ЗАКРИТИ

Університет  приділяє значну увагу дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі. Впровадження таких принципів академічної доброчесності означає, що в процесі наукової та дослідницької роботи, здобувачі освіти і науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці, під час проведення власних наукових досліджень.

В Університеті запроваджено «Кодекс академічної доброчесності», який визначає стандарти здійснення освітньо-наукової діяльності на основі повного дотримання основних моральних і правових норм академічної поведінки та «Положення про академічну доброчесність».

З метою поширення практичних знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності в Університеті проводяться тренінги, семінари, конференції, форуми.

Ми відкрито і публічно виступаємо проти академічного плагіату, фабрикації, обману, списування та хабарництва, демонструючи повну прозорість на всіх етапах проходження експертизи наукових досліджень.

Університет використовує у своїй роботі програми «Plagium» та «Unicheck» для перевірки текстів на плагіат.