державної реєстрації 0121U110550)

«Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність» (номер державної реєстрації 0121U112062)

«Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність» (номер державної реєстрації 0121U112062)

«Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації 0121U113964)

«Інноваційний розвиток готельно-ресторанного господарства в сучасних умовах глобалізаційних викликів» (номер державної реєстрації 0121U113964)

«Реалізація логістичних механізмів управління автотранспортним підприємством» (номер державної реєстрації 0121U114002)

«Реалізація логістичних механізмів управління автотранспортним підприємством» (номер державної реєстрації 0121U114002)

«Інноваційні інструменти розвитку фінансового сектора України» (номер державної реєстрації 0123U102071)

«Інноваційні інструменти розвитку фінансового сектора України» (номер державної реєстрації 0123U102071)

« Економічна ризикологія, моделювання оцінювання систем корпоративної інтеграції та фінансового контролінгу» (0123U1033855)

« Економічна ризикологія, моделювання оцінювання систем корпоративної інтеграції та фінансового контролінгу» (0123U1033855)

Також, завдяки науковій і творчій співпраці з іншими закладами вищої освіти, здобувачі, науково-педагогічні та наукові співробітники Університету, мають змогу та провадять спільні наукові дослідження із таких напрямків науково-дослідних робіт, як:

«Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0114U005503)

«Перспективні шляхи підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств регіону на інноваційній основі» (номер державної реєстрації 0114U005503)

«Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0115U002375)

«Консолідація обліково-аналітичної інформації в організації управління безпекою інноваційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем: теорія та методологія» (номер державної реєстрації 0115U002375)

«Формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами» (номер державної реєстрації 0115U002712)

«Формування механізму управління корпоративними інтеграційними процесами» (номер державної реєстрації 0115U002712)

«Розвиток національної економіки в контексті сучасної економічної теорії» (державний реєстраційний номер 0116U000798)

«Розвиток національної економіки в контексті сучасної економічної теорії» (державний реєстраційний номер 0116U000798)

«Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління» (номер державної реєстрації 0116U000799)

«Формування механізмів стабілізації функціонування промислових підприємств на засадах антикризового управління» (номер державної реєстрації 0116U000799)

«Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782)

«Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782)

«Вплив COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти» (номер державної реєстрації 0122U000781)

«Вплив COVID-19 на трансформацію системи медико-соціального забезпечення населення: економічні, фінансово-бюджетні, інституційно-політичні детермінанти» (номер державної реєстрації 0122U000781)

«Соціально-економічне відновлення після COVID-19: моделювання наслідків для макроекономічної стабільності, національної безпеки та резільєнтності громад» (номер державної реєстрації  0122U000778)

«Фінансово-економічні та управлінські складові переходу до нової соціально-економічної формації у межах Industry 4.0 та 5.0» (номер державної реєстрації 0123U100576)

«Фінансово-економічні та управлінські складові переходу до нової соціально-економічної формації у межах Industry 4.0 та 5.0» (номер державної реєстрації 0123U100576)

Список наукових тем державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.