ЗАКРИТИ

Нині навчальна практика в ННВЦ є важливим етапом підготовки студентів до подальшої професійної діяльності. Провідні викладачі Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова, які мають значимі наукові здобутки і чималий досвід практичної роботи у виробничо-господарському та фінансовому секторах економіки України, допомагають сформувати у студентів навички роботи зі створення власної справи та закріпити на практиці теоретичні знання шляхом самостійного виконання різних фінансово-економічних функцій. Крім того, одним із перспективних напрямків діяльності ННВЦ є підготовка та перепідготовка кадрів у галузі малого та середнього бізнесу у рамках підвищення кваліфікації фахівців.

 

Навчально-науково-виробничий центр «Школа директорів з персоналу»

Чому виникла потреба створити ННВЦ? Тому що помилки фахівця, який керує одним із найцінніших ресурсів – кадрами, обходяться дуже дорого. По-перше, для бізнесу, а по-друге – самому персоналу. Управління персоналом – один із процесів тієї професійної діяльності, де досвід має більше значення, ніж високі теоретичні знання. Ця діяльність допоможе студентам більш чітко усвідомити, яку кар'єрну вершину вони бажають підкорити і що їх чекає там – майже на самому її піку.

Яким же повинен бути успішний директор з персоналу? Якими знаннями і навичками повинен володіти? Що для компанії і бізнесу може зробити грамотний, добре підготовлений директор з персоналу? Скільки некваліфікованих дій може зробити фахівець з управління персоналом, що ретельно вивчав теорію, перш ніж придбати навички?

М. Рустам, індійський вчений, говорить, що до будь-якої роботи потрібно підходити з легким серцем. Ніхто не любить працювати з керівником, який завжди похмурий і серйозний. Перш ніж братися за що-небудь дійсно важливе, потрібно спочатку навчитися ставитися до справи з деякою іронією. Трохи гумору допомагає пом'якшити найнапруженіші ситуації.

Як будемо вчитися? Починати варто, мабуть, з освідомлення того, хто такий директор з персоналу. По-перше, директор з персоналу - це керівник усього напряму, пов'язаного з кадровою діяльністю в організації. По-друге, суть цієї директорської позиції в статусі, повноваженнях та відповідних функціях, найважливіша з яких – кадрова стратегія. Таким чином, директор з персоналу розробляє кадрову стратегію компанії як фундамент її кадрового благополуччя. Далі від директора з персоналу чекають дива, а диво називається «системою управління персоналом». По-третє, потрібно визначатися зі своїм стилем поведінки і співпраці, гармонійно вписавши його в корпоративну культуру. І пам'ятати, що після призначення на посаду потрібно позиціонувати себе як людину, яка прийшла допомагати, а не наглядати.

Це тільки перші кроки, а далі спробуємо розібратися з роллю і обов’язками директора з персоналу. Саме таких навичок набувають в ННВЦ студенти – майбутні директори з персоналу.

 

Навчально-науково-виробничий центр «Навчальний готель і ресторан»

Важливою складовою підготовки фахівців у галузі готельно-ресторанного бізнесу є здобуття практичних вмінь і навичок. З цією метою у Східноєвропейському університеті діє навчально-науково-виробничий центр «Навчальний готель і ресторан».

Навчання у ННВЦ спрямоване на формування ґрунтовних знань технології та організації обслуговування у закладах розміщення та громадського харчування, специфіки роботи їх персоналу у регіоні та запитів роботодавців за кордоном.

Наукова основа викладання у Центрі передбачає залучення слухачів до новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної думки в галузі готельно-ресторанної справи. Практичні заняття і спеціальні тренінги, що проводяться у Центрі, дають його слухачам можливість опанувати професії сфери обслуговування. Завдяки тісній співпраці університету з найкращими підприємствами міста і області, на базі ННВЦ діє система професійного відбору випускників для працевлаштування. Кожен слухач може проявити себе під час проходження практики і бути запрошеним на роботу.

Головне завдання навчально-науково-виробничого центру - виховати своїх випускників конкурентоспроможними на ринку праці. 

 

Навчально-науково-виробничий центр «Юридична клініка»

Сучасний український ринок праці вимагає від молодих фахівців не лише теоретичних знань, а й навичок їхнього практичного застосування.

