ЗАКРИТИ

Школа педагогічної майстерності

Школа педагогічної майстерності

6 травня 2010 р. відбувся комплексний випускний іспит слухачів першого набору Школи педагогічної майстерності, яка розпочала свою роботу в університеті цього року.

Одинадцять молодих викладачів університету, стаж роботи яких у ВНЗ не перевищує трьох років, протягом трьох місяців опановували тематику таких навчальних курсів, як «Психолого-педагогічні аспекти викладання у вищій школі», «Організація та методичне забезпечення навчального процесу у ВНЗ», «Вища освіта України і Болонський процес», «Комп’ютерні технології навчання у вищій школі», «Організація НДР у вищій школі».

Тематика навчальних курсів Школи була спрямована на розвиток і удосконалення педагогічної компетентності викладачів, набуття психолого-дидактичних, методичних навичок, засвоєння оригінальних прийомів і методів педагогічної роботи, оволодіння навичками складання навчально-методичної документації, оформлення результатів науково-дослідницької роботи.

Заняття проводилися досвідченими педагогами університету у формі: семінарів-тренінгів, семінарів-практикумів, групових занять, ситуаційних завдань.

За результатами успішного складання випускного іспиту слухачі Школи отримають свідоцтво встановленого зразка про підвищення кваліфікації.