ЗАКРИТИ

Всеукраїнський семінар "Технології дистанційної освіти: організаційне, методичне та програмне забезпечення"

Всеукраїнський семінар "Технології дистанційної освіти: організаційне, методичне та програмне забезпечення"

В Східноєвропейському університеті у п'ятницю, 26 березня відбувся Всеукраїнський семінар "Технології дистанційної освіти: організаційне, методичне та програмне забезпечення". Представники університетів України, що є провідними ВНЗ в сфері дистанційних технологій навчання, обмінялися досвідом та визначили проблеми розвитку засобів "електронної" підтримки освіти.

Організатори семінару - УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ З РОЗВИТКУ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА БІЗНЕС-ОСВІТИ (УАРМБО) та СУЕМ. Асоціація здійснює інтеграцію зусиль освітніх установ та бізнес-спільноти для впровадження в Україні сучасних ефективних навчальних і управлінських технологій у галузі менеджменту та бізнес освіти, має значний досвід використання технологій дистанційного навчання. Відкрила семінар Ніна Миколаївна Ушакова, одна з найбільш досвідчених та відомих фахівців у сфері бізнес-освіти, в 2004-2007р.р. була Головою УАРМБО, з 2007 - Почесний голова УАРМБО.

Учасники семінару з Одеси, Черкас, Харкова, Хмельницького, Києва, Донецька зробили доповіді з проблем програмного, інформаційного, методичного забезпечення дистанційної освіти (ДО), впровадження та інтеграції ДО в ЕRР - системи, формування інформаційної компетенції спеціалістів.

3-3

Східноєвропейський університет, партнер УАРМБО, не випадково є господарем семінару. Ми маємо досвід впровадження технологій ДО в навчальний процес, історія якого почалася ще в 1996 р. Сьогодні дистанційні технології навчання в Східноєвропейському університеті забезпечують: взаємодію викладачів з кількома тисячами студентів, тестування рівня їх знань, доступ до електронних бібліотек для кількох сотень предметів.

Учасників семінару привітали Р.А. Аблязов, Президент Східноєвропейський університету економіки і менеджменту, Н.Л. Казарінова, ректор Східноєвропейського університету економіки і менеджменту, Н.М.Ушакова, Голова Ради Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти.

Основні доповіді були присвячені таким аспектам дистанційних технологій:
"Технології дистанційного навчанням в університеті",
М.Ф. Ус, Директор Інституту інформаційних та інноваційних технологій в освіті Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Викладено досвід менеджменту процесами формування інформаційного забезпечення "електронного" навчання, управління тьюторами, ролі яких виконують викладачі кафедр університету, плануванню діяльності персоналу та студентів як основи менеджменту освітніми технологіями. В ілюстративних матеріалах доповідач представив статистику та аналіз використання технологій ДО, ілюстрації, що представляють діяльність студента в системі ДО.

"Впровадження дистанційної освіти в ДонНУЕТ у взаємодії з ERP (інтегрована система управління навчальним закладом)",
В.І Сологуб, директор Навчально-наукового інформаційного інституту,
О.О.Стельмах, начальник відділу дистанційної освіти Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського.
Автори представили значний обсяг інформації про місце програмних та інформаційних засобів ДО в інтегрованій автоматизованій системі управління ВНЗ. Показано етапи технології ДО: створення дистанційних курсів, доступу до них студентів, управління навчанням та контролю знань.

"Особливості методичного забезпечення для підтримки "електронного" навчання в університеті",
І.А. Жирякова, проректор з методичної роботи Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Автор визначила вимоги до формування електронних НМКД (навчально-методичний комплекс дисципліни) як основи інформаційного забезпечення технологій ДО. Розглянуті питання координації створення НМКД, експертизи, атестації тьюторів та самих комплексів, яких в СУЕМ налічується 1656 одиниць, 438 з яких складають множину ЕНМКД . Доповідач представила систему стандартів СУЕМ, що регламентують методичне забезпечення навчання в СУЕМ. Автор розповіла про досвід тиражування "електронних" посібників та конспектів лекцій на їх основі.

"Тестування як інструмент оцінювання результатів навчааня в системі дистанційного навчання",
О.Г.Кратко, завідувач навчально-методичного відділу моніторингу якості освіти Університету економіки та права "КРОК". Автор представив інструментальні засоби створення, оцінки та застосування тестів в умовах ДО. Особливу увагу учасників привернула методика оцінки валідності тестів, визначення відповідності типу тесту та компоненти знань, для яких цей тест слід застосувати.

"Технологія підготовки викладачів ВНЗ до організації дистанційного навчання",
О.Г. Кіріленко, доцент кафедри програмної інженерії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Доповідь окреслила питання педагогічної компетенції тьюторів, представлено методику формування тестів, на основі якої створено посібник для викладачів.

"Шляхи формування інформаційної компетентності студентів",
І.В. Захарова, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Автор розвиває підходи до системи формування вмінь студентів у галузі інформаційної діяльності. Представлені аспекти інформаційної компетенції спеціаліста, засоби навчання в умовах електронного навчання.

2-3