ЗАКРИТИ

denysenko-k-700-2

Денисенко Катерина Володимирівна

Освіта

Закінчила в 1985 р. відділення дизайну Київського художньо-промислового технікуму та в 1992 р. художньо-графічний факультет Одеського державного педагогічного інституту ім. К.Д.Ушинського. 

 

Професійне зростання

Практична діяльність:

З 1985 по 1987 р. - Художник-оформлювач Київського експериментального комбінату масової реклами. З 2000 по 2019 р.: приватний підприємець, надання послуг населенню з розробки дизайну поліграфічної продукції та реклами, керівництво Приватними курсами Креативного дизайну. Розробка художніх ілюстрацій в видання «Art and Design», «Новачок» та ін. Видавець і головний дизайнер рекламних довідників «Світ чарівної Lady» (2003-2004 рр.), «Лікувальні заклади Черкас» (2003-2004 рр.), навчально-пізнавального журналу «Art and Design» (2008 р.).

Науково – педагогічна діяльність:

Асистентка кафедри основ архітектури та дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури, викладачка кафедри дизайну Одеського факультету Київського національного університету культури, з  вересня 2022 р.: старша викладачка кафедри дизайну Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.
 

Наукові інтереси

Фактори, що впливають на особливості формоутворення об'єктів дизайну
 

Навчальні курси, що викладає

Креслення і перспектива, Теорія та історія графічного дизайну, Прикладна графіка, Фірмовий стиль, Дизайн візуальних комунікацій
 

Вибіркові публікації

Авторка більше 20 публікацій і тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних конференціях, у тому числі більше 10 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Автор низки методичних вказівок.

  1. Денисенко К.В. Необхідність збереження автентичних елементів благоустрою та предметного наповнення архітектурного середовища вулиць та площ центрів історичних міст. Проблеми дослідження збереження і реставрації об’єктів культурної спадщини: збірник наукових праць кафедри реставрації і реконструкції архітектурних комплексів. Львів: «Растр-7». 2014. С. 82-86 (фахове видання).
  2. Гула Є. П., Денисенко Ю. М., Денисенко К. В., Дульська Я. О., Оганесян С. В. Вплив стильових тенденцій світової культури на дизайн дитячої  художньої книги. Art and design. 2022. №2(18). С. 57–67 (фахове видання).
  3. Денисенко Ю.М., Денисенко К.В. «Розвиток дизайну: національний, глобалізаційний та індивідуалістичний аспекти». Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв: Зб. наук. пр. / За ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2006. - №8. - C. 14 -20
  4. Денисенко Ю.М., Денисенко К.В., Романенко Н.Г. Дизайн повноколірних газетних видань // Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв: Зб. наук. пр.  / За ред. Даниленка В.Я. - Харків: ХДАДМ, 2008. - №11. - C. 55-62 (фахове видання).
  5. Yu. Denysenko. K. Denysenko. The protection of architectural ensembles and environment ensembles in Cherrassy in the second half of the 20th century as an important problem in the preservation of architectural and cultural heritage. Architecture of the second half of the 20th century – studies and  protection. Krayowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkow - Warszawa  Berlin: ICOMOS  Polska, ICOMOS Deutschland, 2010. – р.47 -52 (зарубіжне фахове видання).
  6. Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 022 «Дизайн», освітньо-професійна програма «Графічний дизайн і реклама» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / упор.: Ю.М. Денисенко, К.В. Денисенко, Л.Т. Нургалєєва. Черкаси: Східноєвропейський ун-т імені Рауфа Аблязова, 2023. 34 с.
  7. Gretskyi Denys, Denysenko Yurii, Denysenko Kateryna. Еnvironmental upbringing and environmental education of architecture and design students. Ekologia i racjonalne zarządzanie przyrodą: edukacja, nauka i praktyka [Zasób elektroniczny]: materiały z międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej, Łomża – Żytomierz, 15.11.2023 r. / Pod redakcją naukową Zoia Sharlovych, Janиsz Lisowski, Ruslana Romaniuk. Część 1. Wydawnictwo: MANS w Łomży, 2023. 275 s.