ЗАКРИТИ
Освітня програмаБакалаврМагістр
Право
Менеджмент
Маркетинг
Графічний дизайн і реклама 
Фінанси, банківська справа та страхування
Германська філологія иа переклад (англійська, німецька мови)
Готельно-ресторанна справа
Менеджмент в галузі охорони здоров'я
Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності

 

Освітні програми

Менеджмент в галузі охорони здоров'я

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-management.jpg

Спеціальність "Менеджмент в галузі охорони здоров'я" є галуззю управління, яка зосереджена на плануванні, організації та керуванні різноманітними медичними проектами та програмами в галузі охорони здоров'я. Основна мета цієї спеціальності - забезпечення ефективного та успішного впровадження медичних проектів, програм та ініціатив, які можуть сприяти підвищенню якості медичних послуг та забезпеченню здоров'я населення. Студенти, які обирають цю спеціальність, отримують знання та навички з управління медичними проектами, планування та здійснення рекламних кампаній, дизайну медичних ініціатив та програм, а також розуміння фінансового та бюджетного планування в галузі охорони здоров'я. Особлива увага приділяється аналізу медичних технологій та трендів, які впливають на успіх проектів, та вивченню методів, які допомагають створювати та реалізовувати інноваційні проекти в цій галузі. Випускники з цієї спеціальності можуть знайти роботу в різних галузях, таких як лікарня, клініка, медичний центр, адміністративна частина медичних закладів та багато інших. Вони можуть займати різноманітні посади, наприклад, менеджера з організації медичних послуг, координатора медичних проектів, менеджера з розвитку медичних ініціатив та проектів, адміністратора медичного центру та багато інших.

124 Інформаційні бізнес-системи & аналітика даних

Освітні програми:

Освітні програми:

Спеціальність "Інформаційні бізнес-системи та аналітика даних" є галуззю, що поєднує в собі комп'ютерні науки та бізнес-адміністрування. Головна мета цієї спеціальності - розробка та застосування інформаційних систем та аналізу даних для підтримки бізнес-процесів, прийняття управлінських рішень та підвищення ефективності бізнесу. Студенти, які обирають цю спеціальність, вивчають різні програмні технології, бази даних, статистичний аналіз даних, машинне навчання та штучний інтелект. Вони також навчаються розробці та інтеграції інформаційних систем в бізнес-процеси, аналізу даних для виявлення тенденцій та прийняття управлінських рішень. Випускники з цієї спеціальності можуть знайти роботу в різних галузях, таких як бізнес-аналітика, інформаційні технології, управління проектами, фінанси, маркетинг та багато інших. Вони можуть займати різноманітні посади, наприклад, аналітика даних, системного адміністратора, бізнес-аналітика, менеджера проектів та інженера з програмного забезпечення. Важливими навичками для цієї спеціальності є вміння працювати з великими обсягами даних, знання статистики та математичного аналізу, навички програмування та розробки програмного забезпечення, а також вміння працювати в команді та спілкування з клієнтами.

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-accountant.jpg

Спеціальність "Облік і оподаткування" пов'язана з управлінням фінансовою діяльністю організацій. Головною метою цієї спеціальності є забезпечення точного та ефективного обліку фінансових операцій підприємства, а також оптимізація оподаткування відповідно до законодавства. Абітурієнти, які обирають цю спеціальність, вивчають основи бухгалтерського обліку, податкового законодавства, аудиту, фінансового менеджменту та аналізу. Випускники з цієї спеціальності можуть знайти роботу в різних галузях, таких як бухгалтерський облік, аудит, оподаткування, фінансовий менеджмент, торгівля та бізнес-консалтинг. Вони можуть займати різноманітні посади, наприклад, бухгалтера, аудитора, фінансового аналітика, консультанта з оподаткування та керівника фінансового відділу. Важливими навичками для цієї спеціальності є вміння працювати з численними документами та обліковою документацією, знання законодавства з питань обліку та оподаткування, вміння користуватися різними програмами обліку та аналізу даних, а також вміння працювати в команді та спілкування з клієнтами.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-finance.jpg

Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування" пов'язана з управлінням фінансовою діяльністю різних організацій. Головною метою цієї спеціальності є забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, розуміння процесів у банківській сфері та страхування, а також здатність аналізувати та управляти ризиками. Студенти, які обирають цю спеціальність, вивчають основи фінансової теорії, банківської справи, страхування, інвестиційного менеджменту та аналізу. Випускники з цієї спеціальності можуть знайти роботу в різних галузях, таких як банківська справа, страхування, інвестиції та фінансовий консалтинг. Вони можуть займати різноманітні посади, наприклад, фінансового менеджера, інвестиційного аналітика, банкіра, страхового агента, консультанта з фінансів та керівника фінансового відділу. Важливими навичками для цієї спеціальності є вміння аналізувати фінансові дані, знання законодавства в галузі банківської справи та страхування, вміння працювати з ризиками та управляти ними, а також  вміння користуватися різними програмами обліку та аналізу даних.