Одним із способів напрацювання необхідних навичок для подальшого працевлаштування юриста є участь у роботі юридичної клініки. Юридична клініка – це оперативна робота з нормативною базою, застосування законодавства України в реальних справах, спілкування з людьми, яким необхідна правова допомога та вирішення загальносоціальних проблем.

Юридичну клініку Східноєвропейського університету було створено в 2005 році як навчально-науково-виробничий центр юридичного інституту і як базу для практичного навчання студентів старших курсів і студентів спеціальності «Право» Коледжу економіки і управління. Зараз юридична клініка здійснює консультування населення з питань сімейного, спадкового, трудового, житлового, цивільного, фінансового та банківського права, а також із питань захисту прав дитини та соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО.

Консультація громадян здійснюється за особистим зверненням на прийом, онлайн та за телефоном. Консультанти надають допомогу зі складання процесуальних документів та ведуть справи за дорученням громадян.

На базі юридичної клініки відкрито клуб документального кіно про права людини, проводяться лекції, правопросвітні заходи в школах та пенітенціарних установах.

Консультації надають студенти старших курсів Юридичного інституту університету і студенти четвертого курсу Коледжу економіки і управління спеціальності «Право», які виявили бажання працювати в юридичній клініці помічниками консультантів та пройшли конкурсний відбір. Прийом громадян проводиться в присутності завідувача навчальної лабораторії або куратора.

 

Навчально-науково-виробничий центр «Туристична агенція»

Важливою складовою підготовки фахівців у галузі туризму є здобуття практичних вмінь і навичок. З цією метою у Східноєвропейському університеті діє навчально-науково-виробничий центр «Туристична агенція».

Навчання у ННВЦ спрямоване на формування ґрунтовних знань технології та організації туристичної діяльності, специфіки роботи туристичних підприємств регіону і запитів роботодавців щодо компетенції персоналу в Україні та за кордоном.

Наукова основа викладання у Центрі передбачає залучення слухачів до новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної думки в туристичному бізнесі. Практичні заняття і спеціальні тренінги, що проводяться у Центрі, дають його слухачам можливість опанувати професії галузі туризму. Завдяки тісній співпраці університету з найкращими підприємствами міста і області на базі ННВЦ діє система професійного відбору випускників для працевлаштування.

У результаті навчання у ННВЦ студенти повинні уміти:

  • самостійно із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій здійснювати турагентську діяльність;
  • розробляти і реалізовувати туристичні маршрути;
  • готувати і проводити екскурсійні заходи.

Студенти Східноєвропейського університету проходять практику в спеціально обладнаній навчальній фірмі «Університетський туризм», що забезпечує системне засвоєння отриманих під час аудиторних занять знань та сприяє розвитку практичних умінь студентів.

Головним завданням навчально-науково-виробничого центру є практична діяльність, що забезпечує зв'язок з життям, наближує студентів до реальних умов їхньої майбутньої професії.

 

Навчально-науково-виробничий центр з підготовки гідів-перекладачів

Навчання у навчально-науково-виробничому центрі з підготовки гідів-перекладачів є видом факультативної підготовки студентів спеціальностей «Філологія» та «Туризм» (за умови володіння іноземною мовою (англійською) на високому рівні).

Мета навчання в ННВЦ полягає в оволодінні сучасними теоретичними знаннями та практичними навичками здійснення екскурсійної діяльності та послідовного перекладу екскурсій, заснованими на результатах наукових досліджень у галузі.

Навчання у навчально-науково-виробничому центрі з підготовки гідів-перекладачів покликане закріпити та поглибити знання, вміння, навички, здобуті під час вивчення дисциплін «Організація туристичних подорожей», «Організація екскурсійної діяльності», «Туристичні маршрути України», «Теорія та практика перекладу».

Практичні заняття і спеціальні тренінги, що проводяться у Центрі, дають його слухачам можливість опанувати уміння розробляти та реалізовувати туристичні маршрути; самостійно вести міські, музейні та приміські екскурсії іноземною мовою; здійснювати якісний послідовний переклад екскурсії.

Головним завданням навчально-науково-виробничого центру є практична діяльність, що забезпечує зв'язок з життям, наближує студентів до реальних умов їхньої майбутньої професії та робить їх конкурентоспроможними на ринку праці.