ЗАКРИТИ
yarmolenko-m-v-500

Ярмоленко Михайло Вікторович

Освіта

Черкаський державний педагогічний інститут, 1985 рік, спеціальність “Фізика і математика”, кваліфікація “Учитель фізики і математики середньої школи”; 

Київський національний університет технологій та дизайну, 2021 рік, спеціальність “Комп’ютерна інженерія”, кваліфікація “Магістр комп’ютерної інженерії”; 

Кандидат фізико-математичних наук, 01.04.07 “Фізика твердого тіла”, диплом ФМ 039436 від 26.04.1990, тема дисертації: “Закономірності взаємної дифузії та росту фаз у сплавах під дією змінних полів та виниклих температурних напруг”; 

Доцент кафедри фізики, атестат ДЦ АР № 002983 від 10.10.1995 р.

Стажування (підвищення кваліфікації)

 • “Бренд науковця в цифровому світі”, з 21 по 27 листопада 2022 року (30 годин / 1 кредит ЄКТС), Інноваційний університет, сертифікат №1418 від 05.12.2022;
 • “Трансформація науки в бізнес: можливості для комерціалізації”, з 4 жовтня по 15 листопада 2022 року (19 год / 0,63 кредитa ЄКТС ), УкрІНТЕІ, сертифікат №220046 від 15.11.2022;
 • “Цифрові технології навчання”, з 22 березня по 15 вересня 2021 року (180 годин / 6 кредитів ЄКТС), КНУТД, сертифікат №12СС №02070890 / 071826 – 21 від 15.10.2021;
 • “Університет 4.0. Цифрова трансформація”, міжнародне онлайн-стажування (72 години / 2,4 кредитa ЄКТС), із 7 по 23 квітня 2021 року, сертифікат  №02143 від 23.04.2021;
 • “Підвищення кваліфікації завідувачів кафедр ЗВО”, Університет менеджменту освіти НАПН України, з 13 квітня по 13 листопада 2020 року (210 годин / 7 кредитів ЄКТС), сертифікат СП № 358360447/2485-20 від 13.11.2020. 

Професійне зростання

Обіймані посади: старший викладач (ЧІТІ, тепер ЧДТУ, 1992), доцент (ЧІТІ, тепер ЧДТУ, 1993-1996; ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 1996-1997; СУЕМ, тепер СУРА, 1997-2005; КНУТД, 2006; СУРА, 2022), завідувач кафедри, доцент (КНУТД, 2007-2021), завідувач кафедри, професор (КНУТД, 2021-2022). З 1-го березня 2023 року є професором кафедри економіки, обліку і оподаткування.

Наукові інтереси

Математичне моделювання фізичних, хімічних та економічних процесів.

Навчальні курси, що викладає

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр»:

 • “Вища математика”,
 • “Теорія ймовірностей та математична статистика”,
 • “Моделі економічної динаміки”,
 • “Безпека даних та криптографічні методи захисту”,
 • “Алгоритмізація та основи програмування”,
 • “Економічна аналітика в R”,
 • “Сучасні технології програмування”,
 • “Дискретні моделі економічних процесів”,
 • “Математичне програмування динаміки соціально-економічних процесів”.

Для студентів освітнього ступеня «магістр»:

 • “Багатокритеріальні моделі в управлінні”,
 • “Моделювання в управлінні соціально-економічними процесами”,
 • “Програмування пристроїв інтернету речей”,
 • “Технологія блокчейн та криптовалюта”,
 • “Теорія випадкових процесів”,
 • “Прогнозне моделювання за допомогою”,
 • “Стохастичні моделі в управлінні”.

Вибіркові публікації

 1. Перелік наукових праць у виданнях, які реферуються у наукометричних базах Scopus / Web of Science становить 22 / 12  назв (індекс Хірша h = 6 / 4), є автором монографії Solid State Phase Formation Kinetics Laws And Peculiarities, 2019. Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing. Riga, Latvia. 60 р. та одноосібного розділу в книзі Copper, Iron, and Aluminium Electrochemical Corrosion Rate Dependence on Temperature, 2022, pр.35-50. In book: Corrosion - Fundamentals and Protection Mechanisms. Publisher: IntechOpen, London, United Kingdom. https://www.intechopen.com/chapters/79092.
 2. Yarmolenko MV. Diffusion Laws and Modified Pascal’s Triangles. DDF 2022;420:3–18. https://doi.org/10.4028/p-k1ul2h
 3. Yarmolenko MV. Intrinsic Diffusivities Ratio Analysis in Double Multiphase Systems. DDF 2021;413:47–64. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.413.47.
 4. M. V. Yarmolenko, Phases Formation Kinetics in Binary Multiphase System after Exhausting One of the Components, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 43, No. 8: 1021—1030 (2021) (in Ukrainian) https://mfint.imp.kiev.ua/article/v43/i08/MFiNT.43.1021.pdf
 5. Yarmolenko M.V. Intermetallics Disappearance Rate Analysis in Double Multiphase Systems. DDF. 2021;407:68–86. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ddf.407.68.
 6. Yarmolenko M.V. Intermetallics Disappearance Rates and Intrinsic Diffusivities Ratios Analysis in the Cu-Zn and the Cu-Sn Systems. Phys. Chem. Solid St. 2021;22(1):80-87. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/4744.
 7. Yarmolenko M.V. Copper and aluminum electric corrosion investigation and intermetallics disappearance in Cu-Al system analysis. Phys. Chem. Solid St. 2020;21(2):294-299. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/3055
 8. Yarmolenko M.V. Intrinsic Diffusivities Ratio Analysis in the Al-Cu System. Phys. Chem. Solid St. 2020;21(4):720-726. https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/4440.
 9. Yarmolenko M.V. Method of Dislocation and Bulk Diffusion Parameters Determination. Metallofiz. Noveishie Tekhnol.. 2020;42(11): 1537–1546. https://mfint.imp.kiev.ua/article/v42/i11/MFiNT.42.1537.pdf.
 10. Yarmolenko M.V. Intermediate phase cone growth kinetics along dislocation pipes inside polycrystal grains. AIP Advances. 2018;8: 095202. https://doi.org/10.1063/1.5041728.
 11. Yarmolenko M.V. Analytically Solvable Differential Diffusion Equations Describing the Intermediate Phase Growth. Metallofiz. Noveishie Tekhnol.. 2018;40(9): 1201-1207. https://mfint.imp.kiev.ua/article/v40/i09/MFiNT.40.1201.pdf.