ЗАКРИТИ

koval-o-o-700

Коваль Олександр Олександрович

Освіта

Закінчив у 2001р. Черкаський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію економіста. Навчався в аспірантурі Європейського університету (м. Київ) з 2008 по 2011 рр. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук на тему «Планування соціального потенціалу підприємства», у Спеціалізованій Вченій раді К 26.063.01 при ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ) за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності).

Стажування (підвищення кваліфікації)

ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ з 17 грудня 2007 по 28 січня 2008 року. Підвищення кваліфікації за спеціальністю «економіка підприємства» в обсязі 72 год. (свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 485750).

Міністерство освіти і науки України, Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників з 26 вересня по 16 жовтня 2010 року. Підвищення кваліфікації за категорією «викладач економіки підприємства» в обсязі 144 год (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 002726).

Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту. Проходив стажування з 22 квітня по 22 травня 2019 року (довідка про проходження стажування № 210/03 від 22.05.2019 р.).

Черкаський Національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра економіки підприємства, обліку і аудиту. Проходив стажування з  18 квітня по 26 травня 2019 року (довідка про проходження стажування № 143/04 від 26.05.2023 р.) в обсязі 180 год.

Вебінар “Трансфер освітніх технологій в країнах європейського союзу та Україні”,  з 20 по 27  березня 2023 року (45 годин / 1,5 кредиту ЄКТС), Lublin, Republic of Poland, сертифікат ES №13206
 

Професійне зростання

 

З 01.09.2004 р. старший викладач кафедри економіки Черкаської філії ПВНЗ «Європейський університет», 2010-2011рр. старший викладач кафедри економіки, обліку і аудиту, 2011-2017рр.- доцент кафедри економіки, обліку і аудиту. У 2012 році атестаційною комісією при Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації м. Черкаси присвоєна кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». У 2013 році було присуджено вчене звання доцента кафедри економіки, обліку та аудиту. Доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування СУЕМ з 2017 року. З вересня 2020 року доцент кафедри економіки, обліку і оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Моделювання економічних систем, теоретичні основи ринкової економіки, впровадження соціального партнерства, оцінка економічного ризику. Викладає нормативні курси та спецкурси для студентів економічних спеціальностей.  Керував дипломними роботами студентів, приймав участь в роботі державних екзаменаційних комісій рівня «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр».

Навчальні курси, що викладає

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» – Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка, Економіка праці і соціально-трудові відносини.

Для студентів освітнього ступеня «магістр» – Економічна діагностика, Стратегічне управління підприємством, Управління ефективністю фірми.

Вибіркові публікації

Автор 39 праць, з них: 22 статті  опубліковані у фахових виданнях, 8 тез конференцій (у т.ч. 2 міжнародні), 9 навчально-методичних робіт.

  1. Коваль О.О. Соціальна стратегія та її місце в загальній стратегії підприємства. Науково-теоретичний журнал «Наука і економіка». №2.  2018. С. 125-128.
  2. Коваль О.О. Соціальна нерівність в ринкових умовах. Науково-теоретичний журнал «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту». №1 (24).  2018. С. 61-67.
  3. Коваль О.О. Особливості ринку праці Черкаської області. Науково-теоретичний журнал «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту». №2 (25). 2018. С. 40-46.
  4. Ус Г.О., Коваль О.О. Застосування регресійного методу при аналізі прибутку підприємства з виробництва тари. Науково-теоретичний журнал «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту». №1 (28). 2020. С. 7-14.
  5. Ус Г.О, Коваль О.О. Цифрова економіка, її розвиток та економічна характеристика. Вісник Хмельницького національного університету. № 6. Том 1.  2021. С 70-72.
  6. Коваль О.О. Безробіття в Черкаській області в умовах війни: основні тенденції. Науковий журнал «Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту». №1 (29).  2023. С. 15-22.
  7. Коваль О. О., Міхно І.О. Еволюція моделі ринкової економіки України в сучасних умовах. Вісник Хмельницького національного університету. №5, 2023, C. 83-88.