ЗАКРИТИ

zaharchenko-o-700

Захарченко Олег Володимирович

Освіта

2000 р. Одеський державний економічний університет; спеціальність: Фінанси, кваліфікація: економіст.

Стажування (підвищення кваліфікації)

The certified international scientific professional development course (April 05, 2019 - July 05, 2019) for the European educational project "The Methods and Technologies of Teaching: The Newest in the European Educational Practice" (Management), 180 hours.

Тематика наукових досліджень

Управління інвестиційним та інноваційним потенціалом, міжнародною конкурентоспроможністю, функціонуванням підприємницьких структур.

Дисципліни, що викладає

«Управління якістю», «Організаційна поведінка», «Операційний менеджмент», «Міжнародний менеджмент».

Праці

Автор 285-ти наукових робіт, в тому числі 20 навчальних посібників, 17 наукових статей

  1. Захарченко, Олег Володимирович. Проджект менеджмент : навч. посіб. / О. В. Захарченко, С. О. Крамський.  Одеса : Екологія, 2018.  227 с. ISBN 978-617-7046-53-9
  2. Управління розвитком інвестиційно-будівельної сфери регіону : [колект.] монографія / [О. В. Захарченко та ін. ; під ред. О. В. Захарченка, О. В. Дарушина] ; Одес. акад. буд-ва та архітектури.  Одеса : ОДАБА, 2019.  155 с. ISBN 978-617-7195-83-1
  3. Інфраструктурна підтримка регіональних інноваційних процесів : монографія / С. Б. Колодинський, С. О. Крамський, В. І. Дубницький, П. Г. Курган, О. Ю. Цуканов, О. М. Гарас, І. О. Гарас, В. О. Янковий, О. В. Дарушин, І. В. Кудлай, О. О. Алєксєйчук, О. М. Євдокімова, О. В. Захарченко; ред.: С. Б. Колодинський.  Одеса : Екологія, 2021. 255 c
  4. Колодинский С.В., Захарченко О.В., Заєць М.А. Управління формуванням регіональної інноваційної інфраструктури. // Ринкова економіка: Сучасна теорія і практика управління. Том 19, Вип 1 (44). Одеса - ОНУ. 2020.С.88-102. 
  5. Hryhorak M.Yu., Zakharchenko O.V., Harmash O.M., Trushkina N.V, Lunov L.Ye. (2022) “Infrastructure provision of industrial waste management in the context of the strategy for recovery of the national economy of Ukraine”. – Intellectualization of logistics and Supply Chain Management. [Online], vol.15, pp.19-35, available at: https://smart-scm.org/en/journal-15-2022/infrastructureprovision-of-industrial-waste-management-in-the-context-of-the-strategy-forrecovery-of-the-national-economy-of-ukraine/. DOI: https://doi.org/10.46783/smart-scm/2022-15-2
  6. S.B. KOLODYNSKYI, O.V. ZAKHARCHENKO, S.O. KRAMSKYI INTERNET MARKETING INFRASTRUCTURE TO SUPPORT THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION. Vol 24 No 3(84) (2022): Economic innovations
  7. Zakharchenko, O. V. 2020. Improving the socio-economic well-being of the population in rural areas in the context of improving the economic security of the state, Entrepreneurship and Sustainability Issues 8(2): 512-532. https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(31)
  8. Концептуальна модель управління змістом програм розвитку проєктноорієнтованих організацій / С. О. Крамський, Н. Ю. Ширяєва, О. В. Захарченко // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. 2021. Т. 20, вип. 2. С. 128-144. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2021_20_2_10
  9. Управління формуванням регіональної інноваційної інфраструктури / С. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, М. А. Заєць // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління.  2020.  Т. 19, вип. 1.  С. 88-101.  Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2020_19_1_7
  10. Сучасні підходи до реструктуризації підприємств регіонального господарського комплексу / С. Б. Колодинський, О. В. Захарченко, О. М. Євдокімова // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. - 2020. Т. 19, вип. 2. С. 99-114. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rectpu_2020_19_2_8