ЗАКРИТИ
Освітня програмаБакалаврМагістр
Право
Менеджмент
Маркетинг
Графічний дизайн і реклама 
Фінанси, банківська справа та страхування
Цифрова економіка
Германська філологія та переклад (англійська, німецька мови)
Готельно-ресторанна справа
Менеджмент в галузі охорони здоров'я
Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності

 

Освітні програми

Менеджмент в галузі охорони здоров'я

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-management.jpg

Освітня програма «Менеджмент в галузі охорони здоров'я» є галуззю управління, яка зосереджена на плануванні, організації та керуванні різноманітними медичними проектами та програмами в галузі охорони здоров'я. Основна мета цієї освітньої програми - забезпечення ефективного та успішного впровадження медичних проектів, програм та ініціатив, які можуть сприяти підвищенню якості медичних послуг та забезпеченню здоров'я населення. Студенти отримують знання та навички з управління медичними проектами, планування та здійснення рекламних кампаній, дизайну медичних ініціатив та програм, а також розуміння фінансового та бюджетного планування в галузі охорони здоров'я. Особлива увага приділяється аналізу медичних технологій та трендів, які впливають на успіх проектів, та вивченню методів, які допомагають створювати та реалізовувати інноваційні проекти в цій галузі. Випускники можуть знайти роботу в різних галузях, таких як лікарня, клініка, медичний центр, адміністративна частина медичних закладів та багато інших. Вони можуть займати різноманітні посади, наприклад, менеджера з організації медичних послуг, координатора медичних проектів, менеджера з розвитку медичних ініціатив та проектів, адміністратора медичного центру та багато інших.

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-accountant.jpg

Освітня програма «Облік і оподаткування» пов'язана з управлінням фінансовою діяльністю організацій. Головною метою цієї освітньої програми є забезпечення точного та ефективного обліку фінансових операцій підприємства, а також оптимізація оподаткування відповідно до законодавства. Студенти вивчають основи бухгалтерського обліку, податкового законодавства, аудиту, фінансового менеджменту та аналізу. Випускники можуть знайти роботу в різних галузях, таких як бухгалтерський облік, аудит, оподаткування, фінансовий менеджмент, торгівля та бізнес-консалтинг. Вони можуть займати різноманітні посади, наприклад, бухгалтера, аудитора, фінансового аналітика, консультанта з оподаткування та керівника фінансового відділу. Важливими навичками для фахівця є вміння працювати з численними документами та обліковою документацією, знання законодавства з питань обліку та оподаткування, вміння користуватися різними програмами обліку та аналізу даних, а також вміння працювати в команді та спілкування з клієнтами.

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-finance.jpg

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» пов'язана з управлінням фінансовою діяльністю різних організацій. Головною метою цієї спеціальності є забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, розуміння процесів у банківській сфері та страхування, а також здатність аналізувати та управляти ризиками. Студенти вивчають основи фінансової теорії, банківської справи, страхування, інвестиційного менеджменту та аналізу. Випускники можуть знайти роботу в різних галузях, таких як банківська справа, страхування, інвестиції та фінансовий консалтинг. Вони можуть займати різноманітні посади, наприклад, фінансового менеджера, інвестиційного аналітика, банкіра, страхового агента, консультанта з фінансів та керівника фінансового відділу. Важливими навичками для фахівців є вміння аналізувати фінансові дані, знання законодавства в галузі банківської справи та страхування, вміння працювати з ризиками та управляти ними, а також вміння користуватися різними програмами обліку та аналізу даних.

Менеджмент

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-business-management.jpg

Освітня програма «Менеджмент» пов'язана з вивченням стратегій управління, розвитком лідерських якостей та аналізом бізнес-процесів, що є ключовими аспектами сучасного управління в різних сферах господарської діяльності. Основна мета освітньої програми полягає в підготовці професіоналів, які керуватимуть успішними організаціями та впливатимуть на світову економіку. Студенти вивчають основні принципи лідерства, командного менеджменту, управління та мотивації персоналу, маркетингу, комунікаційних стратегій, бізнес-планування та інших важливих дисциплін. Ці дисципліни допоможуть розбудувати основи ефективного управління та розвинути навички, необхідні для успішної кар'єри в усіх сферах бізнесу. Випускники зможуть займати різноманітні посади, наприклад, менеджер з розвитку бізнесу, керівник відділу персоналу, маркетинговий аналітик, директор зі стратегічного планування, проектний менеджер та інші. Сучасний бізнес вимагає кваліфікованих менеджерів, які можуть ефективно керувати персоналом, розробляти стратегії маркетингу та впроваджувати інноваційні бізнес-проекти. Освітня програма «Менеджмент» надає студентам можливість отримати високоякісну освіту в цій ключовій галузі, де акцент робиться на розвиток лідерських якостей та стратегічного мислення, відкриває світ можливостей у сучасному бізнесі.

