ЗАКРИТИ

lozova-t-700-2

Лозова Тетяна Петрівна

Освіта

2003 р. Одеський державний економічний університет; спеціальність: Фінанси, кваліфікація: економіст.

Стажування (підвищення кваліфікації)

ДЗ “Південноукраїнський Національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського». Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації (стажування), 10 травня – 20 червня 2022 року. Сертифікат № ПС 32/1-001/037/2022 (180 год.).

Хмельницький національний університет. Стажування у Центрі післядипломної освіти, кафедра маркетингу, 15 лютого – 15 травня 2023 року. Сертифікат ХМ02071234 (180 год.).

INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (Webinar) FOR EDUCATORS on the topic: «FUNDRAISING AND FUNDAMENTALS OF GRANT ACTIVITY: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE». 45 hours. 12-19 June 2023/ Lublin (Republic of Poland). Сертифікат ES №14563.

Тематика наукових досліджень

Логістика товарного ринку, конкурентоспроможність галузей національної економіки.

Дисципліни, що викладає

«Корпоративна соціальна відповідальність», «Теорія прийняття рішень».

Вибіркові публікації

Автор 57-ми наукових робіт, в тому числі 11 монографій, 17 наукових статей.

1. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Тараканов М.Л. та ін. Інституціональні механізми регулювання розвитку логістики товарних ринків: монографія. За ред. Б.В. Буркинского, О.В. Нікішиної. Одеса: ДУ ІРЕЕД НАНУ, 2022. 274 с. 14,84 д.арк  DOI: 10.31520/978-966-02-9922-1 URL: https://impeer.org.ua/2022-2/

2. Буркинський Б.В., Нікішина О.В., Тараканов М.Л. та ін. Селективне регулювання розвитку товарних ринків: теорія та практика. Одеса: ДУ ІРЕЕД НАНУ, 2023. – 267 с. ISBN 978-966-14-0006-1 https://doi.org/10.31520/978-617-14-0055-9 URL: https://impeer.org.ua/селективне-регулювання-розвитку-тов/ (підрозділ 2.1 - Селективний підхід до регулювання розвитку локальних ринків товарів першої необхідності (у співавторстві)

3. Y Remyha, O Zaiarniuk, T Lozova, N Trushkina, O Yakushev and Y Korovin. Energy-saving technologies for sustainable development of the maritime transport logistics market. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. doi:10.1088/1755-1315/1126/1/012037 https://iopscience.iop.org/issue/1755-1315/1126/1

4. Nikishyna O. V., Lozova T.P. Formation of effective cooperative value chains on the agricultural food markets of Ukraine.. Економічні інновації: зб. наук. праць. Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2021. Т.23. Вип. 1 (78). С.152-161 (0,97 д. арк.).https://doi.org/10.31520/ei.2021.23.1(78).152-161 URL: http://ei-journal.com/index.php/journal/article/view/922/368

5. Лозова Т.П.,  Седікова І.О., Бойко О.В. Формування ринку фруктів та овочів в умовах його інноваційного розвитку. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економічні науки. 2020. №4(92). С. 167-176. http://visnyk.nuwm.edu.ua/index.php/econ/article/view/904/910 

6. Лозова Т.П., Нікішина О.В. Формування ефективних логістичних ланцюгів плодово-ягідної продукції: роль оптових ринків. Логістика: проблеми та рішення. 2021. №4-5 (95-96). С.38-45

7. Нікішина О.В., Тараканов М.Л., Антонюк П.О., Лозова Т.П. Адаптивні заходи селективного регулювання агропродовольчих ринків Одеського регіону в умовах нестабільності. Food Industry Economics. 2022. 14(1). С.25-36. DOI https://doi.org/10.15673/fie.v14i1.2266 URL: https://journals.ontu.edu.ua/index.php/fie/article/view/2266

8. Lozova T.P. Conceptual-categorical apparatus of logistics development of commodity market. Економічні інновації 1(84). Одеса: ІПРЕЕД НАН України 2022. С. 86-91. URL: http://surl.li/dffwb DOI: https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).86-91

9. Банар О.В., Слободянюк О.В., Лозова Т.П. Наукові підходи до конкурентоспроможності аграрного сектору національної економіки. Вісник післядипломної освіти. Вип. 21 (50). Серія «Соціальні та поведінкові науки». С. 121-138. (1 д. арк.)  URL: https://bit.ly/41q9XeD

10. Лисюк В.М., Лозова Т.П., Крамський С.О., Скопцов К.В. Регулювання економіки держави у повоєнний період на засадах селективного імпортозаміщення. Одеса: ІРЕЕД НАН України, 2023, Економічні інновації. №87. С. 39-48 URL: https://ei-journal.com/index.php/journal/issue/view/32/Економічні%20інновації%2087