ЗАКРИТИ

Кафедра дизайну здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 022 «Дизайн». 

Професійне спрямування: «Графічний дизайн та реклама».

Термін навчання за освітнім ступенем: «бакалавр» 

Форма навчання: денна.

Метою підготовка фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн за спеціалізацією 022.01 «Графічний дизайн і реклама» є здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі дизайну, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теоретичних знань та практичних вмінь в області дизайну.

kafedra-dyzaynu (1)

Освітній процес забезпечено фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів як обов’язкової, так і вибіркової складової. При кафедрі створено творчу майстерню, інноваційну лабораторію з мультимедійною, проекційною, відео- та аудіовізуальною технікою. 

Особливий акцент в освітньому процесі звернено на науково-дослідну та виставково-творчу роботу студентів. Студенти беруть активну участь у міжнародних, всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях.

Студенти мають можливість проходити навчальну та виробничу практику на базі провідних фірм, установ та організацій України.

На кафедрі значна увага приділяється виховній і культурно-масовій роботі, яка передбачає організацію самоврядування й змістовного дозвілля студентів. Доброю традицією є проведення круглих столів, майстер-класів із нагоди Дня художника, Дня дизайнера-графіка, Всесвітнього дня архітектора тощо. Студенти кафедри завжди долучаються до загальноуніверситетських і міських заходів, інтелектуальних, культурних конкурсів, спортивних змагань і благодійних акцій.

Кадровий склад кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри дизайну – це доктори й кандидати наук, професори, доценти, фахівці в галузі мистецтва і дизайну різного спрямування, автори монографій, підручників і навчальних посібників. Серед них – заслужені художники України і члени Національної спілки художників України. Викладачі творчо працюють у галузі образотворчого мистецтва, мистецтвознавства, теорії та практики дизайну, підтримують зв’язки з іншими ЗВО України, є постійними учасниками виставок творів мистецтва і дизайну в Україні та за кордоном.

Юрій Денисенко

Кандидат архітектури, доцент

т.в.о. завідувача кафедри

Ларіанна Нургалєєва

Кандидат архітектури, доцент

доцентка кафедри

Олександра Теліженко

Заслужена художниця України, гарант ОПП 029 «Дизайн» першого (бакалаврського) рівня

професорка кафедри

Катерина Денисенко

старша викладачка кафедри

Тамара Гордова

Заслужена художниця України

доцентка кафедри

Бабак Микола Пантелеймонович

Народний художник України

професор кафедри дизайну

 


Спеціаліст з дизайну - творчо, сучасно, престижно!

Бажаєте бути причетним до створення привабливого зручного і гармонійного світу, при цьому ще й добре заробляти? - пропонуємо отримати спеціальність «Дизайн» за освітньою програмою «Графічний дизайн та реклама».

 

Програма підготовки фахівців в галузі графічного дизайну і реклами спрямована на забезпечення комплексної базової теоретичної і практичної підготовки кадрів у сфері дизайну. Вона орієнтована на підготовку фахівців, спроможних вміло виконувати професійні функції у галузях графічного дизайну та реклами.

В процесі навчання студенти вивчають наступні дисципліни:

Основні дисципліни:

 • теорія та історія дизайну;
 • композиція;
 • кольорознавство;
 • рисунок та пластична анатомія;
 • живопис;
 • креслення і перспектива;
 • шрифти і типографіка;
 • графічна стилізація;
 • графічні програми та додрукарська підготовка;
 • дизайн пакування.

Дисципліни освітньої програми:

 • прикладна графіка;
 • фірмовий стиль;
 • основи реклами та технології дизайну в рекламі;
 • дизайн рекламної продукції;
 • дизайн візуальних комунікацій;
 • художня ілюстрація;
 • дизайн поліграфічної продукції.

Крім того, в процесі навчання ви набудете практичні знання і вміння з:

 • композиційної побудови об’єкту дизайну;
 • ергономіки та художнього конструювання;
 • проєктування та технології підготовки до друку;
 • індивідуального чи Масового виробництва об’єктів дизайну 2D і 3D моделювання та макетування;
 • обробки зображення;
 • створення різних візуальних ефектів;
 • розробки сайтів, фото та відео-дизайну, анімації.

 

Працевлаштування

Фахівці з графічного дизайну та реклами можуть працювати в рекламних компаніях та агенціях, на поліграфічних підприємствах, в редакціях книг, газет, журналів, відкривати власні дизайнерські та рекламні студії та майстерні, а також працювати фрілансерами.

Проте слід пам’ятати, що набуті знання працюватимуть на вас лише тоді, коли буде бажання змінювати світ на краще, наполегливо працювати і постійно вдосконалюватись.

Якщо ви бажаєте здобути якісну мистецьку освіту, яка відповідає європейським стандартам, кафедра дизайну Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова чекає на вас!

 

 

kafedra-dyzaynu (4)

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків у будь-який час завітати до нашого навчального закладу і більше довідатися про спеціальність, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє. Під час зустрічі ви зможете відвідати лабораторії, навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.


Наша адреса: м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16

+38 099 105-27-71, (0472) 50-45-46 – відповідальний секретар приймальної комісії

Електронна пошта: kaf-dizayn@suem.edu.ua