ЗАКРИТИ

syvolap-y-y-700

Сиволап Юлія Юріївна

Освіта

У 2008 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, отримала базову вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» ( кваліфікація - бакалавр з економіки).

У 2009 році закінчила Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, повну вищу освіту за спеціальністю «Маркетинг» ( кваліфікація - магістр з маркетингового менеджменту).

Стажування (підвищення кваліфікації)

 • ­Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки», м. Київ 2019 р. Свідоцтво № 16051959 про підвищення кваліфікації (стажування) наукових працівників вищих навчальних закладів з питань економіки від 16.05.2019 р.(108 год.).
 • ­Центр українсько-європейського наукового співробітництва «STEM-Освіта: науково-практичні аспекти та перспективи розвитку сучасної системи освіти» Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації 18 жовтня – 26 листопада 2021 року 6 кредитів ECTS (180 годин).
 • ­Приватний навчальний заклад «Європейський університет». Підвищення кваліфікації «Цифрова трансформація вищої освіти». Свідоцтво ПК №24366800/000318-23, 180 академічних годин (6 кредитів ECTS), 12 травня 2023р.
   

Професійне зростання

Товарознавець мережі супермаркетів Spar (2006-2010 рр). 2010-2015 рр. – завідувач відділу, заступник керуючого супермаркет мережі «Сільпо», м. Черкаси. 2013-2017 рр. – інтернет-маркетолог веб-агенства «NeoPulse».

2017-2020 – викладач кафедри маркетингу, фінанси, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту.

2019-2020 року – Директор департаменту по роботі з іноземними студентами Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 

З вересня 2020 року Директор департаменту по роботі з іноземними студентами, викладач кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи і страхування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Сучасні бізнес технології, електронна комерція, Didgital-маркетинг, реклама, зв’язки з громадськістю.

Викладає спецкурси для студентів економічних спеціальностей.

Навчальні курси, що викладає

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Інтернет-маркетинг, Маркетингові дослідження, Поведінка споживачів, Маркетингові комунікації.

Вибіркові публікації

Автор 20 публікацій, у тому числі співавтор 2 монографій.

 1. Сарана Л.А., Сиволап Ю.Ю. Маркетинговий аналіз діяльності підприємства на ринку. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: економіка і менеджмент. 2019. №2 (27). Фахове видання.
 2. Сиволап Ю.Ю. Цифровий маркетинг як інструмент управління підприємницькими структурами. Kornieiev,V.V., Pasichnyk, Yu.V., Radchenko, O.D. Khodzhaian, A. O. und andere (2020) Gesellschaftsrechtliche Transformationen von wirtschaftlichen Systemen in den Zeiten der Neo-Industrialisierung: Monographie (Dr. oec. Yu.V. Pasichnyk, Ed.). 700 s.
 3. Сиволап Ю.Ю., Сушко Н.В. Застосування маркетингових технологій у готельному бізнес. Latest Technologies of Neo-industrial Transformations: Financial, Legal and Sociological Aspects. Gutsalenko L., Liashenko V., Sukach O. and others: Collective monograph [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.]. Austria. Shioda GmbH, Steyr , 2020. 380 р. (Рр. 362-370).
 4. Сиволап Ю.Ю. Перспективи та проблеми використання інтернет-маркетингу в малому бізнесі. Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2018 р. Черкаси : СУЕМ, 2018. C.118-120
 5. Сиволап Ю.Ю. Механізм управління підприємством на засадах інноваційного маркетингу. Актуальні проблеми реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Черкаси, 1-2 листопада 2018 року. Черкаси : СУЕМ, 2018.
 6. Сиволап Ю.Ю. Інтернет-торгівля як новація сучасної концепції маркетингу. Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, Херсон, 16-18 жовтня 2019 р. / Упоряд. Т. Казакова. Херсон, вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. 458 с. С. 248–250
 7. Сиволап Ю.Ю. Корпоративний брендинг як основа успіху організації. Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (18 лютого 2020 р.)] / відп. ред. О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. Луцьк, 2020. 612 с. С. 127–129
 8. Сиволап Ю.Ю., Сушко Н.В. Застосування маркетингових інструментів у готельному бізнесі. Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі : Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19-20 травня 2020 р. К.: НУХТ, 2020 р. 305 с.
 9. Сиволап Ю.Ю. Цифровий маркетинг як ефективний інструмент управління підприємницькими структурами. Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 16–17 квітня 2020 року. Черкаси : СУЕМ, 2020. 557 с. С. 397-399.
 10. Сукач О.М., Савченко С.О., Сиволап Ю.Ю. Нейромаркетинг як інструмент впливу на поведінку споживача. Економічний простір. Випуску №174/2021.
 11. Сиволап Ю.Ю. SMM маркетинг – сучасні реалії розвитку бізнесу Economic and legal principles of economic growth in the post-crisis period: collective monograph. / Pasichnyk Yu., Lyashenko V., Radchenko O., Sukach O. [Ed. by Doctor of Economics Sciences, Prof. Yu. Pasichnyk ]. 2021.
 12. Сукач О.М., Сиволап Ю.Ю. Маркетинговые технологии в банковской сфере. XVIII Международная научно-практическая конференция «Инжиниринг и управление: от теории к практике» 15 апреля 2021 г., г. Минск, 470 с. С.242-244.
 13. Савченко С.О., Сиволап Ю.Ю. Маркетингова політика обрання каналів розподілу. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 22 квітня 2021 року. Черкаси : Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2021. 281 с. С. 79–81.
 14. Сиволап Ю.Ю., Савченко С.О. Логістичний підхід у системі управління матеріальними потоками підприємства. Наукові та освітні трансформації в сучасному світі. Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція 15 липня 2021 року м. Чернігів.
 15. Савченко С.О., Сиволап Ю.Ю. Сучасні стратегії гендерного маркетингу. Реалізація гендерної політики в умовах суспільних трансформацій: збірник тез доповідей учасників Науково-практичної конференції, Черкаси, 27 квітня 2023 р. Черкаси: Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова, 2023. 252 с. С. 190-193. С. 109-111.