ЗАКРИТИ

Освітня програма: 55574 Економіка
Рівень вищої освіти: Доктор філософії
Спеціальність: 051 Економіка

Відомості про самооцінювання освітньої програми 

☍ Загальні відомості

 1. Проектування та цілі освітньої програми
 2. Структура та зміст освітньої програми
 3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання
 4. Навчання і викладання за освітньою програмою
 5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність
 6. Людські ресурси
 7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси
 8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми
 9. Прозорість і публічність
 10. Навчання через дослідження
 11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів
Таблиця 3. Матриця відповідності

Запевнення

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.