ЗАКРИТИ

Засідання робочої групи по впровадженню викладання англійською мовою в Університеті

Засідання робочої групи по впровадженню викладання англійською мовою в Університеті

У Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова під керівництвом доктора економічних наук, професора Ії ЧУДАЄВОЇ проводиться активна робота щодо удосконалення рівня викладання дисциплін англійською мовою.

В організації освітнього процесу на кафедрі менеджменту та адміністрування міжнародна складова набуває все більш вагомого значення, а кількість наших та іноземних студентів, які навчаються англійською мовою значно зросла у період з 2021 року до сьогодні.

Наразі сформована повноцінна група магістрів, котрі вступили у 2022 році, які виявили бажання вивчати частину освітніх компонентів спеціальності “Менеджмент” англійською мовою.

У зв’язку з воєнним станом і неможливістю студентів-іноземців знаходитись на території України та певними труднощами, з якими вони стикаються при вивченні української мови і опануванні дисциплін українською мовою  дистанційно, на початку 2022 навчального року адміністрацією Університету було прийняте рішення перевести більшу частину магістерських освітніх дисциплін спеціальності “Менеджмент” на викладання англійською мовою.  

6688 (3)

Для рішення проблеми була створена робоча група у склад якої увійшли:

  • Наталія АБЛЯЗОВА - президент Університету, кандидат економічних наук;
  • Ія ЧУДАЄВА - ректор, доктор економічних наук, професор; 
  • Сергій САВЧЕНКО - перший проректор, доктор економічних наук, професор;
  • Ігор ЛІМБОРСЬКИЙ - професор кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов, доктор філологічних наук, професор;
  • Світлана КОЗЛОВСЬКА - завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, кандидат технічних наук, доцент;
  • Світлана КУПРІКОВА - завідувач кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов, кандидат педагогічних наук, доцент;
  • Юлія СИВОЛАП - директор Департаменту по роботі з іноземними студентами, відповідальний секретар Приймальної комісії.

Перед робочою групою  на початку 2022 навчального року постало завдання – сформувати методичне забезпечення та підготувати науково-педагогічних працівників до виконання навантаження.

Завдяки постійному підвищенню рівня володіння англійською мовою науково-педагогічних працівників Університету, а також  завдяки тому, що  частина складу кафедри теорії і практики перекладу та іноземних мов
за останні 5 років опанували спеціальність “Менеджмент”, вдалось виконати завдання ректора, доктора економічних наук, професора Ії ЧУДАЄВОЇ в найкоротші терміни.

6688 (2)

Уже в лютому 2023 року з’явилась можливість організувати проведення дистанційних лекцій, практичних занять, консультацій з 80% дисциплін за спеціальністю “Менеджмент” англійською мовою.

До науково-педагогічних працівників висунуті відповідні вимоги – поєднання фахової підготовки з готовністю викладати англійською.

Відповідно до навчального плану, англійською мовою на освітньому рівні “магістр” викладаються наступні дисципліни – Методологія та організація наукових досліджень (Methodology and Organization of Scientific Research), Міжнародний менеджмент (International Management), Конфліктологія (Conflictology) Публічне управління (Public Administration), Менеджмент організацій (Organization Management).