ЗАКРИТИ
mogiley-s-o-500

Могілей Сергій Олександрович

Освіта

Закінчив математичний факультет Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького в 2007 році (кваліфікація - магістр математики), Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ) за спеціальністю «Фінанси» в 2008 році (кваліфікація - спеціаліст-економіст), Східноєвропейський університет економіки і менеджменту за спеціальністю «Економічна кібернетика» (кваліфікація - магістр економіки) в 2018 році. Вступив до аспірантури кафедри радіотехніки, роботехнічних та телекомунікаційних систем ЧДТУ за спеціальністю 122 – «Комп’ютерні науки» (Математичне та комп’ютерне моделювання) в 2018 році. В 2022 році успішно захистив дисертацію на тему "Моделі, методи та засоби розв'язання  багатокритеріальних і мультимодальних транспортних задач" й здобув науковий ступінь доктора філософії з комп'ютерних наук.

Професійне зростання

З 2017 року викладач кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського університету економіки і менеджменту; з вересня 2020 року викладач кафедри економіки, обліку та оподаткування Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова.

Наукові інтереси

Економіко-математичне та комп’ютерне моделювання, теорія ймовірностей та математична статистика, теорія диференціальних рівнянь, математичне програмування, інтелектуальні системи прийняття рішень, теорія оптимізації. Викладає нормативні курси та спецкурси „Теорія ймовірностей та математична статистика”, „Дослідження операцій”, „Теорія випадкових процесів”, „Економічна кібернетика”, „Інформаційні системи і технології”.

Практичний досвід

Впровадження систем автоматизації підприємницької діяльності в якості консультанта, розробника програмного забезпечення, бізнес-аналітика та керівника проектів з 2011 року.

Навчальні курси, що викладає

 • Моделювання соціально-економічних процесів;
 • Стохастичне моделювання;
 • Теорія випадкових процесів;
 • Аналітика великих даних;
 • Вища математика.

Вибіркові публікації

Автор (співавтор) близько 45 наукових робіт, серед них 25 статей та тез, 20 навчально-методичних робіт.

 1. Заболотній С.В., Могілей С.О. Методологія реалізації мультимодальних транспортних задач. Фундаментальні та прикладні дослідження у сучасній науці : Зб. тез доп. учасників шостої наукової конференції, 30 жовтня 2018 р. Харків, 2018. С. 67.
 2. Заболотній С.В., Могілей С.О. Особливості побудови опорних планів мультимодальної транспортної задачі з обмеженнями за вантажопідйомністю. Теорія прийняття рішень : Зб. тез доп. учасників 9 Міжнародної школи-семінару, 15-20 квітня 2019 р. Ужгород, 2019. С. 83 - 85.
 3. Заболотній С.В., Могілей С.О. Особливості моделювання двокритеріальної транспортної задачі для залізничних вантажних перевезень. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті: тези доп. учасн. 32 Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 жовт. 2019 р. Харків : УкрДУЗТ, 2019. С. 25-26.
 4. Заболотній С.В., Могілей С.О. Методи визначення параметрів цільової функції ризику мультимодальних транспортних перевезень. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці:тези доп. учасн. 5-ї Міжнар. наук.-практ. конф. «ІТОНТ-2020», 21-23 травня 2020 р. Черкаси: ЧДТУ, 2020. С. 114-115.
 5. Заболотній С.В., Могілей С.О. Оптимізація методу побудови опорних планів мультимодальної транспортної задачі. Технологічний аудит та резерви виробництва. № 1-2. 2019. С. 15-20.
 6. Jun Su, Krzysztof Przystupa, SerhiiZabolotnii, Volodymyr Pohrebennyk, Sergii Mogilei, LeszekGil, WenguangSong. CONSTRUCTING REFERENCE PLANS OF TWO-CRITERIAMULTIMODAL TRANSPORT PROBLEM. Transport and Telecommunication.
 7. Zabolotnii, S., & Mogilei, S. (2023). MODIFICATIONS  OF EVANS PRICE EQUILIBRIUM MODEL. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska, 13(1), 58–63. https://doi.org/10.35784/iapgos.3507