ЗАКРИТИ

Робота зі стейкхолдерами продовжується.

Робота зі стейкхолдерами продовжується.

Відбулась зустріч стейкхолдерів зі здобувачами першого (бакалаврського) рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» СУРА.

Метою зустрічі було обговорення Проєкту освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня. Зокрема, питання були зосереджені на вибіркових компонентах ОПП.
Так, представники роботодавців розповіли про сучасні тенденції на ринку праці області, акцентувавши увагу на високому попиті на фахівців у фінансовій сфері. Проте, звернули увагу на нові вимоги ринку щодо знань та вмінь фахівців.
Для прикладу, розвиток інноваційних технологій вимагає від претендентів на посади, знань у галузі цифрових фінансів, технологій фінансового ринку, митної політики та моніторингу. Відновлення України, на думку гостей, також потребує ґрунтовних знань у галузі інвестицій та фінансових ризиків, до яких вони можуть призвести. 
Також, стейкхолдери окреслили, що сучасні реалії вимагають глибинних знань страхового ринку, що значно трансформувався в умовах війни, особливо у частині соціального страхування та забезпечення населення. 
Відтак, при формування власної освітньої траєкторії, здобувачі вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», мають ураховувати запити та вимоги ринку під час обрання вибіркових освітніх компонент за ОПП.