073 Бізнес-адміністрування

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-business-management.jpg

Спеціальність "Бізнес-адміністрування" пов'язана з управлінням бізнесом і організаційними процесами в різних сферах економіки. Основна мета цієї спеціальності полягає в забезпеченні ефективної організації та управління бізнес-процесами в організації. Студенти, які обирають цю спеціальність, вивчають основні принципи управління бізнесом, економічної теорії, маркетингу, фінансів, управління персоналом та інші важливі дисципліни. Випускники з цієї спеціальності можуть займати різноманітні посади, наприклад, менеджера з продажу, керівника відділу продажу, бізнес-аналітика, менеджера з проектування та розвитку бізнесу, менеджера з розвитку бізнесу, топ-менеджера та інші. Важливими навичками для цієї спеціальності є вміння управляти бізнес-процесами, знання економічної теорії, вміння аналізувати та управляти даними, вміння вести переговори та спілкуватися з клієнтами та партнерами, вміння працювати в команді та керувати персоналом.

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-digital-marketing.jpg

Спеціальність "Діджитал-маркетинг" пов'язана з плануванням, розробкою та виконанням маркетингових стратегій в інтернет-середовищі з використанням різноманітних цифрових інструментів і технологій. Студенти, які обирають цю спеціальність, вивчають основні принципи маркетингу та реклами, а також цифрових технологій та інструментів, що використовуються в інтернет-маркетингу. Вони навчаються використовувати різноманітні інтернет-платформи, такі як соціальні мережі, пошукові системи, контекстну рекламу, email-маркетинг, та інші, для впровадження маркетингових стратегій та просування продуктів або послуг. Випускники з цієї спеціальності можуть знайти роботу в різних сферах, таких як маркетинг, реклама, PR, медіа та інтернет-бізнес. Вони можуть займати різноманітні посади, наприклад, спеціаліста з діджитал-маркетингу, менеджера з соціальних мереж, копірайтера, контент-менеджера, SEO-спеціаліста чи аналітика діджитал-маркетингу. Важливими навичками для цієї спеціальності є знання основ маркетингу та реклами, розуміння принципів роботи цифрових платформ та інструментів, вміння аналізувати дані та складати стратегії, вміння комунікувати з клієнтами та партнерами, вміння працювати в команді та керувати проектами.

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-digital-economy.jpg

Спеціальність "Цифрова економіка" пов'язана з дослідженням, розробкою та застосуванням цифрових технологій у різних сферах економіки. Студенти, які обирають цю спеціальність, вивчають основні принципи та методи цифрової економіки, зокрема, електронну комерцію, електронне управління бізнесом, аналіз даних, штучний інтелект, інтернет-маркетинг та інші важливі дисципліни. Вони також навчаються використовувати різні програмні засоби та технології для розв'язання бізнес-задач та соціальних проблем. Випускники з цієї спеціальності можуть займати різноманітні посади в сферах, що стикаються з цифровою економікою, таких як електронна комерція, інтернет-технології, онлайн-медіа чи електронне управління бізнесом. Важливими навичками для цієї спеціальності є знання технологій та методів цифрової економіки, вміння аналізувати та управляти даними, вміння використовувати програмні засоби та технології для вирішення різноманітних бізнес-задач та соціальних проблем.

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-law.jpg

Спеціальність «Право» є однією з найстаріших і найпопулярніших галузей навчання, яка займається вивченням правових норм, прав і обов'язків громадян та органів влади. Студенти, які обирають цю спеціальність, вивчають конституційне, цивільне, кримінальне, адміністративне та інші галузі права, а також докладно аналізують судову систему та її процедури. Крім того, студенти також навчаються розрізняти різні види прав та правових систем, здійснювати юридичний аналіз і розуміти етичні проблеми, пов'язані з правом. Випускники з цієї спеціальності можуть займати різноманітні посади в правовій сфері, такі як адвокат, суддя, прокурор, адміністратор суду, юрист в компанії або державній установі. Вони можуть також використовувати свої навички в громадських організаціях, міжнародних організаціях, урядових агенціях та інших сферах. Важливими навичками для цієї спеціальності є знання законів та правових норм, вміння аналізувати та інтерпретувати правові проблеми, вміння писати та викладати юридичні документи, вміння розв'язувати конфлікти та переконувати людей.

