ЗАКРИТИ

boyko-o-700

Бойко Олена Володимирівна

Освіта

  1. "Класичний приватний університет", Рік закінчення: 2009, Спеціальність: Державна служба, Кваліфікація: спеціаліста державної служби;
  2. Диплом спеціаліста видано закладом: Запорізька державна інженерна академія, Рік закінчення: 1998, Спеціальність: Економіка підприємства, Кваліфікація: економіста;
  3. Диплом спеціаліста видано закладом: Київський технологічний інститут харчової промисловості, Рік закінчення: 1992, Спеціальність: Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів, Кваліфікація: інженера з автоматизації;
     

Стажування (підвищення кваліфікації)

Сертифікат з англійської мови (на рівні не нижче В2) видано закладом: Регіональний центр Соціальної академії наук; Університет соціальних наук. Місто: Краків, Рік закінчення: 2019

Учасник науково-дослідних тем:

«Проблеми ефективного розвитку транспортного ринку» (державний реєстраційний номер 0112U008113);

«Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (номер державної реєстрації 0116U006782).
 

Професійне зростання

Доктор економічних наук, Наукова спеціальність: 08.00.03 – економіка, та управління національним господарством, Тема дисертації: Науково-методологічні основи розвитку ринку транспортних послуг країни; Вчене звання: Доцент, Спеціальність: Кафедри менеджменту організацій транспорту; Науковий ступінь: Кандидат економічних наук, Наукова спеціальність: 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами, Тема дисертації: Організаційно-економічні аспекти мотивації трудової діяльності на підприємствах

Праці

  1. Olena Boyko, Olena Parubets, Dmitro Suhoniako Development of small and medium business in Ukraine with funding from the European Union Baltic Journal of Economic Studies . Vol 5 (2019) № 2 p.153-157(ESCI by Web of Science)
  2. Olena Boyko, Seleznоva O, Bondar V.Theoretical Means for Social Entrepreneurship Research in Context of Marketing 3.0.Economics. Ecology. Socium 2020, 4, pp. 24-31.(фахове видання)
  3. Olena Boyko, Tomareva-Patlahova., IU.А Bondar., M.S.Karpunina . Methodical approach to ensuring cluster and logistics development of the market of transport systems of Ukraine ECONOMIC INNOVATIONS Vol. 22 Issue 4 (77), pp. 29-38. (фахове видання)
  4. О.Бойко, П. Лозова, І.О Седікова Формування ринку фруктів та овочів в умовах його інноваційного розвитку Вісник НУВГП Серія «Економічні науки» Том 4,№ 92, 2020 С. 167-176. (фахове видання)
  5. Olena Boyko, V Koval; P Olczak; N Vdovenko; D Matuszewska; I Mikhno Ecosystem of Environmentally Sustainable Municipal Infrastructure in Ukraine. Sustainability 2021, vol.13, issue 18, pp.1-22 (ESCI by Web of Science; Scopus) (зарубіжне видання)