ЗАКРИТИ

Акредитована спеціальність 035 «Філологія» (за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) спрямована на підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами.

Бакалавр філології має достатній кваліфікаційний рівень для роботи: філолог-дослідник, молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади), філолог, лінгвіст, перекладач, редактор-перекладач, перекладач технічної літератури, гід-перекладач, тощо.   

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

 

Освітньо-професійна програма

.

.

Гостьові лекції

У межах реалізації освітньо-професійних програм спеціальності 035 «Філологія» першого (бакалаврського) та другого (магістерського0 ступенів для здобувачів вищої освіти проводяться гостьові лекції.

22 лютого 2024 року
Гостьова лекція Загнітка Анатолія Панасовича, доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, дійсного члена Наукового товариства Шевченка, професора кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса на тему «Типологія мовної семантики: нові й новітні підходи»
29 лютого 2024 року
Гостьова лекція Бельмаз Ярослави Миколаївни, доктора педагогічних наук, професорки, завідувачки кафедри іноземної філології комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» за темою «Changes in the Phonetic System of English»
17 квітня 2024 року
Відкрита лекція Кейт Нозакі, мовної тренерки в компанії EPAM Systems (Japan) за темою «Beyond borders. Ukrainian Perceptions of Japan»

 

Співробітництво

Меморандуми про співпрацю, договори та угоди про співробітництво

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

 

Рецензія на ОПП «Германська філологія та переклад»

РецензентНазва файлаХеш файла (MD5)
Директор ТФ «Мак Сіма Тур» Мохонько Світлана

recenziya-mohonko.pdf

recenziya-mohonko.pdf

BA1B2F4131C4934715816050DBACF223
Директор ТОВ «Драгоман» Подмосковних Дар'я

recenziya-podmoskovnyh.pdf

recenziya-podmoskovnyh.pdf

500282CD558FB480B33EA9CC57E5114E
Директор ФГ «ГІРСЬКИЙ ТІКИЧ-АГРО» Шугайло Сергій Олександрович

recenziya-shugailo.pdf

recenziya-shugailo.pdf

74C731ACDD07855CBAF57D0BD1BC31A6
Директор ТОВ «МАКЛАУТ-ОМЕГА» Лаут Віталій Олександрович

recenziya-laut.pdf

recenziya-laut.pdf

1B0020B1D1871371BFDDE99C15CDFB2C
Доктор філологічних наук, професор кафедри слов'янської філології, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Олександр Киченко

recenziya-kychenko.pdf

recenziya-kychenko.pdf

73AF8AD85AF9D62E23C2B7CAD158B96A

 

Оцінювання якості підготовки спеціальності «Філологія»

Опитування викладачів, здобувачів вищої освіти та роботодавців

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.

Ваш браузер не підтримує відображення PDF файлів.