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-digital-marketing.jpg

Освітня програма «Діджитал-маркетинг» пов'язана з плануванням, розробкою та виконанням маркетингових стратегій в інтернет-середовищі з використанням різноманітних цифрових інструментів і технологій. Студенти, які обирають цю освітню програму, вивчають основні принципи маркетингу та реклами, а також цифрових технологій та інструментів, що використовуються в інтернет-маркетингу. Вони навчаються використовувати різноманітні інтернет-платформи, такі як соціальні мережі, пошукові системи, контекстну рекламу, email-маркетинг, та інші, для впровадження маркетингових стратегій та просування продуктів або послуг. Випускники можуть знайти роботу в різних сферах, таких як маркетинг, реклама, PR, медіа та інтернет-бізнес. Фахівці займають різноманітні посади, наприклад, спеціаліста з діджитал-маркетингу, менеджера з соціальних мереж, копірайтера, контент-менеджера, SEO-спеціаліста чи аналітика діджитал-маркетингу. Важливими навичками для фахівця є знання основ маркетингу та реклами, розуміння принципів роботи цифрових платформ та інструментів, вміння аналізувати дані та складати стратегії, вміння комунікувати з клієнтами та партнерами, вміння працювати в команді та керувати проектами.

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-digital-economy.jpg

Освітня програма «Цифрова економіка» пов'язана з дослідженням, розробкою та застосуванням цифрових технологій у різних сферах економіки. Студенти вивчають основні принципи та методи цифрової економіки, зокрема, електронну комерцію, електронне управління бізнесом, аналіз даних, штучний інтелект, інтернет-маркетинг та інші важливі дисципліни. Вони також навчаються використовувати різні програмні засоби та технології для розв'язання бізнес-задач та соціальних проблем. Випускники можуть займати різноманітні посади в сферах, що стикаються з цифровою економікою, таких як електронна комерція, інтернет-технології, онлайн-медіа чи електронне управління бізнесом. Важливими навичками для фахівця є знання технологій та методів цифрової економіки, вміння аналізувати та управляти даними, вміння використовувати програмні засоби та технології для вирішення різноманітних бізнес-задач та соціальних проблем.

videos/videos-bg/thumbnail-spec-pravo2.jpg

Освітня програма «Право» є однією з найстаріших і найпопулярніших галузей навчання, яка займається вивченням правових норм, прав і обов'язків громадян та органів влади. Студенти вивчають конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне та інші галузі права, а також докладно аналізують судову систему та її процедури. Крім того, студенти також навчаються розрізняти різні види прав та правових систем, здійснювати юридичний аналіз і розуміти етичні проблеми, пов'язані з правом. Випускники можуть займати різноманітні посади в правовій сфері, такі як адвокат, суддя, прокурор, адміністратор суду, юрист в компанії або державній установі. Вони можуть також використовувати свої навички в громадських організаціях, міжнародних організаціях, урядових агенціях та інших сферах. Важливими навичками для фахівця є знання законів та правових норм, вміння аналізувати та інтерпретувати правові проблеми, вміння писати та викладати юридичні документи, вміння розв'язувати конфлікти та переконувати людей.

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр , бакалавр , магістр

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр , бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

Унікальна освітня програма «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» орієнтована на підготовку фахівців для упровадження електронних і цифрових технологій у сфері публічного управління і правової діяльності і надає можливість оволодіти знаннями і навичками: працювати з документами з моменту їх створення, оформлення, обігу і до передавання на зберігання; організовувати процеси документаційного забезпечення в установах; брати участь у створенні і підтримці інформаційного контенту вебсайтів, веденні баз даних; забезпечувати функціонування систем електронного документообігу, інформаційних управлінських і правових систем; організовувати архівне зберігання документів і створювати електронні архіви. Випускники працевлаштовуються в установах, на підприємствах будь-якої форми власності, зокрема, в органах державної влади та місцевого самоврядування; службах діловодства судових і правоохоронних органів; в інформаційних, бібліотечних установах; відділах документаційного забезпечення; інформаційно-аналітичних відділах; відділах науково-технічної інформації, інформаційних, рекламних фірмах та агентствах; архівних установах; кадрових службах та ін. та можуть займати посади: документознавця; менеджера (управителя) інформації; інформаційного консультанта; аналітика інформаційних ресурсів; керівника/спеціаліста служби документаційного забезпечення управління (у департаментах управління справами та юридичного забезпечення); організатора діловодства; адміністратора бази даних; адміністратора вебресурсу; спеціаліста інформаційно-рекламного агентства; спеціаліста в центрах надання адміністративних послуг та ін.

