ЗАКРИТИ

Міжкафедральний науково-методичний семінар

Міжкафедральний науково-методичний семінар

Кафедра теорії і практики перекладу та компаративістики. 25 травня в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту відбувся міжкафедральний науково-методичний семінар «Напрями, проблеми та перспективи сучасного перекладознавства».

У семінарі взяли участь викладачі кафедри теорії і практики перекладу та компаративістики, романо-германської філології та кафедри іноземних мов.

На семінарі були розглянуті наступні питання:
1. Сучасне перекладознавство як самостійна наукова дисципліна.
2. Передумови формування лінгвістичного перекладознавства:
- макролінгвістичний характер перекладознавства;
- проблеми машинного перекладу;
- потреба в масовій підготовці професійних перекладачів.
3. Проблема зміщення характеру перекладів в бік текстів спеціального характеру.
4. Суперечливість лінгвістичного підходу до дослідження перекладацької діяльності.
5. Основні підходи до теорії перекладу.

35df

Аналіз основних проблем сучасного перекладознавства дозволив зробити такі висновки:

  • теоретичне осмислення перекладацької діяльності має безсумнівне практичне значення; професійна компетенція перекладача потребує знання основних положень сучасного перекладознавства й уміння використовувати їх при рішенні практичних задач;
  • вивчення праць вітчизняних і закордонних теоретиків перекладу складає важливу роль підготовки майбутніх перекладачів;
  • розвиток перекладацької компетенції студентів спеціальності «Переклад» передбачає їх поглиблене ознайомлення з проблемами та перспективами сучасного перекладознавства в рамках спецкурсів «Теорія і практика перекладу», «Практика перекладу з англійської мови», «Сучасні лінгвостилістичні та прагматичні проблеми перекладу».