ЗАКРИТИ

«Точка опори» кафедри економіки і бухгалтерського обліку

«Точка опори» кафедри економіки і бухгалтерського обліку

Кафедра економіки та бухгалтерського обліку запрошує студентів, викладачів, учнів шкіл безкоштовно відвідати заняття Івана Жураковського з курсу «Точка опори», які звичайно проводяться щосереди о 13:50 в аудиторії 15 (або відповідно до розкладу).

Нагадуємо, що кафедрою економіки та бухгалтерського обліку з 2014–2015 навчального року, в рамках інформаційно-освітнього клубу «Інвестор», організовані заняття зі студентами по авторському курсу Івана Жураковского «Точка опори». Курс «Точка опри» має на меті сприяти формуванню особистості слухачів – універсальної основи, необхідної людині в будь-якій сфері діяльності. Також курс спрямований на створення навиків самореалізації слухачів. Слухачі отримують навики ораторського мистецтва та здатність максимально розвивати свій лідерський потенціал. Програма курсу дає можливість розвинути системне мислення та сформувати повноцінний світогляд. Окрім того, слухачі виявляють власні таланти і здібності, які визначають направленість їхнього гармонійного та професійного розвитку і пріоритети в опануванні професією.

Курс складається з теоретичної і практичної підготовки. Обсяг курсу – 96 академічних годин. Навчання відбувається за системою діалогового спілкування. Тематика курсу логічно розділена на сім ступенів.

867779 (1)

Ступінь 1. Визначення життєвих цілей.

o   Складові успіху;

o   Викриття обмежуючих переконань;

o   Вектор особистого і ділового розвитку;

o   Вектор переваг і недоліків;

o   Постановка цілей;

o   Прийняття персональної відповідальності.

Ступінь 2. Перетворення невдач в сходинки успіху.

o   Нове ставлення до успіху і невдачі;

o   Зміна способу мислення і дій в скрутних ситуаціях;

o   Вплив позитивного боку невдачі;

o   Як розірвати ланцюг невдач.

Ступінь 3. Основи керування життєвими ресурсами.

o   Види життєвих ресурсів;

o   Ресурс успіху – мотивація «досягнення» і «уникання»;

o   Життєва балансна модель – керування життєвою енергією;

o   Основи міжособистісних комунікацій;

o   Визначення актуальних здібностей;

«Будь здоровий!» – ресурс здорового способу життя.

«Будь готовий!» – ресурс фізичної підготовки.

Ступінь 4. Фінансова грамотність – запорука успіху.

o   Лідерство і гроші;

o   Визначення активу і пасиву;

o   Складання особистого фінансового звіту;

o   Керування фінансовими потоками;

Тренінг за участю ННВЦ «СУЕМ-Банк»

Ступінь 5. Діяльність в кризових умовах.

o   Визначення кризи;

o   Зміна способу мислення і дій в кризовий період;

o   Усвідомлення власної відповідальності за настання кризового періоду;

o   Особиста етика під час кризи;

o   Створення ресурсу успіху в кризових умовах;

o   Стратегія подолання кризи;

o   Криза як навчальний посібник. Аналіз помилок.

Ступінь 6. Мистецтво публічного виступу.

o   Значущість бажання;

o   Подолання страху перед громадською думкою;

o   Подолання страху публічного виступу;

o   Як використовувати енергію страху;

o   Вибір теми, складання плану виступу;

o   Зовнішній вигляд, жестикуляція, дикція, міміка;

o   Основи взаємодії з аудиторією. Техніка подолання бар'єру;

o   Виявлення індивідуального стилю.

Практична частина.

Ступінь 7.Основи розвитку лідерського коефіцієнта.

o   Формування лідерського стержня;

o   Основи побудови лідерського характеру;

o   Лідерство позитивне і негативне;

o   Вплив і маніпуляція – як розрізнити;

o   Баланс влади і відповідальності;

o   Секрети збільшення лідерського впливу;

o   Навики формування команди;

o   Командне проходження періоду кризи;

o   Досягнення командного успіху;

o   Лідерство – інструмент впливу, але не панування.

867779 (2)

Окрім аудиторних занять, слухачі мають змогу спілкуватись з громадськими діячами, представниками бізнесу і політики, а також опановувати базові навики самооборони та основ здорового способу життя. 

Для учнів шкіл, абітурієнтів і студентів Східноєвропейського університету курс «Точка опори» проводиться безкоштовно.

Довідкову інформацію щодо відвідування занять можна отримати за телефонами:

(0472)56-70-15, (094)984-80-15 або через e-mail:kaf-ebo@cim.uch.net