ЗАКРИТИ

СУРА успішно пройшов акредитацію ОНП «Економіка» на рівень доктора філософії

СУРА успішно пройшов акредитацію ОНП «Економіка» на рівень доктора філософії

Згідно з протоколом № 2 (52) від 06.02.2024 р. на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було ухвалено рішення про акредитацію освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти спеціальності 051 Економіка.

ПЗВО «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова» здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальністю 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки (Наказ МОН України № 1464 Л від 21.10.2016 р.).

Також в СУРА відкрито докторантуру зі спеціальностей 051 Економіка, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, 073 Менеджмент, 074 Маркетинг, 076 Підприємництво та торгівля галузі знань 07 Управління та адміністрування (Наказ № 11/1 від 11.07.2022 р.).