ЗАКРИТИ

«Вісник СУЕМ» включено до реєстру наукових фахових видань України

«Вісник СУЕМ» включено до реєстру наукових фахових видань України

Науковий журнал “Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту” заснований ТОВ «Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» 27.04.2023 року був включений в реєстр наукових фахових видань України категорії “Б” з економічних наук зі спеціальностей 051, 072, 073, 075, 076.

У яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії.

Вісник виходить з 2007 року, перереєстрований у 2023 році, має свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 25484- 15424ПР від 14 березня 2023 р.

Видання публікує статті, що містять виклад результатів наукових досліджень, а також огляди з актуальних проблем економічної теорії, теорії управління, інституціональної, національної та регіональної економіки, економіки галузей і сфер виробництва, менеджменту та бізнес-адміністрування, підприємництва, маркетингу, логістики, комерційної діяльності, торгівлі, фінансів, банківської справи, фондового ринку, інвестиційної діяльності, страхування, економічного аналізу, статистики, обліку, аудиту, оподаткування, демографії, економіки праці, соціальної економіки і політики, економіки управління природокористуванням та охорони навколишнього середовища, глобальної економіки і управління, світового господарства, міжнародних економічних відносин, моделювання та прогнозування економічних систем, готельного-ресторанного і туристичного бізнесу.

Запрошуємо до публікації!

Офіційний сайт вісника