ЗАКРИТИ

Кафедра менеджменту і адміністрування є важливим центром освітньо-наукової діяльності в університеті. Вона спеціалізується на підготовці фахівців у галузі менеджменту та адміністрування, які мають розуміння та навички для успішного управління різноманітними організаціями у сучасному світі.

На кафедрі здійснюють підготовку за двома освітніми програмами першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів, що відповідають сучасним вимогам та тенденціям у галузі менеджменту.

Бакалавр – термін навчання: 3 роки 10 місяців.
Магістр – термін навчання: 1 рік 4 місяці.

 

На кафедрі, наділений багаторічним досвідом, професорсько-викладацький колектив здійснює не лише передачу знань, але й створює сприятливу атмосферу для інтенсивного розвитку студентів у сферах менеджменту та адміністрування. Колектив об'єднує фахівців з різних галузей, що дозволяє студентам отримати комплексне уявлення про сучасні виклики і можливості у цих областях. Крім того, викладачі активно застосовують інноваційні методи навчання, включаючи практичні заняття та відкриті лекції за участю провідних фахівців України щоб максимально збагатити освітній процес та підготувати студентів до викликів сучасного бізнес-середовища. Такий підхід дозволяє кожному студентові отримати не лише теоретичні знання, але й практичні навички, які є ключовими для успішної кар'єри в сферах менеджменту та адміністрування.

 

Освітні програми

 

Кадровий склад кафедри

Козловська Світлана Григорівна

Кандидат технічних наук, доцент, гарант ОПП «Бізнес-адміністрування» першого (бакалаврського) рівня

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування

Чудаєва Ія Борисівна

Доктор економічних наук, професор, гарант ОПП «Бізнес-адміністрування» другого (магістерського) рівня

професор кафедри менеджменту і адміністрування

Аблязова Наталія Рауфівна

Кандидат економічних наук

доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Задорожний Іван Степанович

Доктор технічних наук, професор, гарант ОНП «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» другого (магістерського) рівня та першого (бакалаврського) рівня

професор кафедри менеджменту і адміністрування

Захарченко Олег Володимирович

Доктор економічних наук, доцент

професор кафедри менеджменту і адміністрування

Колодинський Сергій Борисович

Доктор економічних наук, доцент

професор кафедри менеджменту і адміністрування

Лозова Тетяна Петрівна

Кандидат економічних наук

доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Веляда Олеся Вікторівна

викладач кафедри менеджменту і адміністрування

Кафедра забезпечує студентам необхідні навички та ресурси для розвитку їхньої кар'єри в галузі менеджменту, навчальні програми, консультації щодо професійного розвитку та підтримку в пошуку роботи.

Робота кафедри менеджменту і адміністрування спрямована на розвиток наукових знань у галузі менеджменту та адміністрування й формування нових наукових кадрів.

Викладачі кафедри беруть активну участь у наукових конференціях, семінарах та інших заходах, які організуються як в межах університету, так і міжнародними науковими установами. 

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в рамках наукової теми «Командний менеджмент в управлінні соціально-економічними процесами» (державний реєстраційний номер НДР 0123U102803). Студенти кафедри залучаються до участі в наукових заходах з публікацією наукових праць, що сприяє їхньому зростанню й розвитку як майбутніх науковців у галузі менеджменту.

Кафедра менеджменту і адміністрування відіграє ключову роль у формуванні майбутніх лідерів у сфері бізнесу та управління, сприяючи розвитку їхнього професійного потенціалу та компетентностей.

Навчальний план

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Освітні програми

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

 

У зв’язку з воєнним станом і неможливістю студентів-іноземців знаходитись на території України та певними труднощами, з якими вони стикаються при вивченні української мови і опануванні дисциплін українською мовою  дистанційно, на початку 2022 навчального року адміністрацією Університету було прийняте рішення перевести більшу частину магістерських освітніх дисциплін спеціальності “Менеджмент” на викладання англійською мовою.  

kaf-management-1


Для рішення проблеми була створена робоча група у склад якої увійшли:

  • Наталія Аблязова - президент Університету, кандидат економічних наук;
  • Ія Чудаєва - ректор, доктор економічних наук, професор; 
  • Сергій Савченко - перший проректор, доктор економічних наук, професор;
  • Ігор Лімборський - професор кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов, доктор філологічних наук, професор;
  • Світлана Козловська - завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, кандидат технічних наук, доцент;
  • Світлана Купрікова - завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент;
  • Юлія Сиволап - директор Департаменту по роботі з іноземними студентами, відповідальний секретар Приймальної комісії.

Перед робочою групою на початку 2022 навчального року постало завдання – сформувати методичне забезпечення та підготувати науково-педагогічних працівників до виконання навантаження.

Завдяки постійному підвищенню рівня володіння англійською мовою науково-педагогічних працівників Університету, а також завдяки тому, що частина складу кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов за останні 5 років опанували спеціальність “Менеджмент”, вдалось виконати завдання ректора, доктора економічних наук, професора Ії ЧУДАЄВОЇ в найкоротші терміни.

Уже в лютому 2023 року з’явилась можливість організувати проведення дистанційних лекцій, практичних занять, консультацій з 80 % дисциплін за спеціальністю “Менеджмент” англійською мовою.

До науково-педагогічних працівників висунуті відповідні вимоги – поєднання фахової підготовки з готовністю викладати англійською.

Відповідно до навчального плану, англійською мовою на освітньому рівні “магістр” викладаються наступні дисципліни – Методологія та організація наукових досліджень (Methodology and Organization of Scientific Research), Міжнародний менеджмент (International Management), Конфліктологія (Conflictology) Публічне управління (Public Administration), Менеджмент організацій (Organization Management).

Готові стати нашим найуспішнішим студентом, гордістю міста та менеджером із високою зарплатнею? Тоді запрошуємо вас на навчання до Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова!

 

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб. 105.

(093) 708-13-94

Електронна пошта: kaf-ma@suem.edu.ua