ЗАКРИТИ

Кафедра економіки, обліку і оподаткування  ̶  відмінний старт для кар’єри в бізнесі, на державній службі і в науці, базується на факультеті економіки і менеджменту. 

Місія кафедри — підготовка компетентних фахівців в області економічного, фінансового та обліково-аналітичного забезпечення організацій різних секторів економіки і організаційно-правових форм, здатних використовувати отримані знання для роботи в правоохоронних органах, в комерційних і некомерційних організаціях, організаціях державної влади та місцевого самоврядування, у сфері консалтингових послуг, науково-дослідних організаціях, у сфері вищої, післявузівської та додаткової професійної освіти.

 

Кадровий склад кафедри

Кафедра об’єднує професорів і викладачів в області цифрової, галузевої і корпоративної економіки, бухгалтерського обліку, фінансів, практичної психології, юриспруденції та бізнес-інформатики.

 

Ус Галина Олександрівна

Доктор економічних наук, професор, гарант ОПП «Цифрова економіка» другого (магістерського) рівня

завідувач кафедри економіки, обліку і оподаткування

Жовновач Руслана Іванівна

Доктор економічних наук, професор

професор кафедри економіки, обліку і оподаткування

Малаховський Юрій Віталійович

Кандидат економічних наук, професор

професор кафедри економіки, обліку і оподаткування

Бондар Юлія Анатоліївна

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Гріднєва Дар'я Вікторівна

Кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Коваль Олександр Олександрович

Кандидат економічних наук, доцент

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Мальцев Максим Миколайович

Кандидат економічних наук

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Манькута Яна Миколаївна

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Могілей Сергій Олександрович

Доктор філософії

доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування

Ярмоленко Михайло Вікторович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

професор кафедри економіки, обліку і оподаткування

 

 

Наші цінності

Орієнтація на практику

Орієнтація на практику

Забезпечуємо студентів актуальною інформацією і навчаємо їх практичним навикам для вирішення прикладних завдань в проектах від компаній-партнерів (на основі реальних кейсів)

Цифровізація

Цифровізація

Всі студенти отримують від професорсько-викладацького складу сучасні знання та практичні навички для роботи в умовах цифровізації економіки

Особистісний підхід

Особистісний підхід

Викладачі допомагають кожному студенту вибудувати свою індивідуальну траєкторію розвитку з урахуванням усіх його талантів, рівнем зайнятості та пріоритетів в житті

Дистанційне навчання

Дистанційне навчання

Студенти, які навчаються в змішаному чи віддаленому режимі, отримують якісні знання і аналітичний рівень компетенцій через провідну систему дистанційного навчання

Стратегічне бачення: формування системи загальних, специфічних і особистісних компетенцій фахівців, що володіють теоретичними і прикладними навичками і вміннями організації та ефективного здійснення економічної діяльності господарюючих суб’єктів, економічних, фінансових, виробничо-економічних і аналітичних служб організацій різних форм власності, державних і муніципальних органів влади.

Стратегічні орієнтири: дослідження бухгалтерських, аудиторських, економічних процесів і явищ; розвиток економічного, фінансового та обліково-аналітичного цифрового співтовариства; кращі світові практики викладання економічних дисциплін; формування і розвиток цифрових компетенцій; синергія майстерності професорів і практиків у викладанні.

Кадрова політика кафедри спрямована на збереження основного кадрового складу, залучення молодих співробітників і підвищення кваліфікації кожного викладача. Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свій науково-професійний потенціал, беруть активну участь в міжнародних і науково-методичних конференціях і семінарах, мають практичний досвід роботи за фахом.

 


Розвиток кваліфікаційного потенціалу в галузі цифрової трансформації економіки.

Напрямки діяльності

Кафедра спеціалізується на проведенні високоякісної освітньої та наукової діяльності в галузі економіки і менеджменту.

Навчання студентів сучасним інфокомунікаційним технологіям ведення бізнесу в умовах цифрової економіки.

Кафедра здійснює підготовку за основними освітніми програмами: 

Навчання відбувається за очною та заочною формами навчання.

 

Освітньо-професійні програми

Викладачами кафедри д.е.н., професором Ус Г.О. та к.е.н., доцентом Ковалем О.О. проведено дослідження щодо цифровізації економіки України та дістало висвітлення в статті: 

В статті визначені особливості висвітлення процесу цифровізації економіки в науковій літературі. Наведено розвиток цифрової економіки та її впровадження. Висвітлені визначення та характеристики цифрової економіки, обрані найбільш оптимальні для України. Визначені та охарактеризовані небезпеки та ризики цифрової економіки. Запропоновані пропозиції з мінімізації небезпек, а саме розробка нових економічних моделей ринкової економіки з коригуванням негативних викликів цифрової економіки, адаптація основних постулатів цифрової економіки до української реальності та орієнтовні напрямки наукових досліджень.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Випускники кафедри успішно працюють фахівцями в сфері економічної безпеки, бухгалтерами-експертами в комерційних, державних, правоохоронних органах, фахівцями-ревізорами, головними бухгалтерами, економістами, фінансовими менеджерами, аудиторами (у разі отримання кваліфікаційного атестата аудитора) на підприємствах різних організаційно-правових форм, а також успішно вступають до аспірантури і займаються науковою діяльністю. Їх запрошують для роботи в комерційні банки, податкові інспекції та інші фінансові структури.

 

Нашим випускникам довіряють

  • Державна фіскальна служба України
  • Інагро Rask
  • ФПБАУ - Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України
  • Alpha Web Group
  • Головне управління статистики в Черкаській області
  • Інтек-інформ
  • УАСБА - Українська асоціація сертифікованих бухгалтерів і аудиторів
  • Все про бухгалтерський облік

 

Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16, каб.220.

(099) 105-27-71 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: kaf-oblik@suem.edu.ua