ЗАКРИТИ

Склад ради молодих вчених:

 • Гуцалюк Олексій Миколайович – д.е.н., професор кафедри готельно- ресторанної справи та туризму (голова);
 • Суліменко Олексій Сергійович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування (секретар);
 • Новак Анна Валеріївна – к.і.н., директор Фахового коледжу СУРА;
 • Литвиненко Анастасія Олександрівна – викладач кафедри приватного і публічногоправа;
 • Щур Катерина Миколаївна – викладач кафедри приватного і публічного права;
 • Сиволап Юлія Юріївна – викладач кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування;
 • Мірошник Анастасія Володимирівна – викладач Фахового коледжу СУРА;
 • Білий Роман Іванович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування;
 • Щербак Артем Олександрович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування;
 • Невмержицький Роман Володимирович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування;
 • Войченко Денис Едуардович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування;
 • Міхно Ігор Олександрович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування;
 • Невмержицький Владислав Володимирович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування;
 • Фаріончук Сергій Володимирович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування;
 • Невмержицький Микола Володимирович – аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування.

 

Головa Ради:

Гуцалюк Олексій Миколайович, д.е.н., професор кафедри готельно-ресторанної справи та туризму.

Секретар Ради:

Суліменко Олексій Сергійович, аспірант кафедри економіки, обліку і оподаткування.

e-mail: oleksiy.sulimenko@gmail.com

Документація

Положення про раду молодих вчених

Положення про раду молодих вчених

Зразок бланку заяви кандидата на вступ у Раду молодих вчених

Згода на обробку персональних даних

 

Мета та напрямки роботи

Рада молодих вчених Східноєвропейського університету сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті.

Рада молодих вчених, створена наказом ректора університету, є колегіальним об’єднанням молодих вчених, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих вчених, представництва, захисту і реалізації професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав молодих вчених; сприяння міжвузівській інтеграції молодих вчених.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Статуту університету і Положення про РМВ університету.

Рада молодих учених університету поєднує доцентів, викладачів, аспірантів та студентів, які не досягли віку 35 років, успішно займаються науковою діяльністю, присвячують себе досягненню цілей Ради і беруть активну участь у науковому і соціальному житті університету.

Основними принципами діяльності Ради є: верховенство наукової творчості та конкурсності; органічний зв’язок навчання та науково-дослідної роботи; активна життєва позиція; аполітичність; рівноправність усіх членів, самоврядування та гласність у роботі.

 

Основні завдання

 • проведення молодіжних науково-практичних конференцій;
 • організація круглих столів;
 • видання збірників наукових праць молодих науковців;
 • координація розвитку молодіжної науки в університеті;
 • активізація професійного росту молодих вчених, об'єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань;
 • підтримка і розвиток наукових ініціатив молодих вчених, орієнтованих на їх кваліфікаційний розвиток і закріплення в підрозділах університету;
 • розвиток інноваційної діяльності молодих вчених;
 • розвиток міжнародних вітчизняних наукових і культурних зв'язків за участю молодих вчених університету;
 • участь у вирішенні кадрових, наукових, організаційних і інших проблем молодих вчених університету;
 • представлення, захист і реалізація професійних, соціально-побутових та інших інтересів і прав наукової молоді у Вченій раді університету;
 • широке висвітлення результатів досліджень молодих учених і сприяння їх впровадженню в практику;
 • встановлення більш тісних зв'язків між старшим і молодшим поколінням вчених, забезпечуючи тим самим, спадкоємність у науковій діяльності;
 • створення інформаційної бази про напрямки наукових інтересів молодих вчених;
 • моніторинг участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах та курсах підвищення кваліфікації;
 • заохочення відмінників наукової діяльності (призерів Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, конференцій) та їх керівників.