ЗАКРИТИ

zadorojnyi-i-s-700

Задорожний Іван Степанович

Освіта

Закінчив Московське вище технічне училище ім. М.Е. Баумана в 1964 р., факультет машинобудування за спеціальністю «Слідкуючі приводи і системи управління» у 1964 р., аспірантуру при Центральному науково-дослідному інституті автомати і гідравліки у 1969 р. Захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат технічних наук у 1975 р., факультет підвищення кваліфікації при МВТУ ім. М.Е Баумана за спеціальністю «Економіка, організація і управління в Науково-дослідних і конструкторських бюро» у 2008 р., докторантуру при КТУУ «КПІ» у 2005 р., захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук у 2006 р., отримав диплом члена-кореспондента інженерної академії наук у 2007 р.

Стажування (підвищення кваліфікації)

За наказами Міністерства оборонної промисловості, Постанов Верховної ради СРСР і України, приймав активну участь у створенні інноваційних елементів, пристрої і систем нових зразків спеціальної техніки в наукових організаціях: п/я 40, філії ЦНІІ «Автоматики і гідравліки», ВНІІ «Сигнал», ЦКБ «Сокіл» з 1964 по 1995рр.

Пройшов перепідготовку у секції "Лідерство" у Літньому Інституті Консорціуму із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, що проходив 7-14 липня 2001 р. у м. Ялта (CEUME №2001/359). 

Отримав звання «Заслужений працівник освіти України» у 2018 р. 

Професійне зростання

Інженер-дослідник у підприємстві п/я 40, старшого інженера і провідного інженера, старшого наукового співробітника  у Всесоюзному науково-дослідному інституті «Сигнал», начальника сектору, начальника наукового відділу, начальника спеціального науково-конструкторського відділення і Замісника начальника і Головного конструктора ЦБ «Сокіл» з 1975 -1995 рр., завідувач кафедрою Менеджменту, проректор з наукової діяльності, професора кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту з 1995-2020 рр. отримав вчене звання доцента кафедри приладів точної механіки у 1989 р., вчене звання доцента кафедри менеджменту організацій у 2001 р, атестат професора кафедри менеджменту у виробничій сфері у 1997 р., атестат професора кафедри комп׳ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудування у 2007.

Наукові інтереси

Управління інноваційними процесами в техніці, економіці та управлінні організаціями (включаючи менеджмент). Автор наукових статей в видавництвах СРСР – 40, наукових статі в фахових виданнях МОНУ – 56, патентів і авторських свідоцтв – 58, навчально-методичних посібників – 38, монографій та навчальних посібників – 6; був керівником 34 –х науково-дослідних робіт і 40 дослідно-конструкторських проектів, які виконувалися згідно Постанов Верхової Ради, і рішень Військово-промислового комітету СРСР і Кабінету міністрів України (34 звітів з НДР і 40 звітів з ДКП), наукових статей в науковому виданні СУЕМ – 13. Разом – 273.

Під керівництвом професора Задорожного І.С. підготовлено і захищено понад 100 дипломних робіт і проектів на здобуття кваліфікації спеціаліста та магістра.

Практичний досвід

При виконанні 34 науково-дослідних робіт розроблена теорія створення оптико-електронних комплексів і систем, інноваційні схеми, деталі і складальні одиниці, макетні зразки техніки і апаратура їх випробувань. При виконані 40 дослідно-конструкторських проектів розроблено, виготовлено і здано Заказчику понад 19 виробів і систем комплексів спеціального призначення, серед яких: ПТРК «Тунгуска», ПРК «Тор», Станція космічної розвідки «Вікно», ПТР «Хризантема», оптико-електронні комплекси для вертольотів Мі-24К, Мі-28, Ка-52, Українського танка Т-90 (94), які і сьогодні знаходяться на озброєнні армії, і ін.

Навчальні курси, що викладає

Викладає нормативні курси та спецкурси: «Менеджмент», «Управління інноваціями», «Розробка товарів», «Проектування, організація та моделювання організаційних структур», «Управління проектами», «Аналіз ефективності систем менеджменту», «Стратегічний менеджмент», «Інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальностей «Менеджмент і адміністрування», «Економіка, фінанси і бухоблік», «Маркетинг», «Менеджмент в туризмі і готельному господарстві», «Правознавство».

Вибіркові публікації

Монографії, підручники, навчальні посібники:

  1. Задорожний І.С. Записки Головного конструктора. Професионалы. Созданте инновационых товаров повышенной новизны и сложности. Черкассы, СУЕМ, 2009. 248 с.
  2. Задорожний І.С., Задорожний В.І., Підвищення характеристик якості елементів, пристроїв і систем оптико-електоронних комплексів рухомих об’єктів. [монографія] Черкаси. СУЕМ, 2018. 425с.
  3. Задорожний І.С., Задорожний В.І. Історія роду. Черкаси, СУЕМ, 2020, 539 с.
  4. Задороржный И.С., Задорожный В.И., Казаринова Н.Л. Менеджмент научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов: учебное пособие. Черкассы. 2015., 281с.[Гриф Міносвіти].
  5. Щербань В.М., Таньков К.М., Задорожний І.С.Створення товару: маркетингове, конструкторське та технологічне забезпечення. К.: ВД « Професіонал», 2016. 288с., .[Гриф Міносвіти].
  6. Задорожный И.С., Задорожный В.И., Казаринова Н.Л. Менеджмент товарных инноваций : учебник, Черкассы, Восточно-европейский университет, 2010, 443с.
  7. Задорожний І.С., Задорожний В.І., Казарінова Н.Л. Управління проектами: підручник. Черкаси, СУЕМ, 2011, 345с.
  8. Управління змінами. І.С. Задорожний, В.І. Задорожний, Козловська С.Г. Методичний посібник. Черкаси, СЕМ, 2012,  37 с.
  9. Задорожний І.С., Задорожний В.І. Стратегічний менеджмент. Методичний посібник. Черкаси, СУЕМ, 2013, 45 с.
  10. Задорожний І.С., Задорожний В.І. , Козловська С.Г. Бізнес-проектування в практичних сферах господарювання. Методичний посібник, Черкаси, СУЕМ, 2013, 32 с.