ЗАКРИТИ

kolodynskyi-s-700

Колодинський Сергій Борисович

Освіта

1983 р. Одеський інститут народного господарства; спеціальність: Економіка та планування матеріально-технічного постачання, кваліфікація: економіст.

Стажування (підвищення кваліфікації)

Participated in internchip on “Modern teaching methods in economics on the EU educational market” – Higher School Social and Ekonomic in Przeworsk. 12.04.2019, 6 ECTS (180 hours). Certificate № IFC-WSSG /rok/259-2019.

Тематика наукових досліджень

Стратегічне управління, інноваційна діяльність регіональних систем, управління розвитком підприємств.

Дисципліни, що викладає

«Системи технологій», «Стандартизація і сертифікація продукції та послуг».

Праці

  1. Управління розвитком інвестиційно-будівельною сферою регіону: монографія: Захарченко О.В., Дарушна О.В., Колодинський С.Б., Білега О.В., Бабій О.М. Одеса: ОДАБА, 2019,  с.155.
  2. Kolodіnskyi S.B., Zakharchenko O.V. Innovative activity strategy of regional sustems. Ekonomic innovation. 2019.Vol. 21, Issue 4 (73). Р. 67-76.
  3. КолодинськийС.Б., ЗахарченкоО.В., ЄвдокімоваО.М. Сучасні підходи до реструктуризації підприємств регіонального господарського комплексу. Ринкова економіка :  сучасна  теорія  і  практика  управління.Т.19, Вип.2(45):збірка наукових праць. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020.   с.99-115
  4. Kolodyns’kyi  S.  B.,  Krams’kyi  S.  O.  Portfolio  management  of infrastructure  projects  in  the  field  of  water  transport  in  the  post -war period. Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково -практичної конференції  до до 25-річчя Одеського інституту МАУП. 19 травня 2023 р. С.190-205.
  5. Kolodіnskyi S.B., Hutsaliuk O.M., Kramskyi S.O. Management of inter-firm cooperative relations for the exchange of innovations by enterprises of Ukraine. Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. 2022. Vol. 15. Р. 46-55.
  6. Колодинський С.Б., Гуцалюк О.М. Технологічні парки як центри економічного зростання українських підприємств. Вісник післядипломної освіти. Сер.: Соціальні та поведінкові науки. 2022. Вип. 22 (51). С. 179-199.
  7. Колодинський С.Б., Гуцалюк О.М., Крамський С.О., Захарченко О.Г. Інтернет-маркетинг та структурні зрушення е-commerce в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2022. № 4 (70). С. 38-44.  
  8. Kolodynskyi  S.B.,  Kramskyi  S.O.,  Zakharchenko  O.V.  Internet marketing infrastructure to support of the region. Ekonomic innovation. 2022.Vol. 24, Issue 3 (84). Р. 51-60.
  9. Управління формуванням регіональної інноваційної інфраструктури / С. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, М. А. Заєць // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління.  2020.  Т. 19, вип. 1.  С. 88-101.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2020_19_1_7.
  10. Інфраструктурна підтримка регіональних інноваційних процесів : монографія / С. Б. Колодинський, С. О. Крамський, В. І. Дубницький, П. Г. Курган, О. Ю. Цуканов, О. М. Гарас, І. О. Гарас, В. О. Янковий, О. В. Дарушин, І. В. Кудлай, О. О. Алєксєйчук, О. М. Євдокімова, О. В. Захарченко; ред.: С. Б. Колодинський.  Одеса : Екологія, 2021. 255 c.