ЗАКРИТИ

700_Фото Денисенко Ю.М  

Денисенко Юрій Миколайович

Освіта

Закінчив Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського у 1999 році та отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Образотворче мистецтво, креслення». Навчався в аспірантурі Одеської державної академії будівництва та архітектури з 2007 по 2010 рік. Захистив дисертацію кандидата наук в 2011 році в спеціалізованій вченій раді Одеської державної академії будівництва та архітектури за спеціальністю 18.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» на тему "Формування архітектурного середовища вулиць і площ центру Черкас з кінця ХІХ до початку ХХІ століття".

Стажування (підвищення кваліфікації)

Одеський національний політехнічний університет, Звіт про проходження стажування, тема: «Вдосконалення професійної підготовки  шляхом поглиблення професійних знань в галузі сучасного дизайну», 15.06.2015 –15.07.2015, наказ № 470/вк від 06.08.2015 р.

Підвищення кваліфікації "Використання цифрових технологій в освітньому процесі", Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС 016/22 6 кредитів ЄКТС / 180 годин Київський національний університет технологій та дизайну,  01.09.2022

Професійне зростання

З листопаду 1989 по квітень 1990 року: керівник студії образотворчого мистецтва та викладач малювання в СПТУ № 27 м. Сімферополь. Викладач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету з  жовтня  2004 року по листопад 2007 року. З листопаду 2007 по серпень 2012 року. асистент кафедри  основ архітектури та дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури В 2015 році присвоєне вчене звання доцента кафедри З вересня 2012 року  по квітень 2021 року доцент кафедри дизайну архітектурного середовища . З вересня 2021 року по вересень 2022 року доцент кафедри графічного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну. З вересня 2022 р. доцент кафедри дизайну Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова, виконувач обов’язків завідувача кафедри.

Наукові інтереси

Фактори, що впливають на особливості розвитку дизайну та архітектури.

Навчальні курси, що викладає

Креслення і перспектива, Теорія та історія графічного дизайну, Прикладна графіка, Фірмовий стиль, Дизайн візуальних комунікацій

Вибіркові публікації

Автор понад 50 публікацій.

Автор більше 50 публікацій і тез доповідей на всеукраїнських і міжнародних конференціях, у тому числі більше 40 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Автор 5 методичних вказівок.

1. Гула Є. П., Денисенко Ю. М., Денисенко К. В., Дульська Я. О., Оганесян С. В. Вплив стильових тенденцій світової культури на дизайн дитячої  художньої книги. Art and design. 2022. №2(18). С. 57–67.

2. Denysenko, Yu., Omelchenko, A.,  Makarchuk, Ju.  Methods and techniques for finding creative solutions. Kultura і suchasnist : almanakh, 1 – Kyiv, 2022. -  P. 106–110.

3.  Yurii Denysenko, Natalia Tkhir, Anna Omelchenko. Typological features of the artbook as a special type of book. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип.48. 2022. С. 125-131. 

4. Денисенко Ю.М., Лисак А.А.,  Качковський М.Ю. Енерго-інформаційний вплив на біологічні організми архітектурних форм, об’ємних фігур, рельєфів, зображень на площині, кольорів та матеріалів // Проблеми теорії та історії архітектури України: збірка наукових праць АХІ ОДАБА. Випуск 18 – Одеса, Астропрінт, 2018. – С.320-330 (фахове видання). http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis

5. Денисенко Ю.М. Класифікація користувачів архітектурно-дизайнерської продукції // Проблеми теорії та історії архітектури України: збірка наукових праць АХІ ОДАБА. Випуск 18. – Одесса, Астропрінт, 2018. – С. 305-311 (фахове видання).

6. Денисенко Ю.Н. Нові підходи до визначення  та проектування користі об’єктів архітектури та дизайну (Новые подходы к определению и к проектированию пользы объектов архитектуры и дизайна) // Проблеми теорії та історії архітектури України: збірка наукових праць АХІ ОДАБА. Випуск 19. –  Одесса, Астропрінт, 2019. – С. 262-269. (фахове видання).http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

7.Денисенко Ю.М., Демків А.Р. Сторітелінг як інструмент формування комунікативної функції в графіці / Денисенко Ю.М., Демків А.Р. // IV Міжнародна науково-практична конференція «Наука, інновації та освіта: проблеми та перспективи» (листопад 10-12, 2021). - CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. - 2021. 718 p. - С. 508-513. (https://sci-conf.com.ua)

8.Денисенко Ю. М., Коваленко К. Р.  Роль української етнічної символіки в сучасному дизайні // Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects»/ Berlin, Germany (ISBN 978-3-954753-03-1) 20-22 February 2022, 296-302 с. (https://sci-conf.com.ua)

9.Денисенко Юрій, Гула Євген, Колесникова Поліна. Типографіка як основа дизайну друкованих видань // IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну», Київ, КНУТД, 27 квітня 2022 р.  4 с.

10.Денисенко Юрій, Давидовська Владислава. Філософські засади та стилістичні особливості дизайну японської книги // IV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну», Київ, КНУТД, 27 квітня 2022 р.  4 с. 

11.Denysenko Yu. M., Makarchuk Yu. V., Viter A. V. Traditional and innovative approaches of designers in the process of finding design solutions // International scientific innovations in human life. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Manchester, United Kingdom. 2022. p. 522-524.  (https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-international-scientific-innovations-in-human-life-11-13-maya-2022-goda-manchester-velikobritaniya-arhiv/)

12.Denysenko Yu. M., Kashpurenko D. A.,  Davydovska V. S., Тraditional ethnic and modern approaches to the use of color in graphic design // Modern directions of scientific research development. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference. Chicago, USA. 18-20  of May 2022. 3 p. (https://sci-conf.com.ua