029 Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр , бакалавр , магістр

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр , бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

Спеціальність «Документаційно-інформаційне забезпечення адміністративної і правової діяльності» орієнтована на навчання студентів професійним навичкам зі збору, обробки, зберігання та передачі інформації у сферах адміністративної та правової діяльності. Студенти, які обирають цю спеціальність, вивчають теоретичні та практичні аспекти організації документообігу, архівного зберігання документів, створення та редагування правових документів, включаючи звіти, договори, рішення та інші види документів. Вони також вивчають сучасні технології інформаційної діяльності, такі як бази даних, електронні документи та інші інструменти, які можуть бути корисні для адміністративних та правових структур. Випускники з цієї спеціальності можуть займати посади у різних сферах, таких як державні адміністрації, правові консультантські фірми, міжнародні організації, компанії та організації будь-якої форми власності, де потрібна документаційна підтримка адміністративної та правової діяльності. Вони можуть займатися адмініструванням та організацією документації, редагуванням правових документів, вивченням правової інформації, проведенням аналізу даних та підготовкою звітів тощо.

241 Готельно-ресторанна справа

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-hotel-management.jpg

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа» підготовлює фахівців для роботи в готельному та ресторанному бізнесі. Студенти отримують знання про управління готельними та ресторанними підприємствами, зокрема, про створення бізнес-плану, фінансового планування, контролю за витратами, організації роботи персоналу, взаємодії з постачальниками та клієнтами. Студенти спеціальності навчаються проектуванню, розробці та управлінню різними видами готельних та ресторанних послуг, зокрема опановують технологічні процеси в ресторані та вимоги до сервісу, дизайну і технічного обладнання. Після закінчення навчання, випускники можуть працювати в готельному бізнесі, ресторанному бізнесі, туристичній індустрії, у галузі харчування та інших пов'язаних галузях. Вони можуть бути менеджерами готельно-ресторанного бізнесу, менеджерами з планування заходів, менеджерами ресторану та готелю, кухарями, барменами та іншими спеціалістами в цій галузі.

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-tourism.jpg

Спеціальність «Туризм» — це галузь знань, що вивчає особливості організації туристичної діяльності та її вплив на суспільство, економіку та навколишнє середовище. Студенти цієї спеціальності вивчають питання, пов'язані з індустрією туризму, туристичними ринками, маркетингом та продажем туристичних послуг, гостинністю та культурою країн-туристичних напрямків. Основна мета спеціальності «Туризм» — навчити майбутніх фахівців створювати та реалізовувати туристичні продукти, а також управляти туристичною діяльністю на різних рівнях: від готелів та ресторанів до туристичних агентств та компаній. В процесі навчання студенти отримують знання з економіки та права, географії, культурології, маркетингу, підприємництва, а також навички роботи з комп'ютерними технологіями та системами бронювання. Випускники спеціальності «Туризм» можуть працювати в готельному бізнесі, ресторанному бізнесі, туристичних агентствах, авіакомпаніях та інших сферах, пов'язаних з туристичною діяльністю. Вони можуть стати менеджерами з розвитку туризму, менеджерами з продажу та маркетингу туристичних послуг, координаторами подорожей та гідами, консультантами з туризму, а також займатися розробкою та управлінням туристичних маршрутів та програм.

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно)

Освітні програми: бакалавр , магістр

Освітні програми: бакалавр , магістр

Перейти на сторінку кафедри

general/home-page/specialties-videos-thumbnails/videos-thumbnails/thumbnail-spec-translate.jpg

Спеціальність «Германські мови та літератури» зосереджується на вивченні мов, культури та літератури країн, де німецька, англійська та інші германські мови є офіційними. Студенти вивчають граматику та лексику германської мови, розуміння та письмові та усні навички. Вони також вивчають літературу, культуру, історію та мистецтво країн, де ці мови є державними. Крім того, вони отримують знання про лінгвістичні та культурні особливості народів, що говорять цими мовами, їхні звичаї та традиції. Після отримання освіти з германських мов та літератур, випускники можуть працювати у галузі перекладу та інтерпретації, міжнародних відносин, журналістики, науково-дослідних установах та багатьох інших сферах, де необхідні знання іноземної мови та культури. Також, ця спеціальність може бути корисною для тих, хто хоче працювати в галузі міжнародних відносин, бізнесу або туризму.

274 Автомобільний транспорт

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр

Освітні програми: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність «Автомобільний транспорт» спрямована на підготовку фахівців, які займаються проектуванням, виробництвом, експлуатацією та ремонтом автомобілів і автомобільних систем. Студенти вивчають технічні та інженерні аспекти автомобілів, зокрема конструкцію, механізми, електронні системи та програмне забезпечення, що забезпечують безпеку та ефективність роботи автомобілів. Студенти також знайомляться з технологічними процесами виробництва, які забезпечують високу якість та ефективність виробництва автомобілів. Фахівці з цієї галузі можуть займатися проектуванням, виробництвом, технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів. Вони можуть працювати в автомобільних заводах, сервісних центрах, компаніях з продажу автомобілів, наукових і дослідних центрах. Також, фахівці з цієї спеціальності можуть займатися розробкою та імплементацією нових технологій у автомобільній галузі.