ЗАКРИТИ

Участь в науково-практичній конференції

Участь в науково-практичній конференції

В межах наукової теми кафедри публічного та приватного права «Правові механізми забезпечення прав і свобод людини: історія та сучасність» здобувачі вищої освіти активно беруть участь в наукових заходах.

Магістр першого курсу спеціальності 081 «Право» Олександр Діденко 29 березня 2024 року взяв участь в роботі  ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)»,  яка проходила на базі Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля з темою  доповіді «Сучасні елементи економічної безпеки» (науковий керівник к.ю.н., доцент Людмила Кузнецова).