ЗАКРИТИ
gordienko-l-a-500

Гордієнко Людмила Анатоліївна

Освіта

Закінчила Київський національний економічний університет імені Гетьмана (1997 р.).

У 2011 р. у Спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені Івана Франка, захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит», на тему «Фінансове регулювання доходів населення».

2019 року в Спеціалізованій вченій раді Д 27.855.01 Університету державної фіскальної служби України захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток державної фінансової політики соціального спрямування», за спеціальністю 08.00.08 «гроші, фінанси і кредит».

У 2013 році отримала наукове звання доцента кафедри фінансів.

Стажування (підвищення кваліфікації):

  • Центр українсько-європейського наукового співробітництва «STEM-Освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти» Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації, 18 жовтня – 26 листопада 2021 року. Сертифікат № ADV-181114-PSI dated 26.11.2021 6 кредитів ECTS (180 год).
  • INTERNATIONAL ADVANCED TRAINING (Webinar) on the topic: «ACADEMIC INTEGRITY IN THE TRAINING FOR MASTERS AND DOCTORS OF PHILOSOPHY (PHD) IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION AND UKRAINE». The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self-study. 05-12 December 2022, Lublin (Poland). Certificate ES № 11198/2022 12.12.2022

Професійне зростання

Викладач, старший викладач кафедри фінансів фінансово-економічного факультету Черкаського державного технологічного університету 1998-2011 рр. У період 2011-2015 рр. – доцент кафедри фінансів Черкаського державного технологічного університету. З 2012 року дійсний член-кореспондент Академії економічних наук України, спеціальність «Фінанси».

2017–2019 рр. – науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки.

2019–2020 рр. старший науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки».

2020 рік та допер завідувачка кафедрою маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування

Наукові інтереси

Фінанси, соціальні фінанси, фінансове забезпечення соціальної сфери, фінанси домогосподарств.

Практичний досвід

Керівник та учасник науково-дослідних тем:

  • «Економічні основи модернізації регіональних господарських комплексів в інвестиційно-інноваційному напрямі».
  • «Формування механізму ефективного регулювання та управління економічною діяльністю підприємств».
  • «Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації».
  • «Проблеми та перспективи розвитку регіонів в контексті фінансової децентралізації».
  • «Дослідження закономірностей розвитку фінансового сектора України в умовах суспільних трансформацій»

Вибіркові публікації

Автор понад 120 наукових робіт, серед них 6 монографій, 50 наукових статтей, 1 навчальний посібник, 40 навчально-методичних робіт.

Монографії, підручники, посібники
1. Гордієнко Л. А. Фінансова політика соціальної сфери: монографія. Черкаси. Видавець Чабаненко Ю., 2019. 394 с.
2. Гордієнко Л. А. Види наукових праць. Наукові дослідження: економіко-математичний напрям: підручник, за ред. Ю. В. Пасічника. К. Центр учбової літератури, 2016. С. 326–367.

Статті у фахових виданнях
3. Гордієнко Л. А. Методичні підходи визначення оптимальності соціальних нормативів. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2018. № 2 (25). С. 99–108.
4. Гордієнко Л. А. Науково-методологічні підходи фінансування соціальних виплат малозахищеним верствам населення. Modern Economics: електронне наукове фахове видання з економічних наук. 2019. № 13(2019). С. 65–70. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/issue-13-2019/ 
5. Гордієнко Л. А. Зарубіжний досвід фінансування соціальних програм та особливості його впровадження в Україні. Економічний вісник. Серія : Фінанси, облік, оподаткування. 2020. Вип. 4. С. 25-33.
6. Сукач О.М., Сарана Л.А., Гордієнко Л.А. Податкові інструменти регулювання доходів місцевих бюджетів. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна: серія «Економіка». 2021. № 100.
7. Гордієнко, Л. Вплив на ВВП країн ЄС видатків на освіту й охорону здоров'я / Людмила Гордієнко, Юрій Пасічник, Юлія Смаковська. Журнал європейської економіки. 2021. Т. 20, № 3. – С. 444-463.
8. Сарана Л.А., Гордієнко Л.А. Сценарії функціонування банківської системи України в умовах пандемії COVID-19. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №29 (2021), 75-81 https://modecon.mnau.edu.ua | ISSN 2521-6392
9. Пасічник Юрій, Гордієнко Людмила, & Ломако Євгенія. (2022). Прогнозування доходів сільського населення України з врахуванням набуття статусу кандидата в члени ЄС. Економічний форум, 1(3), 15-24.
10. Лупенко, Ю., Вяткіна, Т., Гордієнко, Л., Пасічник, Ю., & Гжебик, М. (2022). Вплив окремих бюджетних видатків на доходи населення в ЄС і Україні. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 1(42), 218–225. https://doi.org/10.55643/fcaptp.1.42.2022.3564 (Web of Science Core Collection)
11. Гордієнко Л., Пасічник Ю., Ломако Є. Фінансовий концепт біхевіористичного підходу при формуванні доходів державного бюджету України. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Економіка», N 30(58), 2023, С.49-54.

Конференції
12. Гордієнко Л. А. Безумовний базовий дохід як нова модель соціального захисту. Економіка, облік, фінанси та маркетинг: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції до 100-річчя Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. м. Черкаси, 27 травня 2021 року. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2021. С. 192-194.
13. Гордієнко Л.А. Гендерні аспекти соціального захисту населення. Реалізація гендерної політики в умовах суспільних трансформацій: збірник тез доповідей учасників Науково-практичної конференції, Черкаси, 27 квітня 2023 р. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2023. 252 с. С. 190-193.
14. Гордієнко Л.А., Сукач О.М. Соціальний захист громадян як основа національної безпеки України. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна безпека у світлі сучасних глобальних викликів: Країни Балтії – Україна: єдність, підтримка, перемога», КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 8 червня 2023 року.