ЗАКРИТИ

gutsaluk-o-m-700

Гуцалюк Олексій Миколайович

Освіта

У 2010 році закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2011 році здобув другу вищу освіту в магістратурі Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».

У 2016 році отримав кваліфікацію юриста за напрямом підготовки «Правознавство» в Національній академії внутрішніх справ.

У 2019 році здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Філологія. Переклад» в Класичному приватному університеті.

У 2020 році здобув освітній ступінь магістра за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа» в ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова».

У 2019 році захистив дисертацію «Теоретико-методологічне забезпечення управління корпоративними інтеграційними процесами» на здобуття наукового ступеня доктор економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Стажування

Наукова установа «Науково-дослідний інститут Люблінського науково-технологічного парку» (серпень 2020 р., м. Люблін, Польща).

Професійне зростання

З 2014 року здійснює наукове керівництво магістрантами та аспірантами, є сертифікованим експертом з питань розробки, розвитку і впровадження новітніх освітніх програм, технологій і методик навчання в Україні та країнах ЄС. Активно займається науковою діяльністю, бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, є керівником 5 тем науково-дослідних робіт за профілем кафедри. Під науковим керівництвом Гуцалюка О.М. захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

З 2020 року – голова редакційної колегії науково-виробничого журналу «Економіка, менеджмент і бізнес-адміністрування».

Наукові інтереси

теоретико-методологічні, методичні та практичні проблеми управління організаціями, підприємствами і установами.

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць (в тому числі 11 монографій, 9 навчально-методичних посібників, 8 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science).

Практичний досвід

2014-2019 рр.: – член кореспондент Академії економічних наук України.

2015-2020 рр.: науковий консультант ПП «БК Піраміда».

2020 – по теперішній час: академік Академії економічних наук України.

Навчальні курси, що викладає: корпоративне управління у сфері гостинності, інноваційні ресторанні технології, інноваційні технології в туризмі, управління якістю продукції та послуг в готельно-ресторанному господарстві.

Вибіркові публікації

  1. Hutsaliuk O., Yaroshevska O., Kotsiurba O., Navolokina A. Exploring financial parameters and innovative orientation of banks as criteria for selecting financial partners for enterprises. Banks and Bank Systems. 2020. Vol. 15. Iss. 1. P. 118–131. (Scopus)
  2. Hutsaliuk O., Yaroshevska O., Shmatko N., Kulko-Labyntseva I., Navolokina A. Stakeholder approach to selecting enterprise-bank interaction strategies. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18.  Iss. 3. P. 42–55. (Scopus)
  3. Hutsaliuk, O., Koval, V., Tsimoshynska, O., Koval, M., Skyba, H. Risk management of forming enterprises integration corporate strategy TEM Journal. 2020. Vol. 9. Iss. 4. P. 1514–1523. (Scopus, Web of Science)
  4. Yankovyi O., Hutsaliuk O., Tomareva-Patlakhova V., Shmatko N., Kabanova O., Rud Y. Comprehensive forecasting of interconnected socio-economic indicators as a methodological basis for adopting optimal management. 2020 International Conference on Decision Aid Sciences and Application (Sakheer, Bahrain, 8-9 November 2020). Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2020. P. 299–304. (Scopus)
  5. Hutsaliuk O., Storozhuk O., Zhovnirchyk Ya., Zaiarniuk O., Kartsyhin D. Public administration and legal regulation effectiveness in the field of health care in the context of sustainable development. Revista Genero & Direito. 2020. Vol. 9. Iss. 2. P. 599–613. (Web of Science)
  6. Hutsaliuk O., Smutchak Z., Sytnyk O., Krasnozhon N., Puhachenko O., Zarubina A. Mass labour migration in the vector of  international tourism as a determinant sign of modern globalization.  Turismo: Estudos & Práticas (UERN), Mossoró/RN, Caderno Suplementar. 2020. Vol. 3. URL: http://natal.uern.br/periodicos/index.php/RTEP/article/ view/1971/1811 (Web of Science)
  7. Гуцалюк О.М., Речиць О.С. Туризм як стратегічна галузь національної економіки в управлінні бізнес-процесами. Business process management in tourism : collective monograph. Poznan : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogoki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, 2020. P. 33–44.
  8. Гуцалюк О.М. Обґрунтування організаційно-економічного механізму регулювання витрат виробництва продукції підприємств агропромислового комплексу України. Особливості соціально-економічного поступу національної економіки в умовах інформаційно-технологічних викликів : колективна монографія. Трускавець : Посвіт, 2020. С. 102–111.
  9. Hutsaliuk O., Bondar Iu., Sedikova I., Filipishyna L. Economic risks of corporate management of the development of associations of joint stock companies. Knowledge management competence for achieving competitive advantage of professional growth and development : collective monograph. Riga : BA School of Business and Finance, 2021. P. 225–237.