ЗАКРИТИ

Обговорення кафедрою проєкту освітньо-наукової програми «Економіка» на 2024 рік

Обговорення кафедрою проєкту освітньо-наукової програми «Економіка» на 2024 рік

У Східноєвропейському університеті імені Рауфа Аблязова на засіданні кафедри економіки, обліку і оподаткування було проведено обговорення проєкту освітньо-наукової програми "Економіка" третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії.

В обговоренні приймали участь представники професорсько-викладацького складу кафедри, а саме: завідувач кафедри д.е.н., проф. Ус Г.О., к.е.н., доцент Коваль О.О., к.ф-мат.н., доц., професор кафедри Ярмоленко М.В., к.е.н., доцент кафедри Манькута Я.М., президент університету, к.е.н., доцент кафедри Аблязова Н.Р., ректор університету, д.е.н., проф. Чудаєва І.Б. та здобувачі вищої Ph.D. Поп В.В., Суліменко О.С. 

Обговорення стосувалось проєкту освітньо-наукової програми «Економіка» на 2024 рік, а саме внесення змін щодо освітніх компонент обов’язкової складової навчального плану та каталогу вибіркових дисциплін.