ЗАКРИТИ

Матеріально-технічне забезпечення

Про належний рівень матеріально-технічного забезпечення для підготовки кадрів вищої кваліфікації в Університеті свідчать три сучасних корпуси (власні університетські приміщення) з прилеглою територію, що розташовані за адресою: м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16, загальною площею 9760 м2.

Для здобувачів, науково-педагогічних і наукових співробітників Університету, які беруть участь у фундаментальних і прикладних наукових дослідженнях та є здобувачами наукових ступенів доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності») створені всі необхідні належні умови для ефективного і якісного проведення науково-дослідної роботи та підготовки дисертаційних досліджень: сучасні аудиторії (персональні кабінети); центри інформаційних технологій, в арсеналі яких мультимедійні лабораторії, що об’єднані в локальну мережу і підключені до Інтернету, загальною площею 600 м2; спеціальні лабораторії, обладнані під науково-виробничі центри, де є можливість в умовах, наближених до реальних, виконувати наукові дослідження; зала відео-конференц-зв’язку на 100 місць з можливістю приєднання учасників, що приймають участь в дистанційному форматі; зала синхронного перекладу для проведення конференцій і засідань з іноземними партнерами, членами наукових товариств; бізнес-інкубатори; навчально-наукова зала банківської установи; власний видавничий комплекс, який дає можливість оперативного тиражування друкованої продукції; центр культури і дозвілля з актовою залою на 400 місць; кафетерій.

Наукова бібліотека Університету –  це сучасний науково-мультимедійний центр, робота якого спрямована на ефективне інформаційне забезпечення наукового процесу та дослідницької діяльності здобувачів.