ЗАКРИТИ

Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму

Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа» (освітні ступені: «бакалавр» і «магістр») та спеціальністю 242 «Туризм» (освітній ступінь «бакалавр»). Терміни навчання: для бакалаврів – 4 роки, магістрів – 1,5 року. Форми навчання: денна, заочна, заочно-дистанційна.

Кафедра публічного та приватного права

Кафедра публічного та приватного права забезпечує професійну, фундаментальну, наукову, фахову підготовку здобувачів вищої освіти та виконує координуючу роль з усіх проблем змісту освітнього процесу. На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів за двома освітніми програмами першого (бакалаврського) та однією освітньою програмою і освітньо-науковою другого (магістерського) рівня за денною та заочною формами навчання і фахового молодшого бакалавра.

Кафедра економіки, обліку і оподаткування

Кафедра економіки, обліку і оподаткування  ̶  відмінний старт для кар’єри в бізнесі, на державній службі і в науці, базується на факультеті економіки і менеджменту. Кафедра об’єднує професорів і викладачів в області цифрової, галузевої і корпоративної економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, практичної психології, юриспруденції та бізнес-інформатики.

Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування є випусковою кафедрою, що входить до складу Факультету економіки і менеджменту Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. На кафедрі здійснюється підготовка за двома спеціальностями: 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 075 Діджитал-маркетинг.

Кафедра менеджменту і адміністрування

Кафедра нараховує висококваліфікованих викладачів і науковців, які спеціалізуються в різних галузях менеджменту. Вони займаються як викладацькою, так і дослідницькою діяльністю, що дозволяє забезпечити студентам доступ до найсучасніших знань та практик.

Кафедра теорії і практики перекладу та іноземних мов

Головним пріоритетом кафедри теорії та практики перекладу є студенти. Всі співробітники кафедри прагнуть не тільки дотримуватися високих стандартів викладання перекладу і суміжних дисциплін, а й створити розташовує і комфортну для студентів атмосферу. Кафедра постійно запрошує викладачів університету і студентів  на перекладацькі дискусії, які проходять в інтерактивному форматі і неформальній обстановці.

Кафедра інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін

Місія кафедри: надавати високоякісну освіту, розвивати науково-дослідницьку роботу та внести позитивний внесок у суспільство в галузі інформаційної, бібліотечної, архівної справи та соціально-гуманітарних дисциплін. Ми ставимо перед собою завдання формування висококваліфікованих спеціалістів, які зможуть ефективно працювати з інформацією, досліджувати гуманітарні та соціальні проблеми та забезпечувати доступ до знань та ресурсів громадськості.