ЗАКРИТИ
gridneva-d-v-500

Гріднєва Дар'я Вікторівна

Освіта

У 2004 році закінчила Черкаський державний технологічний університет, спеціальність - облік і аудит, кваліфікація - магістр з економіки і підприємництва.

Кандидат економічних наук з 2013 року. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистила у 2012 році на тему: «Основні напрями розширеного відтворення рослинництва в регіональному сільськогосподарському комплексі» у Спеціалізованій Вченій раді Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Стажування

ТОВ «СІЕС СОФТ»: Свідоцтво №ТІС-04-007 про підвищення кваліфікації по використанню автоматизованої банківської системи Б2 (20-31 серпня 2012 р.);

Державна регуляторна служба України за участі ФБАУ: Сертифікат про участь у семінарі «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні», 07.07.2016р.;

Комунальний навчальний заклад «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради» : Свідоцтво СК№02139133/009871-21 про стажування з проблеми «Науково-педагогічна діяльність у контексті сучасних викликів» за програмою обсягом 180год. (6 кредитів), з 18.01.2021р. по 26.02.2021р. 

Професійне зростання

2004-2010 рр. – викладач кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. У 2010 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту з виконанням обов’язків заступника завідувача кафедри. З 2013 р.– доцент кафедри обліку і аудиту (з 2019 р. – кафедри економіки, обліку і оподаткування СУЕМ, з 2020 р. – Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова).

Член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України.

Наукові інтереси

Регіональна економіка, еволюція обліку в секторах економіки, внутрішній і зовнішній аудит.

Навчальні курси, що викладає

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, податковий аудит, державний фінансовий контроль, аудит, облік в банках.

Вибіркові публікації

 1. Глінкіна Д.В. Характеристика основних тенденцій розвитку агропромислового комплексу Черкаської області // Збірник наукових праць ЧДТУ, серія: Економічні науки [Текст]: Випуск 23: У двох частинах / МОНУ, ЧДТУ. Черкаси: ЧДТУ, 2009. Частина ІІІ. с. 109-114.
 2. Глінкіна Д.В. Забезпечення стійкого розвитку сільського господарства: регіональні особливості // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 255: в 9т. Т.VI. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. с. 1493-1499.
 3. Глінкіна Д.В. Показники економічної стабільності виробництва продукції рослинництва // Вісник Хмельницького національного університету: Науковий журнал: Економічні науки, Том ІІ. Хмельницький, 2010. с. 217-220.
 4. Гріднєва  Д.В. Проблеми теорії і практики обліку готової продукції та її реалізації // Вісник СУЕМ, серія «Економіка і менеджмент». № 1 (24). 2018 р.
 5. Гріднєва Д.В. Шляхи підвищення ефективності проведення внутрішнього аудиту основних засобів / Облік, оподаткування і контроль : сучасний стан та напрями розвитку:матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м.Черкаси, 22 березня 2018 р. / ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської справи».  Черкаси, 2018.  С. 88-90.
 6. Гріднєва Д.В. Обґрунтування управлінських рішень щодо оптимізації витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції / Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 18-19 квітня 2018 р. Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2018. 332 с.
 7. Гріднєва Д.В., Ус Г.О. Проблемні питання коригування амортизаційних нарахувань : бухгалтерський та податковий аспекти // Вісник СУЕМ, серія «Економіка і менеджмент». № 2(25). 2019 р.
 8. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Сучасні реалії методології, методики і організації обліку податків та зборів. Економіка та суспільство. 2021. № 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/287
 9. Дмитрук Б.П., Гріднєва Д.В., Cвєтлoва Н.М. Необхідність організації дистанційних форм праці бухгалтерів та судових експертів бухгалтерського і податкового обліків в установах державного сектора. Економіка та суспільство. 2021. № 29.  
  https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/574