Готельно-ресторанна справа

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-hotel-management.jpg

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» підготовлює фахівців для роботи в готельному та ресторанному бізнесі. Студенти отримують знання про управління готельними та ресторанними підприємствами, зокрема, про створення бізнес-плану, фінансового планування, контролю за витратами, організації роботи персоналу, взаємодії з постачальниками та клієнтами. Студенти навчаються проектуванню, розробці та управлінню різними видами готельних та ресторанних послуг, зокрема опановують технологічні процеси в ресторані та вимоги до сервісу, дизайну і технічного обладнання. Після закінчення навчання, випускники можуть працювати в готельному бізнесі, ресторанному бізнесі, туристичній індустрії, у галузі харчування та інших пов'язаних галузях. Вони можуть бути менеджерами готельно-ресторанного бізнесу, менеджерами з планування заходів, менеджерами ресторану та готелю, кухарями, барменами та іншими спеціалістами в цій галузі.

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-tourism.jpg

Освітня програма «Туризм» досліджує особливості організації туристичної діяльності та її вплив на суспільство, економіку та навколишнє середовище. Студенти вивчають питання, пов'язані з індустрією туризму, туристичними ринками, маркетингом та продажем туристичних послуг, гостинністю та культурою країн-туристичних напрямків. Основна мета освітньої програми «Туризм» — навчити майбутніх фахівців створювати та реалізовувати туристичні продукти, а також управляти туристичною діяльністю на різних рівнях: від готелів та ресторанів до туристичних агентств та компаній. В процесі навчання студенти отримують знання з економіки та права, географії, культурології, маркетингу, підприємництва, а також навички роботи з комп'ютерними технологіями та системами бронювання. Випускники можуть працювати в готельному бізнесі, ресторанному бізнесі, туристичних агентствах, авіакомпаніях та інших сферах, пов'язаних з туристичною діяльністю. Вони можуть стати менеджерами з розвитку туризму, менеджерами з продажу та маркетингу туристичних послуг, координаторами подорожей та гідами, консультантами з туризму, а також займатися розробкою та управлінням туристичних маршрутів та програм.

Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-translate.jpg

Освітня програма «Германські мови та літератури» зосереджується на вивченні мов, культури та літератури країн, де німецька, англійська та інші германські мови є офіційними. Студенти вивчають граматику та лексику германської мови, розуміння та письмові та усні навички. Вони також вивчають літературу, культуру, історію та мистецтво країн, де ці мови є державними. Крім того, вони отримують знання про лінгвістичні та культурні особливості народів, що говорять цими мовами, їхні звичаї та традиції. Після отримання освіти з германських мов та літератур, випускники можуть працювати у галузі перекладу та інтерпретації, міжнародних відносин, журналістики, науково-дослідних установах та багатьох інших сферах, де необхідні знання іноземної мови та культури. Також, ця освітня програма може бути корисною для тих, хто хоче працювати в галузі міжнародних відносин, бізнесу або туризму.

Автомобільний транспорт

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність «Автомобільний транспорт» спрямована на підготовку фахівців, які займаються проектуванням, виробництвом, експлуатацією та ремонтом автомобілів і автомобільних систем. Студенти вивчають технічні та інженерні аспекти автомобілів, зокрема конструкцію, механізми, електронні системи та програмне забезпечення, що забезпечують безпеку та ефективність роботи автомобілів. Студенти також знайомляться з технологічними процесами виробництва, які забезпечують високу якість та ефективність виробництва автомобілів. Фахівці з цієї галузі можуть займатися проектуванням, виробництвом, технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів. Вони можуть працювати в автомобільних заводах, сервісних центрах, компаніях з продажу автомобілів, наукових і дослідних центрах. Також, фахівці з цієї спеціальності можуть займатися розробкою та імплементацією нових технологій у автомобільній галузі.

«Графічний дизайн і реклама»

Освітні програми: бакалавр

Освітні програми: бакалавр

Перейти на сторінку кафедри

Спеціальність «Графічний дизайн» вивчає важливі аспекти візуальної комунікації і створення зображень, що привертають увагу, ефективно передають ідеї та сповіщення. Графічні дизайнери працюють з різноманітними медіа: від рекламних брошур і логотипів до веб-сайтів та анімації. Їх завдання полягає в тому, щоб створювати візуальні концепції, які відображають бренди, концепти або повідомлення клієнтів. Студенти, які вибирають цю спеціальність, зазвичай вивчають основи дизайну, композиції, кольору, типографії та інші ключові аспекти, що стосуються створення візуальних образів. Вони також вчаться використовувати інструменти та програмне забезпечення, такі як Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign та інші, для створення графічних робіт.