ЗАКРИТИ

Акредитована спеціальність 081 «Право» за освітньою програмою підготовки магістрів та освітньою програмою підготовки бакалаврів спрямована на надання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків майбутніх юристів.

Посади, які може обіймати випускник спеціальності «Право»:

  • суддя;
  • прокурор;
  • адвокат;
  • слідчий;
  • експерт-криміналіст;
  • нотаріус;
  • юрисконсульт;
  • викладач правових дисциплін.

 

Спеціальність 081 «Право»  -  метою якої є надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків майбутніх юристів