ЗАКРИТИ

Достатність рівня кадрового забезпечення Університету для підготовки кадрів вищої кваліфікації зі спеціальностей 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності») реалізується завдяки злагодженій, високопрофесійній та ефективній командній діяльності під адмініструванням першого проректора, доктора економічних наук, професора Савченка С.О., проректора з науково-педагогічної діяльності, доктора економічних наук, професора Гуцалюка О.М. та директора департаменту з підготовки наукових кадрів, доктора економічних наук, професора Ус Г.О.

Організація фундаментальних і прикладних наукових досліджень в Університеті з економічних наук відбувається на кафедрах економіки, обліку і оподаткування; маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування; менеджменту і адміністрування; готельно-ресторанної справи та туризму.

Якісний науково-педагогічний склад для підготовки кадрів вищої кваліфікації в Університеті зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» забезпечують доктори економічних наук: професор Банар О.В., доцент Бойко О.В., професор Гордієнко Л.А., доцент Захарченко О.В., доцент Разумова Г.В.; зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) – доктори економічних наук: професор Гуцалюк О.М., доцент Колодинський С.Б., професор Лазоренко Л.В., професор Савченко С.О., професор Сосновська О.О., які мають належні наукові праці, що відповідають по даним спеціальностям за профілем й опубліковані у провідних вітчизняних фахових та іноземних виданнях, котрі включені до міжнародних інформаційних і наукометричних баз (Scopus, Web of Science).

В якості запрошених незалежних експертів до процесу підготовки кадрів вищої кваліфікації в Університеті залучаються відомі українські та зарубіжні науковці, серед яких доктори економічних наук, професори: Житар М.О., Іванова М.І., Коваль В.В., Попов О.Є., Новакова Р.Л. (Словаччина), Прокопенко О.В. (Естонія), Соколович М.Е. (Польща).