ЗАКРИТИ
kozlovska-s-g

Козловська Світлана Григорівна

Освіта

У 1990 році закінчила Черкаський філіал Київського політехнічного інституту (кваліфікація інженер-механік).  
У 2007 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту за спеціальністю «Менеджмент організацій» (кваліфікація менеджер-економіст). 

У період 2008-2011рр. навчалася в аспірантурі Черкаського державного технологічного університету.  
У 2019 році у спеціалізованій вченій раді Черкаського державного технологічного університету захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, диплом ДК № 053875 від 15 жовтня 2019 р. Тема дисертації – Методи синтезу груп симетричних операцій для потокового шифрування.

Стажування (підвищення кваліфікації)

У 2019 році пройшла міжнародне стажування в межах ІХ міжнародного науково-практичного семінару «Формування економіки знань як базису інформаційного суспільства», 19-22 грудня 2019 року (Прага-Дрезден-Вроцлав); (Hohschule fur Technik und Wirtschaft, Vysoka Skola Ekonomicka v Praze, MAIH, (Dresden University of Applied Sciences), Wroclaw University of Economics and Business). Сертифікат №592, зараховано 180 год.

Професійне зростання

2002 р. – 2008 р. – викладач кафедри менеджменту організацій Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2011 р. –2019 р. – старший викладач кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2020 р. –08.11.2020 р. – доцент кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. Із 09.11.2020 р. – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Проблеми формування та розвитку управлінської компетентності, сучасний менеджмент, командний менеджмент, управління діловими комунікаціями, технології та засоби захисту інформації, інформаційна безпека підприємства.

Практичний досвід

НДР «Командний менеджмент в умовах глобалізації економіки» (номер державної реєстрації 0112U005735), яка виконувалася на замовлення Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

«Модернізація системи менеджменту в умовах євроінтеграційного розвитку освітнього простору України» (номер державної реєстрації РК 0118 U 100506), яка виконується на замовлення Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. 

Навчальні курси, що викладає

Комунікації в менеджменті; Управління інформаційною безпекою підприємства; Теорія організації; Управління ризиками.

Вибіркові публікації

Автор 65-и наукових робіт, серед них 1 монографія, 17 наукових статей, 15 навчально-методичних робіт. 

  1. Падурець Г. І., Чудаєва І. Б., Козловська С. Г. Як створити ефективну управлінську команду // Економіка і держава. Міжнародний науково-практичний журнал. 2014. №3. С. 120-124.
  2. Задорожний І. С., Козловська С. Г., Катасонов А. В., Задорожний С. В. Сучасні підходи до проектування і перепроектування підсистеми управління персоналом // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. №2 (19). С. 100-119.
  3. Бабенко В. Г., Козловська С. Г. Особливості використання матричних операцій криптографічного перетворення інформації // Системи обробки інформації : збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2015. Вип. 3 (128). С. 84-87.
  4. Зажома В. М., Козловська С. Г. Спосіб підвищення достовірності передачі ключового елементу стегоконтейнера // Smart and Young. 2016. № 11-12. Частина 1. С. 42-48.
  5. Криптографічне кодування: обробка та захист інформації : колективна монографія / під.  ред.. В. М. Рудницького. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. 139 с.
  6. Lada N. V. Застосування операцій криптографічного додавання за модулем два з точністю до перестановки в потокових шифрах / N. V. Lada, S. H. Kozlovska // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. Полтава: ПНТУ, 2018. Т. 1 (47). С. 127-130.
  7. Рудницький В. М., Лада Н. В., Козловська С. Г. Технологія побудови двохоперандних операцій криптографічного перетворення інформації за результатами моделювання // Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, № 4. С. 26-30.
  8. Задорожний І. С., Задорожний С. В., Козловська С. Г. Інновації у сфері менеджменту, створення мережевих структур, їх роль і майбутнє // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. №1 (25). С. 124-136.
  9. Лада Н. В., Козловська С. Г., Рудницький С. В. Побудова математичної групи симетричних операцій на основі додавання за модулем два // Сучасна спеціальна техніка: науково-практичний журнал. Київ, 2019. № 4 (59). С. 33-41.
  10. Задорожний І. С., Задорожний С. В., Чудаєва І. Б., Козловська С. Г. Історія формування менеджменту як науки управління // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. №2 (27). С. 16-47.