ЗАКРИТИ

ablyazova-n-r

Аблязова Наталія Рауфівна

Освіта

У 1992 році закінчила Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю приладобудування (кваліфікація – інженер-електромеханік). 2000 року закінчила Черкаський інститут управління за спеціальністю «Менеджмент організацій» (кваліфікація – менеджер-економіст).

У березні 2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Механізми корпоративного управління недержавним вищим навчальним закладом», у Спеціалізованій Вченій раді Д 11.051.01 Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України, за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

Стажування (підвищення кваліфікації)

Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління: Науково-педагогічне стажування, м. Кельце, Республіка Польща 20 січня-31 січня 2021 року (Certificate of participation №20210101 (180 hours))   
European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (Certificate of attainment in modern languages (English), Level B, 2020).

Наукові інтереси

Управління персоналом, командний та креативний менеджмент.

Практичний досвід

Відповідальний керівник госпрозрахункової науково-дослідної теми «Кадрова безпека у системі управління закладом освіти» (0121U107575).

Навчальні курси, що викладає

Для студентів спеціальності «Менеджмент» Управління персоналом, Командний менеджмент, Лідерство, Креативний менеджмент, Організація праці менеджера, Операційний менеджмент

Вибіркові публікації

Автор 30 публікацій, у тому числі 20 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Співавтор 1 монографій.

 • Механізм формування ефективних команд /Організація управління фінансами інноваційного ВНЗ: Монографія. Донецьк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2007. 205 с.
 • Аблязова Н.Р. Кадрова безпека в системі управління підприємством. Економіка та суспільство: електронне фахове видання. Одеса. 2020. № 22.
 • Аблязова Н.Р. Сучасні механізми збалансування вищої освіти та ринку праці. Економічний аналіз : збірник наукових праць. 2020. Том 30. № 4. С. 15-22.
 • Аблязова Н.Р., Савченко С.О., Сукач О.М. Інноваційний маркетинг у системі управління підприємством. Підприємництво та інновації, 2021, (17), С. 46-49.
 • Аблязова Н.Р., Козловська С.Г. Тайм-менеджмент як ефективний інструмент управління персоналом підприємства Формування ринкових відносин в Україні: [зб. наук. праць]. К. 2021. № 4. С. 63-69.
 • Аблязова Н.Р., Козловська С.Г. Управління в сфері соціального підприємництва як інноваційної форми ведення бізнесу. Економіка. Фінанси. Право. : Щомісячний інформаційно-аналітичний журнал. 2021. № 8/2’2021. 
 • Аблязова Н.Р. Новітні інструменти управління персоналом. Науково-педагогічне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління», м. Кельце, Республіка Польща 20 січня-31 січня 2021 року.
 • Аблязова Н.Р.  Економічна безпека підприємства : кадровий аспект. Економічна безпека: держава, регіон, підприємство: VІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю, 21 грудня 2020 р. – 21 січня 2021 р. Полтава
 • Аблязова Н.Р. Інструменти управління кадровою безпекою на підприємстві. Модернізація економіки: теоретичні засади та практика реалізації: Міжнародна науково-практична конференція, м. Запоріжжя, 23 січня 2021 року
 • Аблязова Н.Р. Стратегічне планування як інструмент економічної безпеки підприємства. Трансформаційні процеси національної економіки: теоретичні і практичні аспекти: Міжнародна науково-практична конференція, м. Львів, 30 січня 2021 р.
 • Аблязова Н.Р. Корпоративне управління в системі управління підприємством. Innovation in Science and Technology: XІV Міжнародна інтернет-конференція, США, Бостон, 25-26 січня.
 • Аблязова Н.Р. Системные инструменты управления предприятием. Инжиниринг и управление: от теории к практике: XVIII Международная научно-практическая конференція, 15 апреля 2021 г., г. Минск.