ЗАКРИТИ

Міжкафедральна наукова конференція "Мова та міжкультурна комунікація"

Міжкафедральна наукова конференція "Мова та міжкультурна комунікація"

24 березня в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту відбулася міжкафедральна наукова конференція „Мова та міжкультурна комунікація”.

У конференції взяли участь викладачі кафедри теорії і практики перекладу та компаративістики та кафедри іноземних мов.

На конференції були розглянуті наступні питання:

Роль міжкультурної комунікації у сучасному світі.

значення вивчення основ мовної і міжкультурної комунікації для формування практичних умінь і навичок розуміння представників інших культур;
міжкультурна комунікація у бізнесі: міжкультурні відмінності у діловому протоколі та веденні переговорів.

Проблема розуміння у міжкультурній комунікації.

 • поняття та види комунікативних бар'єрів у ситуаціях повсякденного та професійного спілкування;
 • поняття культурного шоку, інкультурації, соціалізації;
 • етноцентризм і його вплив на міжкультурну комунікацію.

Культурно-антропологічні основи міжкультурної комунікації.

 • поняття мовної і концептуальної картин світу, концепти і константи національних культур, культурна обумовленість значення;
 • вплив ціннісних орієнтацій та соціокультурних факторів на міжкультурну комунікацію;
 • роль зіставного аналізу ключових концептів, метафор, національних символів і фразеологізмів у викладанні іноземної мови та перекладу;
 • зіставний аналіз комунікативних стилів різних культур та їх урахування у процесі навчання перекладу.

Переклад у структурі міжкультурної комунікації.

 • оволодіння іноземною мовою в умовах штучного білінгвізму;
 • основні соціокультурні проблеми перекладу і способи їх подолання;
 • методики розвитку комунікативної компетенції студентів;
 • розвиток емпатійних тенденцій як основи порозуміння між учасниками двомовної комунікації;
 • моделювання комунікативних стратегій при навчанні перекладу.

Аналіз основних соціокультурних проблем, пов'язаних з перекладацькою діяльністю і навчанням іноземним мовам, дозволив зробити такі висновки:

 • метою навчання перекладу є вироблення у студентів продуктивних комунікативних стратегій, придатних для застосування в реальних ситуаціях міжкультурної комунікації (бізнес, туризм, побутове спілкування);
 • зіставний аналіз мовних і концептуальних картин світу народів, мови яких вивчаються, сприяє формуванню повноцінної мовної компетенції студентів та їх підготовці до ефективних міжкультурних контактів у майбутній професійній діяльності;
 • розвиток комунікативної компетенції студентів спеціальності "переклад" передбачає їх поглиблене ознайомлення з соціокультурними основами мовної комунікації в рамках спецкурсів "Основи теорії мовної комунікації", "Лінгвокраїнознавство", "Комунікативні стратегії".
01